Naga MarketsWIG-BUDOW vs WIG-ENERG. Branżowe porównania indeksów w tle koronawirusaComparic.pl prowadzi serię wpisów mającą na celu wybór najlepszego indeksu sektorowego na warszawskiej GPW w czasach pandemii koronawirusa. W poniższym artykule porównano indeksy WIG-BUDOW oraz WIG-ENERG, w kolejnych dniach przygotowane zostaną zestawienia kolejnych indeksów, zrzeszających wybrane sektory gospodarki. Eliminacje mają na celu wybór indeksu, który pozostał najbardziej odporny na zawirowania gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Zasady oceny indeksów WIG w ramach turnieju GPWvsCOVID zostały opisane w osobnym artykule.

  • Wyłoniono piątego ćwierćfinalistę w turnieju o tytuł: Najlepszy Indeks w dobie koronawirusa w Polsce.
  • Wszystkie Spółki wchodzące w skład indeksu WIG-BUDOW, w okresie 04.03-26.05 mogą pochwalić się wzrostami. Liderem wzrostów Torpol (41%).
  • W przypadku indeksu WIG-ENERG, tym razem 3 z 5 spółek w badanym okresie przyniosły spadki. Energa z niezłym wynikiem (+10,1%).

Zobacz również: NewConnect Flash: Investeko, Novavis, Columbus, SoftBlue, Polman

Charakterystyka spółek wchodzących w skład indeksu WIG-BUDOW

Budimex – Grupa Budimex obecnie jest największą firmą budowlaną w Polsce. Firma jest rozpoznawalna i ceniona od wielu lat za granicą. Początki działalności Firmy datuje się na rok 1968, kiedy to powołana została Centrala Handlu Zagranicznego budownictwa Budimex. Obecnie, jako przedsiębiorstwo infrastrukturalno–usługowe, Budimex koncentruje się na rynku polskim. Będąc generalnym wykonawcą, oferuje usługi w wielu sektorach infrastruktury m.in.: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego.

Śnieżka – Grupa kapitałowa, w której Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA jest wiodącą spółką. Firma jest czołowym producentem farb i lakierów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jej początki sięgają roku 1984, a więc tak wysoką pozycję firma osiągnęła w niespełna 30 lat. Obecnie Śnieżka jest nie tylko jedyną w branży firmą notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale przede wszystkim jedyną kontrolowaną przez polski kapitał.

Ferro – jeden z największych producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka posiadająca około 30-letnie doświadczenie w branży. Historia FERRO Group od momentu założenia związana jest z południem Krakowa, od wielu lat siedziba firmy znajduje się w podkrakowskiej Skawinie. Obecnie poza działalnością na terenie Polski, Grupa FERRO sprzedaje swoje produkty na licznych rynkach zagranicznych. Grupa FERRO posiada spółki i centrum magazynowo-logistyczne w Polsce, zakład produkcyjny, centrum magazynowo logistyczne i spółki w Czechach, oraz spółki w Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Chorwacji, Macedonii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Litwie, Łotwie, Estonii, na Węgrzech i Słowacji.

Torpol – specjalizuje się w całościowej realizacji obiektów komunikacyjnych. Spółka realizuje m.in. szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie. Torpol ma w swojej ofercie także usługi z zakresu budowy, modernizacji oraz remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych średnich i niskich napięć, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnych, jak również usługi projektowe w zakresie powyższych inwestycji komunikacyjnych.

Polimex Mostostal – polskie przedsiębiorstwo, działające w branży budowlanej. Firma zajmuje się produkcją, a także eksportem konstrukcji stalowych i krat pomostowych. Polimex realizuje projekty w Polsce i za granicą, współpracując z podmiotami z branży ochrony środowiska, petrochemicznej i energetycznej. Spółka powstała w 2004 r. z połączenia przedsiębiorstw Polimex-Cekop i Mostostal Siedlce, a pod obecną nazwą funkcjonuje od 2006 r. W ostatnich latach firma miała problemy finansowe, a wierzyciele składali wnioski o upadłość Polimeksu-Mostostalu SA. Obecnie przedsiębiorstwo powoli odbudowuje swoją pozycję na rynku.

Zobacz również: Akcje PGE po wynikach za I kwartał odbijają od dna. W środę kurs zyskuje ponad 5%

Charakterystyka spółek wchodzących w skład indeksu WIG-ENERG

PGE – zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą energii elektrycznej. Jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Firma posiada własne zasoby paliwa, wytwarza energię oraz posiada sieć dystrybucji. Dostarcza energię elektryczną do ponad pięciu milionów klientów. Bezpośrednie otoczenie rynkowe Grupy PGE to krajowi wytwórcy energii elektrycznej, podmioty zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii oraz jej sprzedażą do odbiorców końcowych.  W ramach Grupy Kapitałowej PGE prowadzi działalność związaną z wydobyciem węgla brunatnego, wytwarzaniem energii elektrycznej z paliw kopalnych (węgiel brunatny, węgiel kamienny, gaz ziemny), jak również z odnawialnych źródeł energii (elektrownie wodne, farmy wiatrowe, biomasa) oraz dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym.

Energa – jest jedną z 4 największych polskich grup energetycznych. Podstawowa działalność obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Grupa zasila w energię elektryczną ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych. Daje to blisko 15 proc. udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce. Grupa eksploatuje ponad 191 tys. km linii elektroenergetycznych, którymi rocznie przesyła łącznie 20,44 TWh energii. Sieć dystrybucyjna obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 77 tys. km2. Stanowi około 25 proc. powierzchni Polski. Firma produkuje 37 procent ze źródeł odnawialnych, czyli 46 elektrowni wodnych, 3 farm wiatrowych, elektrowni współspalającej biomasę. W roku 2013 Grupa Energa zwiększyła udział w swojej strukturze wytwarzania o 165 MW, a produkcję energii ze źródeł odnawialnych – o 11 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Poprzez wszystkie inwestycje Grupa Energa jest największym w Polsce dostawcą zielonej energii.

Tauron – TAURON Polska Energia S.A. jest główną spółką w Grupie TAURON. Grupa ta jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. Dysponuje kapitałem własnym 18 miliardów złotych oraz zatrudniającym ponad 26 tysięcy pracowników. Grupa TAURON dostarcza ponad 45 TWh energii elektrycznej rocznie do ponad 5,3 milionów Klientów końcowych. Sieci dystrybucyjne spółek należących do Grupy obejmują 18,3% powierzchni kraju. Usługi dystrybucyjne świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km2, za pośrednictwem 260,9 tys. km linii energetycznych. Spółka jest jest największym dystrybutorem oraz sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce. Tauron jest również drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w kraju. Spółka dostarcza również ciepło na Górnym Śląsku. Grupa Tauron kontroluje ok. 20 proc. polskich zasobów węgla kamiennego.

Enea – Grupa Kapitałowa ENEA skupia się na handlu energią elektryczną, jej wytwarzaniem i dystrybucją. Sieć dystrybucyjna sięga 20% powierzchni Polski. Firma zaopatruje w energię mieszkańców zachodniej i północno zachodniej Polski. Prawie 8% energii wytwarzanej w kraju pochodzi z elektrowni ENEA. Za pośrednictwem spółek Grupy firma oferuje całą gamę usług związanych z elektroenergetyką. Grupa Kapitałowa ENEA ma znaczną pozycję rynkową w Polsce we wszystkich segmentach rynku elektroenergetycznego, w których prowadzi działalność. Grupa wytwarza energię elektryczną, jak i zajmuje się jej dystrybucją oraz obrotem. ENEA Operator dostarcza energię elektryczną do ponad 2,42 mln klientów w zachodniej i północno-zachodniej Polsce.

CEZ – koncern energetyczny, z centralą na terytorium Czech. Podmiot działa w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Turcji. Najważniejszym a jednocześnie podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja a także dystrybucja energii elektrycznej i ciepła. Firma w swoim portfolio ma również obrót energią elektryczną i cieplną a także wydobycie węgla. Akcje spółki dominującej ČEZ, a. s. są notowane na praskiej i warszawskiej GPW.

Analiza porównawcza WIG-BUDOW oraz WIG-ENERG

Udziały procentowe spółek w indeksach WIG-BUDOW oraz WIG-ENERG. Źródło: opracowanie własne

Zdecydowanie największym podmiotem wchodzącym w skład indeksu WIG-BUDOW jest BUDIMEX (50,0%), kolejnym SNIEZKA (7,4%), FERRO (6,5%), TORPOL (2,8%), POLIMEXMS (2,8%) oraz pozostałe, mniejsze spółki, stanowiące aż 30,5% udziałów w indeksie.

Największym podmiotem wchodzącym w skład indeksu WIG-ENERG jest PGE (38,8%), kolejnym ENERGA (17,4%), TAURON (14,1%), ENEA (13,5%), CEZ (5,5%) oraz pozostałe, mniejsze spółki, stanowiące 10,6% udziałów w indeksie.

Wartość powyższych udziałów została obliczona na podstawie kursu z dnia 26.05.2020, godzina 16:00.

W przypadku WIG-BUDOW, wszystkie spółki odnotowały wzrosty w badanym okresie. Najbardziej wzrósł kurs akcji TORPOL (41,0%), a najmniej ŚNIEŻKI (6,9%). Walory największego komponentu w indeksie – Budimexu, wzrosły o 23,7%. Cały indeks, zrzeszający polskie spółki z branży budowlanej wzrósł w badanym okresie o 17,4%.

Zestawienie zmian procentowych dla spółek z indeksu WIG-BUDOW z okresu 04.03.2020 – 26.05.2020. Źródło: opracowanie własne

Po przeliczeniu punktów wynikających ze zmian procentowych w badanym okresie, a także z udziałów w indeksie, spółki przyniosły dla swojego sektora łącznie 14,91 punktów.

Zestawienie danych dla spółek z indeksu WIG-budow. Źródło: opracowanie własne

W przypadku WIG-ENERG, największe podmiot wchodzący w skład indeksu zanotował 9,8% stratę. Spadki te mają spory związek z pandemią koronawirusa i czasowym zamrożeniem polskiej gospodarki. W zadanym okresie minimalnie traciły: ENEA (-1,8%) oraz CEZ (-2,3%). Wzrosły walory ENERGI (+10,1%) oraz TAURONU (0,9%). Cały indeks, zrzeszający polskie spółki z branży energetycznej spadł w badanym okresie o 1,9%.

Zestawienie zmian procentowych dla spółek z indeksu WIG-ENERG z okresu 04.03.2020 – 26.05.2020. Źródło: opracowanie własne

Po przeliczeniu punktów wynikających ze zmian procentowych w badanym okresie, a także z udziałów w indeksie, spółki przyniosły dla swojego sektora ujemny wynik, łącznie -2,3 punktów.

Zestawienie danych dla spółek z indeksu WIG-ENERG. Źródło: opracowanie własne

Wynik

Spółki z branży budowlanej wypadają zdecydowanie korzystniej w odniesieniu do branży energetycznej, od momentu odnotowania pierwszego przypadku COVID-19 w Polsce. Zamrożenie polskiej gospodarki na kilka tygodni było zdecydowanie bardziej zaszkodziło firmom z tej drugiej grupy.

Do kolejnej rundy przechodzi WIG-BUDOW, gdzie zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku WIG-INFO vs WIG-MEDIA, który już wkrótce na portalu Comparic. Poniżej drabinka turniejowa, która będzie na bieżąco uzupełniana w kolejnych artykułach.

Drabinka turniejowa. WIG-BUDOW w ćwierćfinale. Źródło: opracowanie własne

Serię można śledzić pod specjalnym tagiem #GPWvsCOVID.

Autor poleca również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here