Naga MarketsWikana odnotowała 0,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 4,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

InvestCuffs

Wikana podsumowuje mijający rok

Zysk operacyjny wyniósł 6,59 mln zł wobec 1,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,05 mln zł w 2019 r. wobec 43,78 mln zł rok wcześniej.

“Rok 2019 był dla nas satysfakcjonujący pod wieloma względami. Wyższe przychody z działalności operacyjnej (77 051 tys. zł względem 43 779 tys. zł w 2018 roku), w tym ponad dwukrotnie wyższe w porównaniu do roku 2018 przychody ze sprzedaży mieszkań, pozwoliły na wypracowanie marży brutto na poziomie 21,2% (względem 17,1% w 2018 r.). Wzrosła także liczba zawartych umów deweloperskich i przedwstępnych (z 234 lokali w 2018 roku do 283 w 2019 roku). Po raz kolejny z rzędu udało nam się obniżyć koszty ogólnego zarządu, tym razem o prawie 800 tys. zł. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w osiągniętych zyskach (zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym)” – czytamy w liście do interesariuszy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 0,5 mln zł wobec 97 tys. zł straty rok wcześniej.

“Naszym głównym celem, na którym będziemy się koncentrować w najbliższym czasie, będzie kontynuowanie naszej dotychczasowej działalności, w tym przede wszystkim podstawowej, jaką jest działalność deweloperska, oraz utrzymanie jej co najmniej na dotychczasowym poziomie. Powyższemu celowi będziemy starali się sprostać tym bardziej, że zapewne przyjdzie nam go realizować w nowej dla nas wszystkich rzeczywistości, uzależnionej od wpływu wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, obowiązującego w związku z powyższym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i wprowadzonych przez władze państwowe ograniczeń” – czytamy w liście do interesariuszy.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here