Naga MarketsOpis działalności

Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu to największy polski producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych. Spółka jest notowana od 2007 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Należy do grona trzech największych producentów naczep i przyczep w Europie. Jest także w dziesiątce największych światowych firm w branży. Klientami Wieltonu są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, dystrybucyjne i rolnicze. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży po drogach całego świata jeździ już ponad 65 tys. naczep i przyczep z logo wieluńskiej spółki, a produkty Wieltonu sprzedawane są w 35 krajach. W ramach całej Grupy Wielton zatrudnia obecnie około 2 tys. pracowników, w tym 200 doświadczonych inżynierów.

W ofercie Grupy Wielton jest 15 grup pojazdów, dostępnych w 800 konfiguracjach. Swoim klientom producent zapewnia wsparcie serwisowe. Kierowcy mogą skorzystać z jednego z ponad 200 centrów serwisowych zlokalizowanych w 18 krajach Europy.

Analiza fundamentalna

 1. Iloczyn wskaźników C/Z oraz C/WK niższy niż 22,5
  Iloczyn wskaźników jest dwukrotnie wyższy od rekomendowanego i wynosi 45,72. Trzeba jednak pamiętać, że wskaźniki te są charakterystyczne dla branży. Ocena: 2
 2. Wzrost zysków
  Zyski z trzech ostatnich lat wyniosły ponad 113 mln zł, czyli średnio ok. 38 mln zł rocznie. Sześć lat temu dla spółki taki wynik był odległym marzeniem, nie było nawet stabilności zysków, a uśredniając generowano niespełna 6 mln zł rocznie.  Ocena: 5
 3. Stabilny akcjonariat
  68,97% znajduje się w rękach osób z udziałami powyżej 5%, zatem FF około 31%, natomiast co istotne – w tych 31% około 16% to TFI. Ocena: 4,5
 4. Polityka dywidendowa
  Od 6 lat nieprzerwane wypłaty dywidendy, aczkolwiek ich wysokość nie zachwyca – w granicach 1,5%. Ocena: 5
 5. Dobra kondycja finansowa
  Wskaźnik płynności bieżącej wynosi 1,35, natomiast zadłużenie długoterminowe w stosunku do kapitału obrotowego wynosi 25%. Ocena: 3,5
 6. Czy profil działalności jest zrozumiały
  Tak, spółka zajmuje się produkcją przyczep i naczep, a także wykonuje zabudowy dla pojazdów ciężarowych.  Ocena: 5
 7. Rentowność kapitałów
  Wskaźniki ROE (16,29%) oraz ROA (5,84%) na dobrych poziomach. Niestety w segmencie na rynku polskim spółka nie ma bezpośrednich konkurentów. A Krone czy Schmitz nie są spółkami notowanymi na giełdzie. Ocena: 4
 8. Czy planowane są emisje akcji lub zwiększanie zadłużenia
  Spółka nie planuje nowych emisji akcji i obligacji. Ocena: 5
 9. Poziom zadłużenia nie powinien przekraczać 50% kapitałów własnych spółki
  Zadłużenie kapitału własnego około 179%, a więc poziom zdecydowanie powyżej rekomendowanego, biorąc pod uwagę cały sektor, którego średnia wynosi 100% – spółka wypada nie najlepiej. Dźwignia może pomóc spółce w szybkiej ekspansji, ale zaszkodzić w momencie wzrostu stóp procentowych. Ocena: 2
 10. Silna marka / rozpoznawalny produkt / ekspansja na rynki zagraniczne.
  Spółka jest pierwszym w Polsce, trzecim w Europie i dziesiątym na świecie producentem naczep i przyczep. Ponadto w ostatnim czasie spółka przejęła kilka podmiotów (m.in. Fruehauf Expansion, zdobywając tym samym pozycję lidera na rynku francuskim) i jest w trakcie „porządkowania” nowo nabytych aktywów. Zarząd jest zdeterminowany do dalszej ekspansji. Ocena: 5
  Średnia arytmetyczna ocen: 4,10

Dla Wieltona solidna czwórka. Przede wszystkim należy pochwalić strategię jaką prowadzi Zarząd spółki, dzięki czemu trwa silna ekspansja na rynki zagraniczne i akwizycje podmiotów, rzadko zdarza się aby polska firma przejmowała lidera rynku np. we Francji. Silna ekspansja jest powodem do zadowolenia, gdyż rosną zyski spółki, a to z nich wypłacane będą sowite dywidendy. Powodem do niepokojów może być zadłużenie, ale wynika ono z silnej ekspansji zagranicznej, jest to czynnik usprawiedliwiający, ale nieobniżający ryzyka.

Analiza techniczna

Wykres miesięczny został „wzbogacony” o historyczne wskaźniki P/E (C/Z). Z punktu widzenia technika mamy do czynienia z bardzo silnym wsparciem na poziomie 13,50 zł/akcję, które po raz kolejny zostało wybronione. Popyt w tych cenach jest bardzo silny. Jednakże ostatnie dołki cenowe zostały ustanowione na spółce przy wskaźniku C/Z poniżej 10. Aby tak stało się i tym razem, cena musiałaby spaść do poziomu 8,50 zł/akcję. Pamiętajmy jednak, że w poniedziałek spółka przedstawia wyniki za IIIQ.

W ujęciu tygodniowym widać trwającą od kilku miesięcy korektę. Nie jest to spadek drastyczny i nie należy uznawać go za odwrócenie trendu, tym bardziej, że cały ruch odbywa się na dużo niższych obrotach niż wcześniejsza fala wzrostowa. Długoterminowo spółka pozostaje w trendzie wzrostowym.

Wykres dzienny przedstawia bardzo klarownie jak cena respektuje poziom 13,50 zł/akcję. Najbliższym oporem jest w tej chwili poziom 14,70 zł/akcję, po którego wybiciu można szukać pozycji długiej. Prawdopodobieństwo wybicia z korekty zwiększa dywergencja ceny ze wskaźnikiem RSI.

Podsumowanie w trzech zdaniach:

Spółka pod względem fundamentalnym jest solidna. Silny wzrost zysków oraz stabilność w wypłacie dywidend cieszy inwestorów długoterminowych, którzy z wielkimi nadziejami zapatrują się na przyszłą ekspansję Wieltona i wzrost udziału w rynku. Pod kątem technicznym cena jest w fazie korekty i jest to bardzo dobry moment aby dokupić pakiet akcji tej spółki, po atrakcyjnej cenie.

OPINIA ANALITYCZNA:

Technicznie: zakup, po wybiciu poziomu 14,70 zł/akcję, a więc najbliższego oporu.

Fundamentalnie: zakup, spółka solidna fundamentalnie, z perspektywami w branży i szansą na bezpośrednią walkę z takimi potęgami jak Krone czy Schmitz. Jest trochę droga na tą chwilę, ale należy mieć na uwadze szybki wzrost zysków (+20% rok w rok od kilku lat).

Autor: Krzysztof Strauchmann, http://www.pieniadzenagieldzie.pltokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here