Naga Markets webinar


Weekendowy przegląd rynków to cykl analiz tworzony pod patronatem brokera Tickmill, w którym co tydzień podsumowujemy to wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni. Oprócz analizy najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych znajdziesz tu również techniczne spojrzenie na główne pary walutowe.


Dane ze Stanów Zjednoczonych…


JOLTs powyżej oczekiwań

W minionym tygodniu rynki poznały wyniki majowego raportu amerykańskiego Biura Statystyki Pracy odnośnie sondaży JOLTS, które badają liczbę otwartych miejsc pracy, zatrudnienia, zwolnień i zmiany netto ogólnej kondycji rynku.

JOLTs czyli Job Openings and Labor Turnover survey to przeprowadzana i publikowana przez amerykańskie Bureau of Labor Statistics ankieta, która pozwala ocenić sytuację na rynku pracy. Wskaźnik mierzy liczbę otwartych wakatów czyli miejsc pracy stworzonych, a jeszcze nie obsadzonych do ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. Jak to zazwyczaj bywa, im wyższy odczyt wskaźnika tym teoretycznie lepszy jest to sygnał dla waluty. Niższe wartości JOLTs będą z kolei niedźwiedzim sygnałem dla dolara.

Prognozy zakładały, że liczba otwartych wakatów w maju wyniesie 6,583 miliona, a więc nieco mniej niż poprzednia publikacja 6,698 mln. Obecny odczyt na poziomie 6,638 mln okazał się więc nieco lepszy. Pozytywny wydźwięk tej publikacji wspiera również dodatnia rewizja poprzedniego odczytu z wspomnianych już 6,698 mln. do 6,840 mln. Pełna treść raportu znajduje się pod linkiem.

Źródło: BLS

W czwartek poznaliśmy również wyniki inflacji konsumenckiej. Jak już wcześniej informował Krzysztof Wiwatowski, majowy odczyt wskaźnika CPI w ujęciu miesięcznym uplasował się na poziomie 0,2%. Ekonomiści zakładali, że w czerwcu pozostanie na tym poziomie, jednakże pokładane nadzieje nie zostały spełnione. Inflacja konsumencka w czerwcu wzrosła jedynie o 0,1%. W stosunku rok do roku, wskaźnik CPI utrzymał się na poziomie 2,9%, co jest zgodne z prognozami analityków.

Równocześnie dowiedzieliśmy się także, że liczba jobless claims w tygodniu kończącym się 7-go lipca wyniosła natomiast 214 tysięcy, a zatem była niższa aż o 18 tysięcy od zrewidowanego w górę wyniku z poprzedniego tygodnia (232 tys.).

Czterotygodniowa średnia krocząca zmniejszyła się o 1,750 tys. do poziomu 223.000. Z kolei dane ubiegłotygodniowe zrewidowane zostały w górę o 250, do 224.750.

Jeśli chodzi o ilość kontynuacyjnych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, to w tygodniu kończącym się 30-go czerwca, ich liczba spadła o 3 tysiące w porównaniu do zrewidowanego w górę odczytu z tygodnia poprzedniego (1,742 tys.)

Nastroje konsumentów w USA najniżej od stycznia br.

W piątek pojawił się wstępny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan za lipiec. Sam indeks powstaje na podstawie ankiet telefonicznych, które przeprowadzane są na reprezentatywnej grupie 500 amerykańskich gospodarstw domowych. Prosi się w nich o zarówno o ocenę bieżących warunków ekonomicznych oraz oczekiwania, co do przyszłości.

Konsensus przed tą publikacją zakładał nieznaczny wzrost wartości wskaźnika do 98,3 z 98,2. Jak się jednak okazało, potencjały nabywczy amerykańskich konsumentów wydaje się być obecnie gorszy, gdyż uzyskano wynik na poziomie 97,1.

USD największym wygranym tygodnia

Biorąc pod uwagę zmienność w trakcie całego tygodnia zauważymy, że dolar amerykański umacniał się w stosunku do wszystkich walut grupy G8. Jego największą aprecjację obserwowaliśmy w stosunku do jena japońskiego.

Źródło: finviz.com

Dane z naszej rodzimej gospodarki…


W minionym tygodniu Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie inflacji konsumenckiej (CPI)

  • wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 r. w stosunku do maja 2018 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).
  • wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 r. w stosunku do czerwca 2017 r. wyniósł 102,0 (wzrost o 2,0%).
  • wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2018 r. w stosunku do I kwartału 2018 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5%).
  • wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6%).

Stabilność cen zagrożona

Nieco wcześniej Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) poinformowało, iż Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2018 r. wzrósł o 0,6 punktu.

Źródło: BIEC

To drugi z rzędu miesiąc, kiedy czynniki inflacjogenne w gospodarce przybierają na sile. O ile przed miesiącem wśród czynników mających wpływ na inflację dominowały czynniki decydujące o kosztach prowadzenia działalności gospodarczej, o tyle obecnie dołączyły do nich oczekiwania producentów i konsumentów.

W dalszym ciągu najistotniejsze znacznie dla kształtowania się cen w najbliższej przyszłości mają czynniki kosztowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Są to przede wszystkim wyższe koszty importu surowców, w tym zwłaszcza ropy naftowej. Jej cena na rynkach światowych od początku roku wzrosła o blisko 14%. Jednocześnie od kwietnia br. obserwujemy tendencję do osłabiania się złotego. W ostatnich miesiącach stracił on około 8% swej wartości. Odziaływanie tych dwóch czynników podraża import ropy naftowej, co bezpośrednio kształtuje cenę benzyny a w dalszej perspektywie przyczyni się do wzrostu cen detalicznych pozostałych towarów. Słabszy złoty podraża import wszystkich sprowadzanych do kraju surowców i towarów oraz skłania krajowych producentów do podnoszenia cen. Średnioroczny wzrost cen producentów (PPI) wyraźnie przyspieszył w ostatnich miesiącach i w maju br. sięgnął 2,8%.

W odpowiedzi na rosnące koszty, pracodawcy coraz częściej wskazują na konieczność podnoszenia cen (…) Nasiliły się również oczekiwania konsumentów na wzrost cen. W pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku odsetek tych przedstawicieli gospodarstw domowych, którzy spodziewali się przyspieszonego wzrostu cen systematycznie zmniejszał się. Związane to było najprawdopodobniej ze stabilizacją cen żywności na początku 2018 roku. W ciągu ostatnich trzech miesięcy nastąpiło odwrócenie tendencji i oczekiwania inflacyjne konsumentów stopniowo nasilają się. Przybywa tych osób, które spodziewają się, że ceny będą rosły szybciej niż dotychczas. – czytamy w raporcie.

Sponsorem weekendowych przeglądów rynku i codziennych analiz jest broker Tickmill dający swoim klientom dostęp do globalnych rynków.

Handluj na walutach, indeksach, surowcach, obligacjach i kryptowalutach wykorzystując atrakcyjne warunki handlowe.

Załóż bezpłatny rachunek tradingowy już teraz

Przejdźmy jednak do wykresów…


Biorąc pod uwagę zmienność na przestrzeni całego tygodnia zauważymy, że najsilniejszą walutą z grupy G8 był dolar amerykański, który umocniło się o 0,80%. Nieco mniejszą aprecjację obserwowaliśmy również na dolarze australijskim (+0,58%), funta szterlinga (+0,33%), dolara kanadyjskiego (+0,26%) oraz euro (+0,17%). Po czerwonej stronie tego zestawienia na szczególną uwagę zasługuje natomiast jen japoński, który osłabił się aż o 1,19% oraz frank szwajcarki (-0,56%) i dolar nowozelandzki (-0,55%).

Źródło: mataf.net

EURUSD

W minionym tygodniu Eurostat podzielił się wynikami produkcji przemysłowej w strefie euro oraz całej Unii Europejskiej za maj 2018 roku. Wyniki te wskazują, iż produkcja przemysłowa w stosunku do kwietnia br., w maju wzrosła o 1,3% w strefie euro (EA19) i o 1,2% w całej Unii Europejskiej (UE28). W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, produkcja przemysłowa wzrosła natomiast o 2,4% w obu strefach.

Stopy procentowe EBC bez zmian do lata 2019 roku

W czwartek poznaliśmy także protokół z czerwcowego posiedzenia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, z którego dowiedzieliśmy się, iż pomimo niedawnego osłabienia aktywności gospodarczej, warunki ekonomiczne pozostały dobre. Zagrożenia dla perspektyw wzrostu można nadal ocenić jako zasadniczo zrównoważone.

Rada Prezesów oczekuje, że stopy procentowe EBC pozostaną na dotychczasowych poziomach przynajmniej do lata 2019 roku, a w każdym razie tak długo, jak to konieczne, aby zmiany w poziomie inflacji pozostały zgodne z obecnymi oczekiwaniami.

Spoglądając na notowania pary walutowej EURUSD zauważymy, że kurs w dalszym ciągu porusza się wewnątrz konsolidacji, której górne ograniczenie zbiega się z mierzeniem 38.2% korekty Fibonacciego. Dopiero wybicie w którąkolwiek ze stron z tego boxu mogłoby określić przyszły kierunek ruchu.

EURUSD Daily

GBPUSD

Wyspiarze bez ministra spraw zagranicznych

W miniony poniedziałek Boris Johnson podał się do dymisji i zrezygnował z funkcji sekretarza spraw zagranicznych. Jest to już trzeci minister, który w ostatnim czasie zrezygnował ze stanowiska. Winna tym dymisjom jest obecna premier, Therese May i jej plan dot. Brexitu.

W miniony piątek podczas całodniowego spotkania premier wypracowała kompromis ze swoim głęboko podzielonym gabinetem. Mimo to, po konsultacji z przyjaciółmi i sprzymierzeńcami Johnson zdecydował, że nie może promować tego porozumienia.

“Dziś po południu premier przyjęła rezygnację B. Johnsona z funkcji sekretarza spraw zagranicznych. Jego zastępca zostanie wkrótce ogłoszony. Premier dziękuje Borisowi za jego pracę”. – poinformował rzecznik Downing Street.

Jako ekstrawagancka, publiczna twarz kampanii “Vote Leave”, odejście Johnsona pogłębi poczucie kryzysu i zwiększy szanse na to, że obecna premier będzie musiała zmierzyć się z wotum nieufności. Mimo to, wielu jej zwolenników uważa, że nawet gdyby do tego doszło, wygrałaby. Gdyby jednak przegrała, Johnson stałby się jednym z potencjalnych kandydatów do objęcia jej stanowiska.

We wtorek Office for National Statistics (ONS) opublikował najnowsze wyniki brytyjskiej produkcji przemysłowej, która pomimo prognoz zakładających wzrost na poziomie 0,5%, ostatecznie skurczyła się w maju o 0,4%. Winą za ten spadek obarcza się spadek dostaw energii o 3,2% oraz wydobycia o 4,6%.

Gorzej jest również z bilansem handlowym Wielkiej Brytanii. Deficyt w handlu międzynarodowym rośnie do poziomu 12,36 mld funtów, przekraczając oczekiwania ekonomistów (-12,0 mld GBP).

Spoglądając na notowania pary walutowej GBPUSD zauważymy, że pomimo trwających przez zdecydowaną większość tygodnia spadków, w piątek pojawiła się silna reakcja popytowa, która być może otworzy drogę do ponownych wzrostów.

GBPUSD Daily

USDCAD

W minionym tygodniu poznaliśmy także decyzję monetarną BoC. Zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami, Bank Kanady zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych do poziomu 1,5%, dzięki czemu te znalazły się najwyższych poziomach od prawie dekady.

Jak informowalismy już wcześniej Bank of Canada (BoC) spodziewa się spowolnienia inflacji CPI do 2,5% i powrotu do docelowych poziomów w drugiej połowie przyszłego roku. Produkt krajowy brutto powinien wynieść natomiast 2%, a w 2019 2,2%:

„Zgodnie z kwietniowym raportem w sprawie polityki pieniężnej (MPR) Bank oczekuje wzrostu gospodarki światowej o około 3,75% w 2018 roku i 3,5% w 2019 roku. Gospodarka Stanów Zjednoczonych okazuje się silniejsza niż oczekiwano, co wzmacnia oczekiwania rynku dotyczące wyższych stóp procentowych i prowadzi do wzrostu kursu dolara amerykańskiego. Przyczynia się to do napięć finansowych w niektórych wschodzących gospodarkach rynkowych. W międzyczasie ceny ropy wzrosły. Dolar kanadyjski jest jednak niższy, co odzwierciedla silną pozycję dolara kanadyjskiego i obawy związane z działaniami handlowymi. Możliwość większego protekcjonizmu handlowego jest najważniejszym zagrożeniem dla perspektyw światowych” – komentuje globalną sytuację makroekonomiczną Bank Kanady.

Rada Prezesów oczekuje, że wyższe stopy procentowe będą uzasadnione, aby inflacja utrzymywała się na poziomie zbliżonym do docelowego, i będzie nadal przyjmować podejście stopniowe, oparte na napływających danych. Bank monitoruje w szczególności dostosowanie gospodarki do wyższych stóp procentowych oraz zmiany w zakresie zdolności produkcyjnych i presji płacowej, jak również reakcję przedsiębiorstw i konsumentów na działania handlowe. Kolejne podwyżki są więc przed nami, wymagają jednak „współpracy” ze strony umacniającej się gospodarki.

USDCHF

Niezwykle interesująco wygląda obecna sytuacja na notowaniach pary walutowej USDCHF, gdzie na skutek trwających od początku tygodnia wzrostów kurs dotarł w okolice niezwykle istotnego oporu. Tam też pojawiła się silna reakcja podażowa, która sygnalizować może potencjalne odrzucenie tej strefy, co z technicznego punktu widzenia otworzyłoby drogę do ponownych spadków.

USDCHF Daily

Co czeka nas w nadchodzącym tygodniu?


Źródło: investing.com

Jednocześnie przypominam, iż w każdą niedzielę, tuż przed otwarciem rynków słyszymy się w trakcie odprawy traderów. W trakcie trwających ok 70 min. spotkań przedstawimy wszystko to, na co należy zwrócić uwagę w ciągu najbliższych dni. Oprócz analizy fundamentalnej przyjrzymy się również sytuacji technicznej na najciekawiej wyglądających instrumentach finansowych.

Plan spotkania:

  • Przegląd najpopularniejszych instrumentów pod kątem technicznym
  • Analiza instrumentów zaproponowanych przez uczestników spotkania
  • Przegląd najistotniejszych publikacji zaplanowanych na nadchodzący tydzień

Spotkajmy się tuż przed otwarciem rynków!

Weź udział w odprawie traderów z Arkiem Jóźwiakiem


Tickmill jest autoryzowany i regulowany w Wielkiej Brytanii przez Financial Conduct Authority, jedną z najbardziej respektowanych komisji nadzoru finansowego. Uzyskaj dostęp do szerokiej gamy rynków wliczając w to rynek Forex, Indeksy giełdowe, Surowce oraz Obligacje. Korzystaj z jednych z najniższych spreadów na rynku. Doświadcz handlu w najlepszym wydaniu z międzynarodowym brokerem i zyskaj przewagę wyjątkowym warunkom handlowym. Otwórz konto realne lub wypróbuj rachunek demo.Coinquista

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

Poprzedni artykułJak używać kanału Donchiana do wybić i podążania za trendem – Tradeciety
Następny artykułTygodniowy przegląd danych makro – 16-20.07.2018
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Jako menadżer działu edukacji w Comparic Media Group wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne i stawia ogromny nacisk na prostotę przekazywanych informacji i wiedzy. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu traderów i inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019. Jego artykuły znaleźć można również w magazynach FxMag oraz I Love Crypto, gdzie prowadzi swoją stałą rubrykę. To także prelegent podczas licznych konferencji m.in. Festiwalu Inteligencji Finansowej, Seminarium XM w Warszawie czy Expo Invest Cuffs. Członek Rady Nexusów przyznającej wyróżnienia osobom i podmiotom, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju branży blockchain i kryptowalut a także twórca i główny prowadzący cotygodniowych, niedzielnych odpraw traderów, w których regularnie uczestniczy kilkaset osób oraz analityk kryptowalutowy w serwisie Krypto Raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here