Naga MarketsWielton miał wstępnie 94,4 mln zł EBITDA w 2020 r.Wielton odnotował 94,4 mln zł EBITDA przy przychodach w wysokości 1,8 mld zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Wielton przedstawił swoje wyniki finansowe

“Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej Wielton za 2020 rok:
– przychody ze sprzedaży: 1 809,3 mln zł,
– EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację): 94,4 mln zł.
Sprzedaż w ujęciu wolumenowym: 15 420 szt.
Dług netto (dług odsetkowy pomniejszony o środki pieniężne) w ujęciu skonsolidowanym na koniec 2020 roku wyniósł 371,6 mln zł (wskaźnik dług netto/EBITDA: 3,94).

Te artykuły również Cię zainteresują
Wybrane szacunkowe jednostkowe dane finansowe Wielton S.A. za 2020 rok:
– przychody ze sprzedaży: 836,9 mln zł,
– EBITDA: 46,4 mln zł.
Sprzedaż spółki w ujęciu wolumenowym: 9 027 szt.” – czytamy w komunikacie.

Na wyżej wskazane szacunkowe wyniki finansowe wpływ miała w szczególności pandemia COVID-19, która rozprzestrzeniła się w 2020 roku bardzo szybko we wszystkich częściach świata i była kluczowym czynnikiem wpływającym na branżę transportową w tym okresie. W czasie pandemii Grupa skupiła się na utrzymaniu bezpiecznej produkcji, zarządzaniu płynnością finansową oraz wykorzystała lockdown do przeprowadzenia modernizacji skutkujących wzrostem efektywności operacyjnej i rentowności. Poprawa koniunktury w branży transportowej nastąpiła w drugiej połowie 2020 roku, co pozwoliło osiągnąć lepsze od oczekiwanych wyniki finansowe za rok 2020, wskazano również.

Spółka zastrzega, że powyższe dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Dane finansowe będą ponadto podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 rok, których publikację zaplanowano na 22 kwietnia 2021 roku, podsumowano.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2019 r. miał 2,34 mld zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here