Analizowany wykres świecowyRodzimy indeks WIG już od drugiej połowy listopada wysyła na rynek sygnały zakupowe, sprawiając, że średnioterminowe cele ustalone podczas jeden z analiz na poziomie 2380 oraz 2570 są coraz bardziej prawdopodobne do zrealizowania. Dziś indeks zyskuje 1,7% docierając do strefy 2332 oraz przeskakując strefę oporową 2315. Czy rajd na indeksach udzieli się również polskiemu indeksowi? 


Podczas gdy amerykańskie indeksy giełdowe rosną już od tygodnia, polski główny indeks giełdowy WIG20 generował sygnały, jednak do finalnego wybicia doszło dopiero od środy 28.11. W tym czasie indeks wyraźnie zbliżał się do strefy oporowej na poziomie 2315 a dzisiejsze otwarcie po optymistycznym spotkaniu Grupy G20 potwierdziło optymizm na rynku prawdopodobnie rozpoczynający rajd na indeksach. Dziś indeks zyskuje 1,7% sporą luką wzrostową i oczekuje się dalszych zwyżek ceny indeksu po ówczesnej korekcie.

WIG20 – potencjalne cele

Aktualnie po tak mocnym wybiciu oraz zważając na lukę wzrostową – oczekuje się od indeksu korekty w przedziale 2315 – 2300, po czym prawdopodobieństwo dalszych wzrostów jeśli poziomy te nie zostaną zanadto pogłębione jest nadal duże – poziomem docelowym dla pozycji długich w obecnym układzie wzrostowym jest początkowo 2380 – następnie pokonanie strefy i dotarcie do poziomów 2500 / 2570 do końca roku. Jeśli obecny optymizm utrzyma się na głównych światowych giełdach, wówczas górne poziomy określone dla swing – long na indeksie powinny być formalnością.

wykres WIG20 D1 03.12.2018
WIG20 D1 03.12.2018

Istotne dla całości układu wzrostowego w chwili obecnej jest moment korekty – który nie może być zbyt głęboki. Jeśli cena zareaguje przy opisywanych powyżej poziomach podczas korekty impulsu wzrostowego, wówczas układ wzrostowy zostanie podtrzymany. Jeśli poziom 2300 zostanie przełamany, oczekiwać się będzie dalszego spadku w okolice 2200 co jednoznacznie zanegowałoby setup wzrostowy i przełożyłoby się na ponowną konsolidację.

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here