Naga MarketsSektor bankowy jako bezpieczna inwestycja długoterminowa? - NiekonieczniePozytywne nastroje w dalszym ciągu nie opuszczają inwestorów na GPW w Warszawie. Jednym z beneficjentów hossy „Bidena-Pfizera” jest sektor bankowy, który (skupiony wokół indeksu WIG Banki) wzrósł z poziomu ok. 3150 do blisko 5360 w zaledwie 2 miesiące. Choć wzrost wydaje się znaczny, to należy mieć na uwadze fakt, że bankowcom jeszcze daleka droga do poziomów przed covidowych. Co więcej, otoczenie, w którym operują banki, pozostaje w znacznej dozie niepewności po słowach prezesa NBP o dalszym polu do obniżania stóp procentowych czy też przymusowym przejęciu Idea Banku. Wszystkie niepewności i zagrożenia wpływają na fakt, że sektor bankowy „nie musi być skazany na sukces” w 2021 roku.

  • W 2021 roku żywe pozostanie ryzyko obniżania poziomu stóp procentowych, co potencjalnie uderzy w wyniki sektora bankowego.
  • Władze monetarne mogą trwać przy ekspansywnej polityce monetarnej przez wiele lat.
  • Na horyzoncie pojawiają się również nowe zagrożenia związane z rozwojem konkurencji fintechowej.

Niskie stopy procentowe – złe dla sektora bankowego, dobre dla gospodarki

Główną część przychodów banków w Polsce stanowią odsetki od kredytów, które uzależnione są od poziomu stóp procentowych w Polsce (w szczególności stopa referencyjna). Dokonane przez RPP 3-krotne obniżki (po uprzednim blisko 5-letnim okresie spokoju) doprowadziły ich poziom blisko zera, co w znaczny sposób wpłynęło na obniżenie zyskowności sektora bankowego.

Te artykuły również Cię zainteresują
Co więcej, w ostatnim czasie prezes NBP stwierdził, że dalej istnieje pole do obniżania poziomu stóp procentowych, co może nastąpić już w 1 kwartale 2021 roku. Podjęcie takiej decyzji przypieczętuje prowadzenie przez Polskę „zero interest rate policy”, która w państwach zachodnich znana jest od ostatniego kryzysu finansowego.

Autor poleca również: Bankowcy i nafciarze największymi przegranymi – WIG Górnictwo liderem wzrostów GPW w 2020

Warto w tym miejscu wskazać, że wbrew pewnej teorii (występującej u niektórych inwestorów) stopy procentowe nie muszą wzrosnąć „bo były wcześniej wyższe”. Pomijając słowa prezesa NBP, jeśli weźmiemy pod uwagę stopy procentowe występujące w strefie Euro, to zauważymy, że zasadniczo od 2009 roku ich poziom co najwyżej maleje. Fakt, że przed kryzysem stopa procentowa wynosiła 1,5, nie oznacza, że wraz z ustaniem kryzysu automatycznie nastąpi jej podniesienie.

Niski poziom stóp procentowych, choć z jednej strony negatywnie wpływa na sektor bankowy (zmniejszając przychody), to jednak jednocześnie pozytywnie wpływa na gospodarkę m.in. poprzez zwiększenie akcji kredytowej (przynajmniej w teorii ekonomicznej). Jednym z czynników, które potencjalnie mógłby odwrócić trend, jest wskaźnik inflacji – jednak jego ostatni odczyt wskazał na spadek poziomu inflacji bazowej (najniższy odczyt od 2 lat).

Sektor bankowy jako bezpieczna inwestycja długoterminowa? - Niekoniecznie
Wysokość stopy referencyjne w Polsce w latach 1998 – 2020. Źródło: Fundacja Ekonomii Humanistycznej

 

 

Jak zauważyć można na wykresie 1, stopa referencyjna znajduje się w zdecydowanym trendzie spadkowym od końca lat 90. Zdecydowanie dominującymi decyzjami były te o obniżce. Pojawiające się podwyżki de facto nigdy nie spowodowały powrotu do poziomu „sprzed obniżki”.

Ryzyko dalszego obniżenia stopy procentowej pozostaje więc dalej wysokie, a wprowadzenie takiej decyzji w życie zapewne odbije się również na wycenie podmiotów sektora finansowego. W tej sytuacji niezbędne jest również wskazanie, że same podmioty podejmują próby „załatania” tego deficytu (m.in. poprzez wyższe prowizje czy też opłaty), jednak działania te nie naprawią wyników w 100%.

Problemy zagranicznych banków i konkurencja Fintechów

Gwałtowny spadek cen akcji sektora bankowego z marca oraz niemrawa kondycja całego indeksu (spowodowana decyzjami RPP) została zażegnana w końcówce roku. W obecnie panującej euforii wydawać się może, że już wkrótce wycena poszczególnych banków może zbliżyć się do poziomów notowanych przed pandemią.

Jeśli weźmiemy pod uwagę szerszy przedział czasowy (tj. od kryzysu finansowego z 2008 roku), to zauważyć można, że zarówno Polski (jak i zagraniczny) sektor bankowy nie odrobił strat, które wtedy poniósł. Oczywiście należy mieć na względzie, że natura obecnego kryzysu jest całkowicie inna, to jednak należy mieć na względzie, że mowa jest o branży, która miała poważne problemy w przeszłości a banki centralne zapewne (w najbliższej przyszłości) nie będą ułatwiać całemu sektorowi osiągnięcia wysokich zysków.

Sektor bankowy jako bezpieczna inwestycja długoterminowa? - Niekoniecznie
Wycena akcji Deutsche Banki i Commerzbanku. Źródło: Stooq.pl

Ciekawym i wartym rozpatrzenia przypadkiem jest niemiecki sektor bankowy. Najpopularniejsze podmioty tego rynku (tj. Deutsche Bank i Commerzbank) znajdują się w wyraźnym trendzie spadkowym od ostatniego kryzysu finansowego. Podobna sytuacja ma miejsce również w Polsce, gdzie PKO BP i Pekao SA również nie odrobiły ostatnich strat (jednak w tym przypadku odbicie było zdecydowanie mocniejsze).

Wśród potencjalnych zagrożeń, które mogą w ciągu najbliższych lat zaszkodzić sektorowi (zarówno w aspekcie rentowności, jak i pozycji rynkowe), należy wskazać również fintechy. Wymienić można tu m.in. słynnego już Revoluta, który szturmem zagospodarował segment wymiany walut oraz płatności walutowych czy też Aion Bank Wojciecha Sobieraja (dawnego założyciela Alior Banku).

O ile obecnie pozycja sektora bankowego względem firm tego typu wydaje się „dość bezpieczna” ze względu na pewien brak zaufania do nowych technologii i nieznanych podmiotów, to jednak należy mieć na uwadze, że płatności zbliżeniowe początkowo również budziły niepokój, a obecnie stanowią już standard. Szczególnie że przykład sukcesu Revoluta pokazuje, że lojalność klientów banków (szczególnie wśród osób aktywnie korzystających z technologii) jest niewielka (liczy się koszt i dostępność usługi).

Zobacz również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here