XTB

Archiwa

ASBIS wzmacnia ofertę VAD dzięki NVIDIA

Asbis zdecydował o wypłacie dywidendy zaliczkowej za 2022 r.

ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor z wartością dodaną, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, poinformował, że w dniu 2 listopada 2022 r. Rada Dyrektorów Spółki podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku Spółki za 2022 r. w wysokości 11 100 000 USD. Asbis wypłaci dywidendę Zaliczką objęte zostaną wszystkie akcje spółki, czyli 55.500.000 akcji, co oznacza wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,20 USD na akcję. Dzień ustalenia prawa akcjonariuszy do zaliczki dywidendy został ustalony na 17 listopada 2022 r., natomiast dzień wypłaty zaliczki na 1 grudnia 2022 r. „ASBIS już od kilku lat systematycznie wypłaca akcjonariuszom dywidendę dwa razy w roku. Kontynuujemy strategię dzielenia...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ