Naga MarketsWeekendowy przegląd rynków to cykl analiz tworzony we współpracy z brokerem FX88, w którym co tydzień podsumowujemy to wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni. Oprócz analizy najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych znajdziesz tu również techniczne spojrzenie na główne pary walutowe. Szczegółowy opis oferty FX88 przygotowaliśmy dla Was w osobnym artykule.


Dane ze Stanów Zjednoczonych…


Słabe dane z rynku nieruchomości w USA

Te artykuły również Cię zainteresują
W minioną środę poznaliśmy dane z amerykańskiego rynku nieruchomości. Jak wynika z raportu National Association of Realtors w styczniu 2018 sprzedaż domów na rynku wtórnym skurczyła się  o 3,2 procent w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyniosła 5,38 miliona (oczekiwano wzrostu o 0,9%).

Winny tak znacznemu pogorszeniu sytuacji może być wzrost cen. Jak wynika z raportu, mediana cen mieszkań w styczniu wyniosła bowiem 240 500 USD, czyli o 5,8 procent więcej niż poprzednio 227 300 USD, to oznacza 71. miesięcy wzrostu cen.

Mniejsza liczba wstępnie zadeklarowanych bezrobotnych w USA

W czwartek poznaliśmy natomiast raport z amerykańskiego rynku pracy. Jak poinformował Department of Labor, liczba wstępnie zadeklarowanych bezrobotnych w tygodniu kończącym się 18-go lutego uplasowała się na poziomie 222 tysięcy, a więc 8 tys. poniżej prognoz na poziomie 230 tys. Dodatkowo pozytywny wydźwięk tej publikacji wspierała również ujemna rewizja poprzedniej publikacji do 229 tys. z 230 tys.

Kurczą się zapasy ropy naftowej

W czwartek rynki poznały raporty amerykańskiej Energy Information Administration (EIA) odnośnie zapasów ropy na lokalnym rynku. Z raportu EIA wynika, że po trzech tygodniach wzrostu, w końcu odnotowano spadek zapasów ropy naftowej. Po ubiegłotygodniowym wzroście o 1,841 mln. brk, analitycy spodziewali się odczytu na zbliżonym poziomie (1,795 mln brk.). Ostatecznie spadek o 1,616 mln brk. okazał się więc miłym zaskoczeniem.

Miniony tydzień był niezwykle udany szczególnie w wykonaniu dolara amerykańskiego, który umocnił się w stosunku do wszystkich walut grypy G10. Największą jego aprecjację obserwowaliśmy w stosunku do dolara nowozelandzkiego.

źródło: finviz.com

Dane z naszej rodzimej gospodarki…


We wtorek poznaliśmy sporą paczkę danych dot. produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej.

Jak już wcześniej zauważył Roman Przasnyski, Główny Analityk GERDA BROKER: Według danych GUS produkcja polskiego przemysłu wzrosła w styczniu o 8,6 proc., mocniej niż oczekiwane przez ekonomistów 8 proc. Oznacza to powrót do wysokiej dynamiki, notowanej w październiku i listopadzie ubiegłego roku, a więc sugeruje, że pierwszy kwartał może przynieść tempo wzrostu PKB zbliżone do doskonałej końcówki 2017 r. Na taki scenariusz wskazuje także bardzo mocny, sięgający 34,7 proc. wzrost produkcji budowlano-montażowej, najwyższy od kwietnia 2008 r., gdy wyniósł 36,3 proc. To świadczy o dalszym wyraźnym przyspieszeniu inwestycji, głównie infrastrukturalnych, a więc publicznych i samorządowych. Ten czynnik powinien odgrywać istotną rolę w całym tegorocznym tempie wzrostu gospodarczego, choć wszystko wskazuje na to, że dynamika PKB będzie nadal mocno wspierana przez konsumentów. Sprzedaż detaliczna była bowiem w styczniu o 8,2 proc. wyższa niż przed rokiem, co oznacza zdecydowane przyspieszenie w porównaniu do zanotowanego w grudniu wzrostu o 6 proc. i wyraźne przekroczenie prognoz analityków, którzy spodziewali się wzrostu o 7,3 proc.

W piątek Główny Urząd Statystyczny opublikował natomiast raport dotyczący stopy bezrobocia. W końcu stycznia br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wzrosła do 1133,7 tys. Fakt ten sprawił, że zgodnie z prognozami analityków stopa bezrobocia wzrosła do 6,9% z 6,6% poprzednio.

Źródło: http://stat.gov.pl 

Równocześnie poznaliśmy także kwartalną informację o rynku pracy w czwartym kwartale 2017 roku. Jak przeczytać możemy w raporcie, ludność aktywna zawodowo stanowiła w IV kwartale 2017 roku 56,2% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do III kwartału 2017 roku wskaźnik ten obniżył się o 0,5 p. proc., natomiast w odniesieniu do IV kwartału 2016 roku pozostał na zbliżonym poziomie (IV kw. 2016 r. – 56,3%).

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL

W IV kwartale 2017 roku ludność aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcej liczyła 17173 tys. osób, z tego 16404 tys. to pracujący i 769 tys. bezrobotni. Populacja biernych zawodowo wyniosła 13402 tys.

Liczba aktywnych zawodowo zmniejszyła się w stosunku do obu porównywanych okresów, natomiast liczba osób biernych zawodowo wzrosła w skali kwartału, natomiast zmniejszyła się w porównaniu z IV kwartałem 2016 roku.

W wyniku tych zmian na rynku pracy liczba osób niepracujących (bezrobotnych, jak i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) przypadających na 1000 osób pracujących wzrosła w porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu roku 2016. Wskaźnik ten wyniósł 864 w IV kwartale 2017 r. oraz 852 i 880 odpowiednio w III kwartale 2017 r. i IV kwartale 2016 r.

Osoby pracujące stanowiły w IV kwartale 2017 roku 53,7% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do III kwartału 2017 roku wskaźnik zatrudnienia obniżył się o 0,3 p. proc., natomiast w odniesieniu do IV kwartału 2016 roku wzrósł o 0,5 p. proc.

Źródło: http://stat.gov.pl

Partnerem weekendowych przeglądów rynku jest broker FX88 dający swoim klientom dostęp do rachunku ECN, również w polskich złotych.

Handluj na walutach, indeksach i towarach wykorzystując atrakcyjne warunki handlowe. Załóż bezpłatny rachunek tradingowy już teraz.

Przejdźmy jednak do wykresów…


Na przestrzeni całego tygodnia największą aprecjację odnotował dolar amerykański Najsilniejszą deprecjację obserwowaliśmy natomiast na dolar nowozelandzki.

Źródło: www.mataf.net

AUDUSD

We wtorek poznaliśmy protokół z posiedzenia Reserve Bank of Australia (RBA), które odbyło się 6 lutego br. Decyzja Banku o pozostawieniu głównej stopy procentowej na niezmienionym poziomie 1,5% nie była dla nikogo zaskoczeniem, podobnie jak opublikowane dziś minutki. Najważniejsze punkty dzisiejszej publikacji przedstawiono poniżej:

  • niski poziom stóp procentowych pomaga w redukcji bezrobocia oraz wywiera presję inflacyjną,
  • dalszy wzrost inflacji powinien być stopniowy,
  • silne AUD zaszkodzi dynamice wzrostu gospodarczego,
  • dynamika wzrostu wynagrodzeń pozostaje przytłumiona,
  • zadłużenie gospodarstw domowych wciąż wymaga uwagi,
  • warunki na światowych rynkach finansowych pozostają dobre, pomimo ostatniego skoku zmienności.

Wtorkowa publikacja nie wnosi zatem niczego nowego ponad to, co już wiedzieliśmy. Jak już wcześniej informował Adam Rak, zdanem analityka Westpac, Billa Evansa minutki RBA wskazują na wagę jaką Bank przykłada do sytuacji w sektorze gospodarstw domowych.

Bank jest zadowolony z ostatnich danych makroekonomicznych wskazujących na poprawę poziomu sprzedaży detalicznej oraz sytuacji na rynku nieruchomości. Mimo to nadal te dwie kwestie rozpatrywane są jako główne czynniki ryzyka – czytamy w komentarzu.

RBA oczekuje, że dochody australijskich gospodarstw domowych będą rosły. Wzrost wynagrodzeń przełoży się na większy popyt ze strony konsumentów. Lecz mimo poprawy sytuacji poziom inflacji w kraju nadal jest rozczarowujący. Evans przyznaje, że choć silne AUD nadal jest największym zagrożeniem dla wzrostu poziomu cen w Australii, to jednak nie powinniśmy mieć do czynienia z sytuacją ciągłego wzrostu wyceny AUD.

Spoglądając na notowania pary walutowej AUDUSD zauważymy, że na skutek trwających od ubiegłego tygodnia spadków rynek zbliżył się w okolice technicznej (pomarańczowej) strefy wsparcia. Mimo czwartkowej reakcji popytowej, z technicznego punktu widzenia, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się pogłębienia tych spadków i dokładnego przetestowania tej strefy.

AUDUSD Daily

EURUSD

Jak we wtorek poinformował instytut ZEW, wskaźnik bieżącej sytuacji gospodarczej w strefie euro poprawił się nieznacznie. Wskaźnik wynosi obecnie 57,7 punktu, co odpowiada wzrostowi o 1,3 punktu w porównaniu z wynikiem ze stycznia. Oczekiwania gospodarcze dla strefy euro nadal są więc dość pozytywne. Pozytywne prognozy gospodarcze znajdują odzwierciedlenie w rosnącym oczekiwaniu inflacyjnym. Około dwóch trzecich uczestników badania oczekuje, że stopa inflacji całej strefie euro wzrośnie w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

W środę Markit Economics opublikował dane dotyczące indeksu zakupowego menedżerów (PMI). Szacunkowy odczyt za luty wskazuje na osłabienie zarówno w sektorze przemysłowym jak i usługowym.

Mimo i tak już pesymistycznych prognoz zakładających osunięcie wskaźnika do poziomu 57,7 w przypadku sektora usług i 59,2 w przypadku sektora przemysłu, ostateczne rezultaty na poziomach 56,7 i 58,5 okazały się jeszcze gorsze.

“Luty pokazał utratę momentum wzrostowego w strefie euro, ale tempo ekspansji nadal pozostaje imponujące, co sprawia, że region rozwija się najlepiej od prawie 12 lat.
Odczyty PMI dla pierwszych dwóch miesięcy kwartału generalnie stanowią wiarygodny kierunek dla oficjalnego wzrostu PKB i wskazują, że gospodarka strefy euro rozwija się w tempie kwartalnym 0,9%, w pierwszym kwartale 2018 roku. Sektor usług od siedmiu lat cieszy się najlepszym wzrostem, a wyniki sektora wytwórczego pozostają jednymi z najsilniejszych w 20-letniej historii badań.” – komentował Chris Williams z IHS Markit.

Spadek stopy inflacji zarówno w strefie euro jak i całej UE

W piątek poznaliśmy finalne dane na temat inflacji konsumenckiej w strefie euro. Z raportu Eurostatu wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w styczniu br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,9%.

Spoglądając na notowania eurodolara zauważymy, że przez zdecydowaną większość tygodnia obserwowaliśmy przewagę podaży. Jeżeli tendencja ta będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się re-testu okolic 1.2080.

EURUSD Daily

GBPUSD

Wzrost stopy bezrobocia w UK

W minionym tygodniu poznaliśmy grudniowy raport z brytyjskiego rynku pracy. Jak wynika z raportu Office of National Statistics (ONS), dynamika średnich zarobków tygodniowych plasowała się w grudniu na poziomie 2,5%. Niestety, pomimo prognoz zakładających utrzymanie stopy bezrobocia na dotychczasowym poziomie (4,3%), ta ostatecznie wzrosła w grudniu do 4,4%.

Wzrost stopy bezrobocia był tak sporym zaskoczeniem, że przyćmił nawet dobre dane dotyczące ilości wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. W tym wypadku odczyt na poziomie -7,2 tys. okazał się zdecydowanie lepszy od prognoz zakładających wzrost o 2,3 tys. Ponadto, pozytywny wydźwięk tej publikacji zwiększała ujemna rewizja poprzedniego odczytu z 8,6 tys. do 6,2 tys.

W czwartek poznaliśmy natomiast rewizję brytyjskiego Produktu Krajowego Brutto w czwartym kwartale minionego roku. Prognozy wskaźnika były jasne – dynamika PKB utrzyma się na poziomie 1,5% rok do roku i 0,5% kwartał do kwartału. Ostateczne rezultaty nie sprostały jednak tym oczekiwaniom.

Jak przeczytać możemy w raporcie brytyjskiego Office for National Statistics, szacuje się, że Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł o 0,4% między kwartałem 3 (od lipca do września) a kwartałem czwartym (od października do grudnia) 2017 oraz o 1,4% w stosunku do czwartek kwartału 2016 r.; Jest to korekta o 0,1 punktu procentowego niższa od wstępnego szacunku PKB.

W przypadku notowań pary walutowej GBPUSd zauważymy, że tu sytuacja wygląda bardzo podobnie jak na EURUSD. Biorąc pod uwagę, że kurs w dalszym ciągu nie przetestował jeszcze od góry ostatnio pokonanego oporu (teraz wsparcia), w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się dalszej deprecjacji, dla której potencjalnym zasięgiem mogłyby okazać się okolice 1.3600.

GBPUSD Daily

USDCAD

Spada sprzedaż detaliczna w Kanadzie

Zgodnie z danymi Statistics Canada wartość retail sales osunęła się w grudniu o 0,8% do poziomu 49,6 mld USD. Mimo tego spadku w czwartym kwartale odnotowano wzrost na poziomie 1,5%. Sprzedaż spadła w 6 z 11 subsektorów, co stanowi 42% handlu detalicznego.

W piątek poznaliśmy natomiast styczniowe dane dotyczące dynamiki zmiany poziomu cen w Kanadzie. Jak informowaliśmy już wcześniej szeroki indeks CPI wyniósł w styczniu zadowalające 1,7%. Wartość wskaźnika nadal jest niższa niż ta opublikowana w grudniu, jednak prognozy rynku wyraźnie mówiły o spadku dynamiki nawet od poziomu 1,4% r/r. W ujęciu miesięcznym kanadyjskie CPI rośnie o 0,7% wobec spadku o 0,4% w grudniu.

Konsumenci zapłacili 3,2% więcej za transport w styczniu, po 4,9% wzroście w grudniu. Wzrost tego wskaźnika był łagodzony przez wzrost indeksu samochodów osobowych, który wzrósł w ujęciu rok do roku w styczniu (+1,4%)  nieco mniej niż w grudniu (+3,7%). Ceny benzyny w styczniu wzrosły o 7,8%, po wzroście aż o 12,2% w grudniu – czytamy w raporcie Statistics Canada.

Ceny żywności były o 2,3% wyższe w styczniu w ujęciu rok do roku, po wzroście o 2,0% w grudniu (…) Ceny usług telefonicznych wzrosły o 6,5% miesiąc do miesiąca w styczniu, po spadku o 7,6% w grudniu, kiedy to nastąpiła seria ogólnorynkowych promocji cenowych – kontynuuje raport.

Co czeka nas w nadchodzącym tygodniu?


Źródło: pl.investing.com

Jednocześnie miło mi poinformować o nowym cyklu webinarów, które dzięki uprzejmości FX88 będziemy organizować już od najbliższej niedzieli. W trakcie trwających ok 60 min. spotkań przedstawimy wszystko to, na co należy zwrócić uwagę w ciągu najbliższych dni. Oprócz analizy fundamentalnej przyjrzymy się również sytuacji technicznej na najciekawiej wyglądających instrumentach finansowych.

Plan spotkania:

  • Przegląd najistotniejszych publikacji zaplanowanych na nadchodzący tydzień
  • Przegląd najpopularniejszych instrumentów pod kątem technicznym
  • Analiza instrumentów zaproponowanych przez uczestników spotkania

Spotkajmy się tuż przed otwarciem rynków!

Weź udział w odprawie traderów z Arkiem Jóźwiakiem


FX88 jest brokerem regulowanym przez CySEC. Broker zapewnia konkurencyjne spready i ceny par walutowych, metali oraz CFD. Dodatkowo dostarcza najnowsze narzędzia handlowe umożliwiające inwestorom wykorzystanie niesamowitych możliwości na rynku.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

Poprzedni artykułKNF publikuje poradnik dla inwestorów: „Rynek Forex. Zagrożenia i prawa”
Następny artykułEURUSD – Na rozdrożu – 26/02/2018
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Jako menadżer działu edukacji w Comparic Media Group wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne i stawia ogromny nacisk na prostotę przekazywanych informacji i wiedzy. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu traderów i inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019. Jego artykuły znaleźć można również w magazynach FxMag oraz I Love Crypto, gdzie prowadzi swoją stałą rubrykę. To także prelegent podczas licznych konferencji m.in. Festiwalu Inteligencji Finansowej, Seminarium XM w Warszawie czy Expo Invest Cuffs. Członek Rady Nexusów przyznającej wyróżnienia osobom i podmiotom, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju branży blockchain i kryptowalut a także twórca i główny prowadzący cotygodniowych, niedzielnych odpraw traderów, w których regularnie uczestniczy kilkaset osób oraz analityk kryptowalutowy w serwisie Krypto Raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here