Naga MarketsWeekendowy przegląd rynków to cykl analiz tworzony pod patronatem brokera Tickmill, w którym co tydzień podsumowujemy to wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni. Oprócz analizy najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych znajdziesz tu również techniczne spojrzenie na główne pary walutowe.


Miniony tydzień na rynkach walutowych przebiegał dość spokojnie. Nie poznaliśmy bowiem żadnej decyzji monetarnej ani równie istotnej publikacji. Właściwie to ilość tych nieco mniej istotnych również nie była zbyt wielka. Zdecydowanie więcej mówiło się w tym tygodniu porozumieniu w sprawie Brexitu oraz groźbach USA dotyczących wycofania się Stanów ze Światowej Organizacji Handlu.

UK nie może dogadać się z UE. Porozumienie ws. Brexitu nie nastąpi w październiku

Jak informowaliśmy już wcześniej, Wielka Brytania i Unia Europejska publicznie utrzymują, że chcą zawarcia umowy ws. Brexitu w przeciągu najbliższych siedmiu tygodni. Mimo to, główny negocjator UE, Michel Barnier, nie zgadza się jakoby październik miał być finalnym terminem uzyskania porozumienia. Przypomniał jednak, że nie może to mieć miejsca później niż „przed końcem roku”.

Największym problemem w rozmowach jest nadal unikanie twardej granicy między Wielką Brytanią a Irlandią. Politycy obawiają się, że powrót do kontroli celnych i policji na granicy lądowej między Irlandią Północną a Republiką Irlandzką ożywi pamięć o przemocy w przeszłości, potencjalnie zagrażając pokojowi.

Premier Wielkiej Brytanii, Theresa May zaproponowała długoterminowe rozwiązanie, które pozwoliłoby Wielkiej Brytanii zachować wszystkie przepisy UE w zakresie handlu towarami i produktami rolno-spożywczymi, teoretycznie eliminując potrzebę kontroli celnych i standardów na granicach. Jednak zgodnie z jej projektem Wielka Brytania byłaby w stanie przyjąć inne przepisy niż UE dotyczące handlu usługami, który stanowi 80 % brytyjskiej gospodarki, a także jej własnych systemów imigracyjnych i handlu międzynarodowego. Urzędnicy UE uważają takie podejście za niedopuszczalne. Ponadto Barnier przyznał, że jednolity rynek UE musi zostać zachowany i chroniony.

USA grozi wycofaniem się ze Światowej Organizacji Handlu

W minionym tygodniu Prezydent Donald Trump oświadczył, że wycofa się ze Światowej Organizacji Handlu, jeśli nie będzie lepiej traktowała Stanów Zjednoczonych, uderzając w fundamenty międzynarodowego systemu handlowego. “Jeśli nie dojdzie do zmian, wycofam się z WTO” – powiedział Trump w czwartek w wywiadzie dla Bloomberg News. Stwierdził, że umowa ustanawiająca organ “była najgorszym porozumieniem handlowym, jakie kiedykolwiek zawarto”.

Wycofanie się USA z WTO mogłoby mieć znacznie większe znaczenie dla gospodarki światowej niż nawet nasilająca się wojna handlowa z Chinami, podważając powojenny system, w budowie którego pomogły Stany Zjednoczone.

Zdaniem Trumpa problemem USA jest to, że przez wiele lat były one “bardzo źle” traktowane przez WTO i że organ w Genewie musi “zmienić swoje postępowanie”. Reprezentant Handlu USA Robert Lighthizer powiedział, że dopuszczenie Chin do WTO w 2001 r. było błędem. Od dawna wzywa Stany Zjednoczone do przyjęcia bardziej agresywnego podejścia do organizacji, argumentując, że nie jest ona w stanie poradzić sobie z gospodarką nierynkową, taką jak Chiny.

Lighthizer oskarżył system rozstrzygania sporów WTO o ingerowanie w suwerenność Stanów Zjednoczonych, w szczególności w sprawy antydumpingowe. Stany Zjednoczone blokują mianowanie sędziów do organu odwoławczego WTO, co stwarza możliwość, że przestanie on funkcjonować w nadchodzących latach.

Dane ze Stanów Zjednoczonych…


Zaufanie konsumentów w USA najwyżej od 18 lat

W minionym tygodniu poznaliśmy raport dot. zaufania konsumentów w Stanach Zjednoczonych, który przygotowuje badawcza organizacja non-profit o nazwie Conference Board. Wynika z niego, iż pomimo pesymistycznych prognoz zakładających spadek zaufania konsumentów do poziomu 126,7 z 127,4 poprzednio, ostatecznie odnotowano jego wzrost i to aż do poziomu 133,4 co jest najlepszym rezultatem od października 2000 roku. Pozytywny wydźwięk tej publikacji wspiera również dodatnia rewizja poprzedniego odczytu do 127,9.

“Dalszej poprawie uległa ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i sytuacji na rynku pracy przez konsumentów. Oczekiwania, które zmniejszyły się w czerwcu i lipcu, odbiły się w sierpniu i nadal wskazują na utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego do końca 2018 r. Ogólnie rzecz biorąc, te historycznie wysokie poziomy zaufania powinny nadal wspierać poziom wydatków konsumpcyjnych w perspektywie krótkoterminowej” – skomentował Lynn Franco, dyrektor ds. wskaźników ekonomicznych w Conference Board.

Tak dobrze nie było od 4 lat!

W środę poznaliśmy także najnowsze szacunki amerykańskiego Bureau of Economic Analysis, z których wynika, iż wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych w drugim kwartale br. wyniósł aż 4,2% k/k wobec prognoz spadku jego wartości do poziomu równych, czterech procent. Poprzedni szacunek wskazywał na 4,1% wzrost produktu krajowego brutto w Stanach.

Jak już wcześniej informował Adam Rak, najnowsze dane są najlepszymi od trzeciego kwartału 2014 roku. W porównaniu do drugiego kwartału 2017 roku amerykańska gospodarka rozszerzyła się o zadowalające 2,9% wobec 2,8% raportowanych ostatnim razem. Rosną również wydatki konsumpcyjne Amerykanów – do 1,9% w porównaniu z 1,8% k/k raportowanych w trakcie pierwszych szacunków. Spada natomiast poziom realnych wydatków – wskaźnik okazał się gorszy zarówno od poprzedniego odczytu (4,0%) jak i prognoz analityków (3,9%) i szacuje się, że wyniesie w drugim kwartale 3,8%.

Nieco gorsze dane z amerykańskiego rynku nieruchomości

Po zaskakująco pozytywnych danych na temat amerykańskiego PKB poznaliśmy również najnowszy raport sprzedaży nieruchomości w toku. Tym razem mamy jednak do czynienia z negatywną niespodzianką…

Amerykański rynek nieruchomości w lipcu wyraźnie się ochładza – liczba sprzedaży nieruchomości mieszkalnych spada o 0,7% w ujęciu miesięcznym. W porównaniu z lipcem 2017 roku indeks zniżkuje już 2,3% sugerując postępujący spadek aktywności na rynku nieruchomości. To już siódmy miesiąc z rzędu w którym wartość wskaźnika spada – informuje National Association of Realtors.

Biorąc pod uwagę wciąż rosnące ceny mieszkań wyjaśnieniem spadku indeksu jest to, że kupujący nie są w stanie znaleźć odpowiedniego dla siebie lokum. Po okresie silnych wzrostów podaż mieszkań uległa wyraźnemu zmniejszeniu. Najgorsza sytuacja ma miejsce na Zachodnim Wybrzeżu, gdzie liczba dostępnych mieszkań do sprzedaży jest najmniejsza.

Zapasy ropy w dół o 2,566 miliona baryłek

Jak co środę, o godzinie 16:30 rynki poznały także raporty amerykańskiej Energy Information Administration (EIA) odnośnie zapasów ropy na lokalnym rynku. Wynika z niego, że po ubiegłotygodniowym spadku o 5,863 mln brk, w tygodniu kończącym się 24 sierpnia 2018 roku zapasy ropy naftowej skurczyły się o kolejne 2,566 mln brk co okazało się wynikiem niemal czterokrotnie lepszym od prognoz zakładających spadek na poziomie 0,686 mln brk.

Pozytywny wydźwięk tego raportu wspierały także dane dot. zapasów benzyny i destylatów, które pomimo prognoz zakładających wzrost kolejno o 0,4 mln brk i 1,35 mln brk, skurczyły się a 1,55 mln brk i 0,8 mln brk.

Rośnie liczba zdeklarowanych wstępnie bezrobotnych

W czwartek Department of Labor poinformował również, że liczba wstępnie zadeklarowanych bezrobotnych w tygodniu kończącym się 25 sierpnia br. uplasowała się na poziomie 213 tysięcy, co oznacza wzrost o 3 tysiące w porównaniu z poprzednim tygodniem. Warto jednak zwrócić uwagę, iż ankietowani ekonomiści spodziewali się wzrostu aż do 214 tys. Ostateczny odczyt okazał się więc nieco lepszy.

Pomimo wzrostu wstępnie zdeklarowanych bezrobotnych, spadła czterotygodniowa średnia, która wyniosła 212 150, co oznacza spadek o 1 500 w stosunku do średniej kroczącej z poprzedniego tygodnia. Jest to najniższy poziom tej średniej od 13 grudnia 1969 roku, kiedy wynosiła 210.750.

Pozytywny wydźwięk tej publikacji wspierał także fakt, iż ilość kontynuacyjnych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła do 1.708 tys. wobec 1.728 tys. tydzień wcześniej.

Dane z naszej rodzimej gospodarki…


Popyt krajowy głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce

W minionym tygodniu Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący dynamiki polskiego Produktu Krajowego Brutta. Jak przeczytać mogliśmy w raporcie, według wstępnych szacunków PKB niewyrównany sezonowo w II kwartale 2018 roku był realnie wyższy o 5,1% rok do roku, wobec 4,0% w analogicznym kwartale 2017 r.

PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł natomiast realnie o 1,0% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 5,0%.

W II kwartale 2018 r. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostawał popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 4,8%. Szybsze tempo wzrostu niż przeciętnie w gospodarce narodowej zanotowano natomiast w budownictwie, transporcie, przemyśle oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej; niższe w handlu i naprawach.

Równoczesne poznaliśmy także szybki szacunek inflacji konsumenckiej (CPI), z którego wynika, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,0% (wskaźnik cen 102,0).

Przejdźmy jednak do wykresów…


Biorąc pod uwagę zmienność na przestrzeni całego tygodnia zauważymy, że najsilniejszą walutą z grupy G8 był frank szwajcarski, który umocnił się aż o 1,72%. Nieco mniejszą aprecjację obserwowaliśmy również na funcie szterlingu (+1,16%) oraz jenie japońskim (+0,39%). Po czerwonej stronie tego zestawienia na szczególną uwagę zasługuje natomiast dolar australijski, który osłabił się aż o 2,09%. Tygodnia do udanych zaliczyć nie może również dolar nowozelandzki (-1,12%).

Źródło: mataf.net

AUDUSD

Spoglądając na notowania pary walutowej AUDUSD zauważymy, że w skutek potężnej deprecjacji dolara australijskiego kurs osunął się aż w okolice poziomu 0.7170. Póki co nie pojawiła się tu jednak żadna, większa reakcja popytowa sygnalizująca potencjalne odrzucenie tego wsparcie. Jeżeli strefa ta zostanie natomiast pokonana, potencjalne spadki mogłyby dotrzeć nawet w okolice 0.6840.

AUDUSD Weekly

EURUSD

Stopa bezrobocia w UE najniżej od kwietnia 2008 r.

W minionym tygodniu Eurostat opublikował raport dot. stopy bezrobocia, która w strefie euro (EA19) wyniosła w lipcu 2018 r. 8,2 % i była stabilna w porównaniu z czerwcem 2018 r. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano jej spadek z 9,1%. Warto jednocześnie przypomnieć, iż jest to najniższa wartość odnotowania w strefie euro od listopada 2008 roku.

Stopa bezrobocia w całej Unii Europejskiej (UE28) wyniosła natomiast w lipcu 6,8%, co oznacza spadek z 6,9% w czerwcu 2018 r. i z 7,6% w lipcu 2017 r. Jest to najniższy wskaźnik odnotowany w UE28 od kwietnia 2008 r.

Eurostat szacuje, że w lipcu 2018 r. 16 823 mln mężczyzn i kobiet w UE28, z czego 13 381 mln w strefie euro, pozostawało bez pracy. W porównaniu z czerwcem 2018 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 82 000 w UE28 i o 73 000 w strefie euro. W porównaniu z lipcem 2017 r. bezrobocie spadło natomiast o 1 949 mln w UE-28 i o 1 368 mln w strefie euro.

Wśród państw członkowskich najniższe stopy bezrobocia w lipcu 2018 r. odnotowano w Republice Czeskiej (2,3%), Niemczech (3,4%) i Polsce (3,5%). Najwyższe stopy bezrobocia odnotowano natomiast w Grecji (19,5% w maju 2018 r.) i Hiszpanii (15,1%).

Źródło: Eurostat

W porównaniu z rokiem ubiegłym stopa bezrobocia spadła we wszystkich państwach członkowskich. Największy spadek odnotowano na Cyprze (z 10,7% do 7,7%), w Grecji (z 21,7% do 19,5% między majem 2017 r. a majem 2018 r.), w Portugalii (z 8,9% do 6,8%) i w Chorwacji (z 10,9% do 8,8%).

Spoglądając na notowania pary walutowej EURUSD zauważymy, iż pomimo początkowych wzrostów, druga połowa tygodnia należała już do podaży. Jeżeli tendencja ta będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania poziomu 1.1535.

EURUSD Daily

NZDUSD

Spoglądając na notowania pary walutowej NZDUSD zauważymy, że w skutek ostatnich wzrostów rynek dotarł w okolice lokalnego poziomu oporu i mierzenia 50% korekty Fibonacciego, gdzie już w czwartek pojawiła się silna reakcja podażowa sygnalizująca potencjalne odrzucenie tej strefy. Z technicznego punktu widzenia, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się zatem dalszej deprecjacji.

NZDUSD Daily

USDCAD

W minionym tygodniu poznaliśmy wyniki kanadyjskiego Produktu Krajowego Brutto za II kwartał 2018 roku. Jak podał Urząd Statystyczny Kanady, dynamika kanadyjskiego PKB uplasowała się na poziomie 0,7% k/k co jest wynikiem o 0,3 p.p. lepszym od poprzedniej publikacji (0,4%).

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano natomiast wzrost dynamiki PKB aż o 2,4%, co okazało się wynikiem lepszym od prognoz na poziomie 2,3%.

Zdecydowanie gorzej wypadły natomiast dane dotyczące miesięcznej dynamiki, która pomimo i tak już pesymistycznych prognoz zakładających spowolnienie wzrostu gospodarczego w czerwcu br. do 0,1% z 0,5% poprzednio, ostatecznie wyniosła 0,0%, co oznacza, że realny Produkt Krajowy Brutto (PKB) pozostał zasadniczo niezmieniony.

Co czeka nas w nadchodzącym tygodniu?


Źródło: investing.com

Jednocześnie przypominam, iż w każdą niedzielę, tuż przed otwarciem rynków słyszymy się w trakcie odprawy traderów. W trakcie trwających ok 70 min. spotkań przedstawimy wszystko to, na co należy zwrócić uwagę w ciągu najbliższych dni. Oprócz analizy fundamentalnej przyjrzymy się również sytuacji technicznej na najciekawiej wyglądających instrumentach finansowych.

Plan spotkania:

  • Przegląd najpopularniejszych instrumentów pod kątem technicznym
  • Analiza instrumentów zaproponowanych przez uczestników spotkania
  • Przegląd najistotniejszych publikacji zaplanowanych na nadchodzący tydzień

Spotkajmy się tuż przed otwarciem rynków!

Weź udział w odprawie traderów z Arkiem Jóźwiakiem


Tickmill jest autoryzowany i regulowany w Wielkiej Brytanii przez Financial Conduct Authority, jedną z najbardziej respektowanych komisji nadzoru finansowego. Uzyskaj dostęp do szerokiej gamy rynków wliczając w to rynek Forex, Indeksy giełdowe, Surowce oraz Obligacje. Korzystaj z jednych z najniższych spreadów na rynku. Doświadcz handlu w najlepszym wydaniu z międzynarodowym brokerem i zyskaj przewagę wyjątkowym warunkom handlowym. Otwórz konto realne lub wypróbuj rachunek demo.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułEdukacja – panaceum na pogubienie polskich instytucji (i obywateli) w temacie blockchaina
Następny artykułTygodniowy przegląd danych makro – 3-7.09.2018
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Jako menadżer działu edukacji w Comparic Media Group wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne i stawia ogromny nacisk na prostotę przekazywanych informacji i wiedzy. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu traderów i inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019. Jego artykuły znaleźć można również w magazynach FxMag oraz I Love Crypto, gdzie prowadzi swoją stałą rubrykę. To także prelegent podczas licznych konferencji m.in. Festiwalu Inteligencji Finansowej, Seminarium XM w Warszawie czy Expo Invest Cuffs. Członek Rady Nexusów przyznającej wyróżnienia osobom i podmiotom, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju branży blockchain i kryptowalut a także twórca i główny prowadzący cotygodniowych, niedzielnych odpraw traderów, w których regularnie uczestniczy kilkaset osób oraz analityk kryptowalutowy w serwisie Krypto Raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here