Naga MarketswieltonWielton odnotował 1,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 40,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wielton podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki

W ujęciu ogółem (dla akcjonariuszy jednostki dominującej plus podmiotów niekontrolujących) Wielton miał 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 40,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Strata operacyjna wyniosła 4,87 mln zł wobec 59,63 mln zł zysku rok wcześniej.

“W pierwszym półroczu br. skonsolidowana sprzedaż wolumenowa wyniosła 7087 szt. (spadek o 40,9% r/r) i przełożyła się na wynik EBITDA, który wyniósł 23,8 mln zł (spadek o 72,1% r/r)” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 814,58 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 1 326,18 mln zł rok wcześniej.

“W pierwszym półroczu 2020 roku uzyskaliśmy przychody na poziomie prawie 815 mln zł, o 38,6% niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Obok utrzymującego się od połowy 2019 roku spadkowego trendu zapotrzebowania na naczepy i przyczepy, głównym powodem obniżenia się przychodów był niekorzystny wpływ pandemii, która spowodowała konieczność zamknięcia na ponad miesiąc naszych zakładów w Polsce, Francji i Anglii, co bezpośrednio przyczyniło się do braku możliwości realizacji zamówień od naszych klientów. Mimo obniżenia kosztów stałych, kosztów ogólnego zarządu i pozostałych kosztów operacyjnych grupy w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 23,8 mln zł, czyli obniżył się o 72,1%. Znaczny wpływ na końcowy wynik finansowy grupy miał także gorszy niż przed rokiem wynik na działalności finansowej, spowodowany m.in. niekorzystnym kształtowaniem się różnic kursowych na rynku rosyjskim. Z kolei pozytywny wpływ miało rozliczenie w Polsce aktywów z tytułu premii inwestycyjnej pomniejszającej podatek dochodowy. W efekcie pierwsze półrocze 2020 roku zakończyliśmy z zyskiem przypadającym na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1 368 tys. zł” – napisał prezes Wieltonu Paweł Szataniak w liście dołączonym do raportu półrocznego.

Pomimo niesprzyjających okoliczności Grupa Wielton zwiększyła udziały rynkowe niemal na wszystkich kluczowych rynkach, podkreślono w komunikacie.

“Dzięki odpowiednim decyzjom poprzedniego zarządu i bliskiej współpracy z Radą Nadzorczą oraz wypracowanym synergiom pomiędzy spółkami, stabilnie przeszliśmy w Grupie Wielton przez pierwsze miesiące pandemii. Obecnie skupiamy się przede wszystkim na poprawie rentowności i obniżeniu zadłużenia, dbając o bezpieczeństwo płynnościowe poszczególnych spółek, dzięki efektywnemu zarządzaniu kapitałem pracującym. Nasze działania mają na celu zagwarantować akcjonariuszom wzrost wartości spółki pomimo tak trudnego otoczenia. Przewidujemy, że druga połowa roku powinna być bardziej optymistyczna. Europejskie gospodarki odnotowały duży spadek gospodarczy, jednak popyt na nasze produkty i uruchomione ponownie możliwości produkcji, dają szansę na powrót do stabilnego wzrostu. Wszystko zależy jednak od tego, jak będzie się rozwijać sytuacja związana z koronawirusem, którą nieustannie monitorujemy. Podejmujemy wszelkie działania, aby w pełni wykorzystać potencjał Grupy Wielton i zminimalizować negatywny wpływ niepewnej sytuacji rynkowej na nasze funkcjonowanie. Nabywane nowe doświadczenia i skuteczna nauka radzenia sobie z nową rzeczywistością pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość” – skomentował Szataniak, cytowany w komunikacie.

Fruehauf – francuska spółka Grupy Wielton – pozostała silnym liderem na swoim rynku z 16,5-proc. udziałem. Zmniejszenie produkcji w marcu, spowodowane czasowym przestojem zakładu, przełożyło się bezpośrednio na spadek sprzedaży. W całym I półroczu Fruehauf wypracował 226,7 mln zł (spadek o 41,4% r/r) przychodów i 1 767 szt. sprzedaży wolumenowej (spadek o 46,2% r/r). Od połowy marca do końca kwietnia została zawieszona produkcja w zakładzie we Francji. Podczas przestoju część komórek organizacyjnych Fruehauf kontynuowała swoją działalność, podano w komunikacie.

“W Polsce w pierwszym półroczu 2020 r. cały rynek skurczył się o prawie 51% r/r. Ekstremalnie niesprzyjające warunki biznesowe wywołane pandemią przełożyły się na 46% spadek r/r sprzedaży wolumenowej spółki Wielton do poziomu 1 340 szt. oraz na 122,8 mln zł przychodów (spadek o 47,9% r/r). Jednocześnie w okresie tym Spółka zwiększyła swój udział w rynku do 14,2%. W raportowanym okresie zakłady w Wieluniu czasowo zaprzestały produkcji w okresie od 6 kwietnia do 10 maja br. Przestój został wykorzystany na modernizację i optymalizację procesów produkcyjnych. W bliskiej perspektywie przyniesie to istotne korzyści w zakresie efektywności i skuteczności działania, stanowiąc pozytywny impuls do budowania wartości rynkowej Grupy Wielton” – napisano dalej.

Brytyjska spółka Lawrence David zanotowała w pierwszym półroczu br. wzrost udziałów rynkowych do poziomu 10% (z 7,9% w analogicznym okresie ubiegłego roku) i awansowała na trzecią pozycję na rynku nowych rejestracji. W okresie tym cały brytyjski rynek zmniejszył się o 35,9% r/r. Natomiast Lawrence David sprzedał 1 366 szt. (spadek o 36,8% r/r) oraz wypracował 118,4 mln zł przychodów (spadek o 32% r/r).

“Pod koniec marca, ze względu na wprowadzone obostrzenia oraz zwiększającą się absencję wśród załogi, w angielskim zakładzie tymczasowo została wstrzymana produkcja. Głównym powodem podjęcia decyzji były wprowadzone obostrzenia oraz zwiększająca się absencja wśród załogi. W kwietniu po dokładnie miesięcznej przerwie produkcja została stopniowo wznowiona. Pozytywnym trendem w raportowanym okresie było zwiększenie przez spółkę sprzedaży naczep furgonowych o 97% (196 szt.) oraz utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży zabudów samochodowych” – czytamy dalej.

“W raportowanym okresie utrzymaliśmy stabilność cen i ograniczyliśmy dynamikę spadku sprzedaży. Wykorzystaliśmy również czas przestoju na poprawę efektywności i modernizację zakładów produkcyjnych Wielton w Wieluniu. W Polsce wypracowaliśmy satysfakcjonujące wyniki, potwierdzone utrzymaniem udziałów rynkowych. Na bieżąco realizujemy także kontrakty dla dużych klientów flotowych. Nad wyraz dobrą sytuację obserwujemy we francuskiej spółce Fruehauf, gdzie wypracowujemy lepsze od oczekiwanych wyniki, utrzymujemy stabilną pozycję lidera i posiadamy pełny portfel zamówień. To, na czym skupiamy obecnie uwagę, to praca nad poprawą efektywności operacyjnej, organizacyjnej, a także optymalnym wykorzystaniu kapitału pracującego szczególnie w spółce Wielton w Wieluniu” – podsumował I wiceprezes Wielton S.A., CEO grupy kapitałowej Mariusz Golec.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 6,73 mln zł wobec 25,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2019 r. miał 2,34 mld zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here