Naga MarketsWikana Property – spółka zależna Wikany – zawarła z niepowiązanym podmiotem warunkową, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości komercyjnej w Inowrocławiu przy ul. Górniczej 21 za 3,5 mln zł netto, podała Wikana. W związku z zawarciem umowy spółka dokona odpisu aktualizującego wartość nieruchomości na kwotę 2,1 mln zł, co wpłynie na wynik grupy za I półr. 2020 r.

Wikana Property zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości komercyjnej w Inowrocławiu

“Powyższa transakcja stanowi potwierdzenie kontynuacji strategii, o której emitent informował tak w raportach bieżących, jak i okresowych, zakładającej dezinwestycję poprzez sprzedaż wybranych składników majątku trwałego niewykorzystywanych do podstawowej działalności grupy kapitałowej Wikana i pełną koncentrację na działalności podstawowej, to jest działalności deweloperskiej” – czytamy w komunikacie.

Przyrzeczoną umowę strony zobowiązały się zawrzeć w terminie do 30.12.2020 r., podano także.

Te artykuły również Cię zainteresują

“Zarząd emitenta informuje jednocześnie, że w związku z zawarciem umowy spółka dokona odpisu aktualizującego wartość nieruchomości na kwotę 2,1 mln zł, co będzie mieć wpływ na wynik grupy kapitałowej Wikana za I półrocze 2020 r.” – czytamy dalej.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here