Naga MarketsNaczepa tira z logiem WieltonWielton odnotował 12,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2020 r. wobec 52,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wielton odnotował 12,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w okresie I-III kw. 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 14,12 mln zł wobec 80,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

“Po trzech kwartałach 2020 roku wynik na poziomie EBITDA wyniósł 57 735 tys. zł (w analogicznym okresie 2019 roku kształtował się na poziomie 119 279 tys. zł). Spadek EBITDA jest konsekwencją niższych przychodów. Wartość EBITDA za okres trzeciego kwartału 2020 roku była o 0,4% wyższa w porównaniu do trzeciego kwartału 2019 roku” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 302,75 mln zł w I-III kw. 2020 r. wobec 1 837,62 mln zł rok wcześniej.

“W ciągu trzech kwartałów 2020 roku uzyskaliśmy przychody na poziomie prawie 1 303 mln zł, o 29,1% niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Po bardzo trudnym II kwartale (kiedy pandemia zmusiła nas do zamknięcia na ponad miesiąc naszych zakładów w Polsce, Francji i Anglii, co bezpośrednio przyczyniło się do braku możliwości realizacji zamówień od naszych klientów) w III kwartale przychody grupy wyniosły 488 mln zł, i były o 4,6% niższe, przy uzyskanym EBITDA 34 mln zł, wyższym niż w analogicznym kwartale 2019 roku. Istotny wpływ na wynik finansowy grupy miała niekorzystna wycena rubla rosyjskiego i związane z tym niezrealizowane ujemne różnice kursowe. Z kolei pozytywny wpływ miało rozpoznanie w Polsce aktywa z tytułu premii inwestycyjnej pomniejszającej podatek dochodowy. W efekcie w okresie trzech kwartałów 2020 roku zysk Grupy Wielton przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 12,6 mln zł” – napisał prezes Paweł Szataniak w liście załączonym do raportu.

W ciągu trzech kwartałów 2020 roku Wielton sprzedał w sumie 11 199 naczep i przyczep, czyli o 31,8% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przy czym w samym III kwartale 2020 roku nabywców znalazło 4 112 jego produktów, czyli o 40,5% więcej niż w drugim kwartale 2020 roku i tylko o 7,1% mniej niż w trzecim kwartale 2019 roku. Po dziewięciu miesiącach 2020 roku grupa zajmowała pierwsze miejsce we Francji oraz trzecie miejsce w Polsce i Wielkiej Brytanii, pozostając w pozostałych krajach na różnych pozycjach pierwszych dziesiątek, poinformował prezes.

“Także w trzecim kwartale 2020 roku epidemia koronawirusa i związany z nią spadek aktywności gospodarczej miały niekorzystny wpływ na działalność producentów pojazdów użytkowych. Ponadto w lipcu 2020 roku weszły w życie zapisy Pakietu Mobilności, które według wielu ekspertów podniosą znacznie koszty funkcjonowania firm transportowych z krajów Europy Środkowej i zmniejszą ich konkurencyjność w stosunku do przewoźników z Europy Zachodniej. Nierozwiązany pozostaje nadal problem stosunków Unii Europejskiej z Wielką Brytanią po 1 stycznia 2021 roku. Czynniki te powodują wzrost niepewności wśród firm transportowych i wpływają negatywnie na ich decyzje inwestycyjne. Co prawda w trzecim kwartale 2020 roku pojawiły się oznaki odbudowy rynku, ale przebiega ona różnie w poszczególnych krajach. Nadal znacznie poniżej ubiegłorocznego poziomu kształtuje się zapotrzebowanie na naczepy i przyczepy w Polsce, gdzie w ciągu trzech kwartałów 2020 roku zarejestrowano o 42,7% mniej jednostek niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. We Francji, Niemczech oraz Włoszech spadek rejestracji wahał się w granicach 20-30%, natomiast w Rosji liczba zarejestrowanych pojazdów obniżyła się tylko nieznacznie w stosunku do trzech kwartałów 2019 roku. Dane te potwierdzają jak ważnym naszym atutem jest dywersyfikacja geograficzna działalności” – skomentował Szataniak.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 17,5 mln zł wobec 34,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2019 r. miał 2,34 mld zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here