Naga MarketsWittchen miał 0,46 mln zł straty netto, 7,1 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.Wittchen odnotował 0,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,46 mln zł wobec 0,06 mln zł straty rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,29 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 44,81 mln zł rok wcześniej.

“W okresie I kw. 2021 r. grupa wygenerowała przychody niższe o 15% w porównaniu do I kw. 2020 r. Spadek przychodów przełożył się spadek marży brutto w ujęciu wartościowym o 2,8 mln zł. Jednocześnie, marża brutto zrealizowana na sprzedaży w I kwartale 2021 roku w ujęciu procentowym, wyniosła 61,8% i była wyższa o 2,7 pkt proc. od marży w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spowodowane to było głównie przyjętą przez Grupę strategią cenową jak również rosnącą siłą zakupową oraz wzrostem udziału przychodów realizowanych za granicą, charakteryzujących się wyższą marżą. EBITDA grupy za I kwartał 2021 roku wyniosła 7,1 mln zł, a rentowność EBITDA wyniosła 19%” – czytamy w raporcie.

Spółka dodała, że w okresach zamknięcia centrów handlowych, głównym źródłem generowanych przychodów były posiadane przez grupę sklepy internetowe w Polsce i za granicą, jak również platformy typu marketplace.

“Udział tego kanału w całości przychodów grupy w I kw. 2021 roku wyniósł 65%, podczas gdy w I kw. 2020 roku udział ten wynosił 44%. Wzrost przychodów ze sprzedaży generowanych przez kanał online wiąże się jednakże z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów marketingowych oraz logistycznych” – czytamy także.

Spółka w  I kw. 2021 r. kontynuowała także działania mające na celu rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym głównie poprzez własne strony internetowe jak również platformy typu marketplace na rynkach europejskich.

“W rezultacie, przychody zagraniczne wzrosły o 24% do poziomu 6,1 mln zł (I kw. 2020: 5 mln zł), a ich udział w przychodach całej grupy za I kw. 2021 roku wyniósł 16%. Efekt ten został osiągnięty pomimo wprowadzenia w Czechach ograniczeń dotyczących funkcjonowania centrów handlowych, w wyniku których wszystkie 4 salony detaliczne marki Wittchen zlokalizowane w tym kraju były zamknięte przez cały okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.” – czytamy również.

invest

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 0,28 mln zł wobec 2,17 mln zł straty rok wcześniej.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: pkobp kurs | korona norweska kurs | notowania pkn | lpp kurs | btc prognozy | akcje benefit | funt szterling |


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here