Naga MarketsWeekendowy przegląd rynków to cykl analiz tworzony pod patronatem brokera Tickmill, w którym co tydzień podsumowujemy to wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni. Oprócz analizy najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych znajdziesz tu również techniczne spojrzenie na główne pary walutowe.


Miniony tydzień przebiegał na rynkach walutowych dość spokojnie. Spośród wszystkich wydarzeń makroekonomicznych bez wątpienia na szczególną uwagę zasługują bowiem jedynie dwa. Mowa tu oczywiście o decyzjach monetarnych Banku Kanady i Europejskiego Banku Centralnego, które poznaliśmy kolejno w środę i czwartek.

Bank Kanady podnosi stopy


Zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami, Centralny Bank Kanady (Bank of Canada, BoC) podczas podsumowania październikowego posiedzenia ws. polityki pieniężnej zdecydował się podnieść stopy procentowe o 0,25 p.p. do poziomu 1,75%, co jest najwyższym poziomem od dziesięciu lat. Uwaga rynku nie skupiła się jednak na samej podwyżce, a na treści oświadczenia polityki pieniężnej, które bez wątpienia odebrane zostało jako jastrzębie.

Najważniejszym elementem było bowiem usunięcie zapisu o stopniowych podwyżkach stóp procentowych przez co należy rozumieć, że te mogą mieć miejsce zdecydowanie szybciej niż do tej pory. Oprócz tego BoC zwraca uwagę na stabilizację rynku mieszkaniowego, inflacji konsumenckiej na poziomie 2% co najmniej do 2020 r. (po wakacyjnych wzrostach) oraz podnosi delikatnie prognozy gospodarcze kolejno do 2,1% dla 2018 r., 2,1% dla 2019 r. oraz 1,9% dla 2020 r.

Bank zaznacza, że dalsze podwyżki stóp procentowych będą zależały od tego jak gospodarka zareaguje na dotychczasową normalizację dodając jednocześnie, że wyższe stopy są niezbędne, aby osiągnąć i utrzymać cel inflacyjny.

„Perspektywy gospodarcze na świecie pozostają solidne. Gospodarka amerykańska jest szczególnie silna i oczekuje się, że będzie umiarkowana w horyzoncie prognozy, zgodnie z projekcją zawartą w lipcowym raporcie banku na temat polityki pieniężnej (MPR). Nowa umowa między USA a Meksykiem i Kanadą (USMCA) zmniejszy niepewność polityki handlowej w Ameryce Północnej, która w istotny sposób ograniczyła zaufanie przedsiębiorstw i inwestycje. Konflikt handlowy, zwłaszcza między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, ma jednak wpływ na globalny wzrost gospodarczy i ceny towarów. Zmienność rynków finansowych powróciła na powierzchnię i niektóre rynki wschodzące są pod presją, ale ogólnie rzecz biorąc, globalne warunki finansowe pozostają sprzyjające” – informuje w oświadczeniu Bank Kanady.

EBC pozostawia stopy procentowe bez zmian


W odróżnieniu do Banku Kanady, Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) podczas październikowego posiedzenia postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz −0,40%. “Rada oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego trwałego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie” – czytaliśmy w oświadczeniu.

Decydenci polityki pieniężnej potwierdzają również, że planują zakończyć skup aktywów (luzowanie ilościowe) w grudniu, o ile pozwolą na to dane makroekonomiczne, w tym średnioterminowe projekcje inflacyjne. Skupione z rynku aktywa będą następnie reinwestowane w „dłuższym okresie”. Na polu stóp procentowych bank nadal nie przewiduje podwyżki przed przyszłorocznymi wakacjami:

„Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów będzie kontynuować zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP) na nowym poziomie 15 mld euro miesięcznie do końca grudnia 2018 i przewiduje, że jeśli średniookresowe perspektywy inflacji znajdą potwierdzenie w aktualnych danych, zakupy zostaną następnie zakończone. Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej” – konkluduje EBC.

W trakcie konferencji prasowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) rynek usłyszał zapewnienia prezesa instytucji, Mario Draghi’ego, że decydenci polityki pieniężnej nie mają powodów, by wątpić we wzrosty inflacji i jej utrzymanie na zakładanych poziomach tuż poniżej 2% w skali roku.

Co dalej z amerykańskim PKB?


W minionym tygodniu poznaliśmy także wstępne wyniki Produktu Krajowego Brutto (PKB) w Stanach Zjednoczonych. Jak wynika z raportu Bureau of Economic Analysis (Biuro Analiz Ekonomicznych USA), pomimo prognoz zakładających wzrost gospodarczy na poziomie 3,3%, realny Produkt Krajowy Brutto wzrósł w trzecim kwartale 2018 roku o 3,5%. Wzrost ten odzwierciedlał wzrost wydatków konsumpcyjnych, prywatnych inwestycji, wydatków administracji państwowej i samorządowej, wydatków administracji federalnej oraz stacjonarnych inwestycji niemieszkalnych, które zostały częściowo skompensowane ujemnym wkładem z eksportu i mieszkaniowych inwestycji trwałych. Dla przypomnienia warto jednak podkreślić, że w II kw. 2018 r. wzrost gospodarczy plasował się na poziomie 4,2%. Spowolnienie tempa wzrostu realnego PKB w trzecim kwartale odzwierciedlało spadek eksportu i spowolnienie inwestycji trwałych innych niż mieszkaniowe. 

Zobacz także: Stany Zjednoczone odmawiają wznowienia negocjacji handlowych z Chinami

Historyczne ujęcie dynamiki amerykańskiego PKBPolskie bezrobocie najniższe od października 1990 roku


W minionym tygodniu Główny Urząd Statystyczny opublikował również raport dotyczący stopy bezrobocia za wrzesień 2018 r. Wynika z niego, że pomimo prognoz analityków zakładających, że bezrobocie utrzyma się na dotychczasowym poziomie 5,8%, to ostatecznie osunęło się do 5,7%, co jest najlepszym rezultatem od października 1990 roku, kiedy to stopa bezrobocia plasowała się na poziomie 5,5%.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 947,4 tys. 961,8 tys. osób przed miesiącem. Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 3,2% w wielkopolskim do 9,9% w warmińsko-mazurskim.

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia we wrześniu 2018 r.
Źródło: GUS

Równocześnie dowiedzieliśmy się także, że zdecydowana większość (87%) mieszkańców Polski w wieku 16 lat i więcej uważa, że w Polsce różnice dochodów są zbyt duże. Z opinią tą nie zgadza się tylko ok. 3% osób. Opinie na temat zasięgu ubóstwa w Polsce są bardzo zróżnicowane. Najczęściej zasięg ubóstwa szacowano na poziomie od 26% do 30% oraz od 16% do 20%. Zdecydowana większość społeczeństwa sądzi, że w Polsce mamy do czynienia ze zbyt dużymi nierównościami dochodowymi. Istnieje również powszechne przekonanie, że do obowiązków państwa powinno należeć zmniejszanie dysproporcji w tym zakresie i że to państwo powinno zapewnić każdemu podstawowe minimum dochodów oraz wspierać ludzi żyjących w ubóstwie. Do najbardziej preferowanych form pomocy kierowanej do osób ubogich należą w kolejności: pomoc w znalezieniu pracy, pielęgnacja osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, zwiększenie dostępności do bezpłatnych usług medycznych, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego osobom starszym oraz zasiłki pieniężne

Inwestorzy pesymistyczni co do przyszłości 


W minionym tygodniu Bank of America Merrill Lynch opublikował także ankietę przeprowadzoną wśród zarządzających funduszami. Raport ten jest tworzony od kilkunastu lat a jego tradycja sięga czasów sprzed kryzysu finansowego. Najważniejszym faktem płynącym z badania jest fakt, że prognozy wśród inwestorów są obecnie najbardziej pesymistyczne od czasów kryzysu finansowego. 

Aż 38% respondentów spodziewa się spowolnienia globalnej gospodarki, to najgorszy wynik od listopada 2008 roku. 35% uczestników badania wskazuje wojnę handlową jako największy czynnik ryzyka.  

Inwestorzy obawiali się również o wyniki finansowe spółek, 20% z nich spodziewa się spadku w ciągu najbliższego roku. Wysoka wycena spółek technologicznych również jest powodem do zmartwień, zainteresowanie nimi jest najwyższe na rynkach w USA oraz w Chinach od dziewięciu miesięcy z rzędu, pojawiła się obawa o stworzenie bańki spekulacyjnej. 

Co ciekawe, aż 51% inwestorów uważa, że wartość dolara jest obecnie zawyżona, w szczególności „w stosunku do walut rozwijających się, które w historii badania nie były nigdy aż tak niedowartościowane”, jak możemy przeczytać w badaniu BAML.  

Większa ostrożność wśród inwestorów nie musi być czymś złym. Nauczeni doświadczeniem z poprzednich kryzysów są w stanie krytycznie patrzeć na silne wzrosty na rynku akcji. Odrobina pesymizmu powstrzyma możliwość powstania baniek.

Uważaj na zmianę czasu


Będąc już przy temacie przyszłości, warto także przypomnieć, iż w nocy z soboty na niedzielę Polska oraz cała Unia Europejska przestawi swoje zegarki o godzinę do tyłu. Wracamy bowiem z czasu letniego na czas standardowy (zwany też potocznie zimowym). Musimy jednak pamiętać, że nie we wszystkich miejscach na świecie dokonuje się zmiany czasu w tym samym momencie. Przykładowo, Amerykanie, przestawią swoje zegarki do tyłu dopiero za tydzień. O tym co to zmieni w Twoim tradingu i na co należy w nadchodzącym tygodniu szczególnie uważać pisaliśmy w osobnym artykule, do przeczytania którego gorąco Cię zachęcam.

Sytuacja na wykresach


Biorąc pod uwagę zmienność na przestrzeni całego tygodnia zauważymy, że najsilniejszą walutą z grupy G8 był jen japoński, który umocnił się aż o 1,27%. Nieco mniejszą aprecjację obserwowaliśmy również na dolarze kanadyjskim (+0,65%), dolarze amerykańskim (+0,57), franku szwajcarskim (+0,42%) oraz dolarze australijskim (+0,10%). Po czerwonej stronie tego zestawienia na szczególną uwagę zasługuje natomiast funt szterling, który osłabił się aż o 1,59%. Tygodnia do udanych zaliczyć nie mogą również dolar nowozelandzki (-0,57%) oraz euro (-0,56%).

Weekendowy przegląd rynków
Źródło: mataf.net

EURUSD

Spoglądając na notowania pary walutowej EURUSD zauważymy, iż zgodnie z jedną z moich wcześniejszych projekcji kurs osunął się w okolice pomarańczowej strefy wsparcia, gdzie w piątek pojawiła się reakcja popytowa. Biorąc pod uwagę, że poziom ten pozostaje niepokonany od czerwca 2017 roku, i tym razem spodziewać moglibyśmy się jego odrzucenia i ponownych wzrostów.

Jeżeli jednak tak się nie stanie i wsparcie to zostanie ostatecznie pokonane, wówczas realnym zasięgiem dla dalszych spadków mogłyby okazać się nawet okolice poziomu 1.0860.

Weekendowy przegląd rynków - notowania pary walutowej EURUSD
EURUSD Daily

GBPUSD

Równie interesująco wyglądają także notowania pary walutowej GBPUSD, gdzie w skutek ostatnich dynamicznych spadków kurs dotarł w okolice poziomu 1.2800. Podobnie jak w przypadku eurodolara, tu również w piątek pojawiła się reakcja popytowa. Trwałe odrzucenie tego wsparcia mogłoby otworzyć drogę do ponownych wzrostów. Jeżeli jednak obecnie testowana strefa zostanie pokonana, wówczas potencjalne spadki mogłyby dotrzeć nawet w okolice poziomu 1.2700.

Weekendowy przegląd rynków - notowania pary walutowej GBPUSD
GBPUSD H4

USDCAD

Dość ciekawie wygląda również obecna sytuacja na notowaniach pary USDCAD, gdzie w skutek podwyżki stóp procentowych BoC obserwowaliśmy chwilowe spadki. Tendencja ta nie trwała jednak zbyt długo, w efekcie czego kurs w dalszym ciagu utrzymuje się powyżej kanału spadkowego.

Weekendowy przegląd rynków - notowania pary walutowej USDCAD
USDCAD Daily

Co czeka nas w nadchodzącym tygodniu?


Weekendowy przegląd rynków - kalendarz makro na przyszły tydzień
Źródło: investing.com

Jednocześnie przypominam, iż w każdą niedzielę, tuż przed otwarciem rynków słyszymy się w trakcie odprawy traderów. W trakcie trwających ok 70 min. spotkań przedstawimy wszystko to, na co należy zwrócić uwagę w ciągu najbliższych dni. Oprócz analizy fundamentalnej przyjrzymy się również sytuacji technicznej na najciekawiej wyglądających instrumentach finansowych.

Plan spotkania:

  • Przegląd najpopularniejszych instrumentów pod kątem technicznym
  • Analiza instrumentów zaproponowanych przez uczestników spotkania
  • Przegląd najistotniejszych publikacji zaplanowanych na nadchodzący tydzień

Spotkajmy się tuż przed otwarciem rynków!

Weź udział w odprawie traderów z Arkiem Jóźwiakiem


Tickmill jest autoryzowany i regulowany w Wielkiej Brytanii przez Financial Conduct Authority, jedną z najbardziej respektowanych komisji nadzoru finansowego. Uzyskaj dostęp do szerokiej gamy rynków wliczając w to rynek Forex, Indeksy giełdowe, Surowce oraz Obligacje. Korzystaj z jednych z najniższych spreadów na rynku. Doświadcz handlu w najlepszym wydaniu z międzynarodowym brokerem i zyskaj przewagę wyjątkowym warunkom handlowym. Otwórz konto realne lub wypróbuj rachunek demo.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

Poprzedni artykułLiga Traderów VII – wyniki, tabele i rozpiska 4 kolejki spotkań
Następny artykułTokeneo startuje z ICO i wersją BETA giełdy
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Jako menadżer działu edukacji w Comparic Media Group wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne i stawia ogromny nacisk na prostotę przekazywanych informacji i wiedzy. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu traderów i inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019. Jego artykuły znaleźć można również w magazynach FxMag oraz I Love Crypto, gdzie prowadzi swoją stałą rubrykę. To także prelegent podczas licznych konferencji m.in. Festiwalu Inteligencji Finansowej, Seminarium XM w Warszawie czy Expo Invest Cuffs. Członek Rady Nexusów przyznającej wyróżnienia osobom i podmiotom, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju branży blockchain i kryptowalut a także twórca i główny prowadzący cotygodniowych, niedzielnych odpraw traderów, w których regularnie uczestniczy kilkaset osób oraz analityk kryptowalutowy w serwisie Krypto Raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here