Naga MarketsWeekendowy przegląd rynków to cykl analiz tworzony pod patronatem brokera Tickmill, w którym co tydzień podsumowujemy to wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni. Oprócz analizy najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych znajdziesz tu również techniczne spojrzenie na główne pary walutowe.


Miniony tydzień był na rynkach niezwykle emocjonujący. Bez wątpienia wśród najważniejszych wydarzeń ostatnich dni wymienić trzeba:

 • Najnowsze doniesienia dot. Brexitu
 • Decyzję monetarną FOMC
 • Publikację raportu z amerykańskiego rynku pracy (NFP)

Plan opóźnienia Brexitu zawiódł. Wzrasta ryzyko braku porozumienia

Jednym z nagłośniejszych tematów ostatnich dni a właściwie tygodni bez wątpienia pozostaje sprawa Brexitu. W minionym tygodniu, w Izbie Gmin odbyło się kolejne głosowanie nad siedmioma różnymi poprawkami do obecnej umowy w sprawie Brexitu, którą premier May udało się zawrzeć podczas negocjacji z UE. Praktycznie wszystkie z nich zostały jednak odrzucone przez parlamentarzystów, w efekcie czego plan opóźnienia marcowego „rozwodu” przepadł. Brytyjskiej premiemr nie pozostaje więc już nic innego jak próba renegocjacj obecnych warunków porozumienia.

Theresa May musi więc po raz kolejny wyruszyć do Brukseli aby spróbować nakłonić unijnych przywódców do wznowienia rozmów na temat Brexitu. Warto jdnak przypomnieć, że już w grudniu ub.r. przewodniczący Komisji Europejskiej zapewniał, że „Uzyskane porozumienie jest jedyne jakie było możliwe. Nie będzie innego.” 

Mimo to, brytyjskia premier ma dwa tygodnie na poczynienie wystarczających postępów, aby uspokoić podzieloną Partię Konserwatywną przed ponownym spotkaniem z Parlamentem. Jej głównym zadaniem jest teraz zmiana tak zwanej irlandzkiej części porozumienia, która od samego początku jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych części umowy.

W trakcie wtorkowego głosowania, parlamentarzyści głosowali również przeciwko opuszczeniu UE bez porozumienia czyli tzw. “no-deal Brexit”, które wywołuje panikę wśród kadry kierowniczej i niektórych ministrów w rządzie Theresy May. Odrzucili oni także możliwość opóźnienia zaplanowanego na 29 marca br. Brexitu. Wszystkie z wtorkowych głosowań prezetnuja się następująco:

 1. Corbyn: Unia Celna– Odrzucona (296-327)
 2. Nacjonaliści ze Szkocji/Walii: Opóźnienie Brexitu – Odrzucone (39-327)
 3. Grieve: Parlament kontroluje proces Brexitu – Odrzucone (301-321)
 4. Cooper: Debata nad wydłużeniem artykułu 50 – Odrzucone (298-321)
 5. Reeves: Wydłużenie artykułu 50 w przypadku braku porozumienia do 26 lutego – Odrzucone (290-322)
 6. Spelman: Uniknięcie Brexitu bez porozumienia – Zaakceptowane (318-310)
 7. Brady: Porzucenie irlandzkiego “backstopu” na rzecz alternatyw – Zaakceptowane (317-301)

UE może zaproponować nowe rozwiązania

Premier May obiecała, że wróci do Brukseli i najpóźniej do 13 lutego br. przedstawi nową formę porozumienia. Jeśli jej się to nie uda, to da posłom kolejną możliwość zagłosowania dzień później.

Theresa May i Donald TuskUnia Europejska rozważa jednak możliwość odmowy wznowienia negocjacji, choć nie oznacza to, że nie zaproponuje niczego nowego. Unijni dyplomaci wskazują bowiem, że istnieje wiele opcji umów, które mimo, że nie wchodziłyby bezpośrednio w warunki obecnie wynegocjowanego porozumienia dot. Brexitu, to mogłyby być nawet prawnie wiążące. W praktyce może to być jednak zbyt mało, by przekonać prytyjskich parlameentarzystów do poparcia takiej formy umowy.

Borąc pod uwagę, że w trakcie wtorkowego głosowania brytyjski parlament odrzucił możliwość opóźnienia Brexitu, jeżeli Theresa May i UE nie dojdą do porozumienia i nie uda się go osiągnąć w parlamencie brytyjskim i europejskim – Wielka Brytania wyjdzie z bloku bez porozumienia. Władze Zjednoczonego Królestwa zwracają jednak uwagę, że taki scenariusz mógłby odbić się negatywnie na stabilności funta szterlinga a w konsekwencji nawet doprowadzić do recesji.

UE gotowa doprowadzić do Brexitu bez porozumienia?

Z informacji podawanych przez Bloomberga wynika jednak, że Unia Europejska jest gotowa przeciągnąć negocjacje na temat Brexitu do ostatniej chwili i nie ma zamiaru wznawiać rozmów z premier, Theresą May w przeciągu najbliższych tygodni. Zamiast tego dyplomaci europejscy mają szykować się do „posiedzenia o wysoką stawkę” tuż przed ostateczną datą rozwodu z UK.

Okazuje się więc, że choć May przygotowuje się do powrotu do Brukseli, próbując ponownie rozpocząć rozmowy ws. Brexitu i kontynuować negocjacje trwające od 18 miesięcy, to UE nie planuje żadnych ustępstw, zanim 14 lutego w brytyjskim parlamencie odbędzie się kolejne głosowanie. Za zamkniętymi drzwiami urzędnicy europejscy trzymają się swojej dobrze skoordynowanej strategii, że nie mają zamiaru zmieniać dotychczasowych ustaleń.

UE nie spieszy się ze zwołaniem nadzwyczajnego spotkania przywódców UE, które byłoby konieczne w przypadku jakichkolwiek zmian w umowie lub opóźnienia Brexitu. Dyplomaci wskazują na zaplanowany na 21-22 marca szczyt – zaledwie siedem dni przed rozwodem z Wielką Brytanią – jako moment, w którym obie strony mogą być zmuszone do działania. Niektórzy wyżsi rangą urzędnicy w Europie uważają, że przed zaakceptowaniem umowy Wielka Brytania musi być postawiona innych opcji i znaleźć się pod przysłowiowym murem.

“To nie jest gra” – powiedział przewodniczący Komisji Europejskiejm Jean-Claude Junckerm w środowym przemówieniu w Brukseli, podkreślając znaczenie tzw. backstopu w celu ustalenia zasad granicznych z Irlandią, które najbardziej kontrowersyjną częścią porozumienia. Dodał, że wtorkowe głosowanie w Izbie Gmin zwiększyło ryzyko niekontrolowanego wyjścia i że UE nie otworzy ponownie rozmów negocjacyjnych.

FED nie zmienia stóp, podchodzi bardziej gołębio i “cierpliwie” do polityki pieniężnej

W minionym tygodniu odbyło się także posiedzenie Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC). Rezerwa Federalna postanowiła utrzymać stopy na niezmiennym poziomie po grudniowej podwyżce i nadal uważa, że niezbędne jest zachowanie cierpliwości przed podejmowaniem dalszych decyzji normalizacyjnych – wynika to z umiarkowanej presji inflacyjnej oraz obecnej kondycji gospodarczej.

Zobacz także: RPP nie zamierza podnosić stóp procentowych. Rozważa za to ich obniżenie

Szczegóły decyzji zostały zaprezentowane we wcześniejszym artykule. Warto jednak przypomnieć, że stopa funduszy federalnych kształtuje się obecnie w przedziale 2,25-2,50%, co jest najwyższym poziomem od dekady.

Stopy FED
Historyczne ujęcie stóp procentowych FED. Źródło: Trading Economics

“FED usunął odniesienie do dalszego stopniowego podnoszenia stóp procentowych i znaczył, że potrzebna jest cierpliwość w temacie dalszych podwyżek – są to stwierdzenia mogące świadczyć o bliskim końcu cyklu zacieśniania polityki monetarnej” – komentuje Daniel Kostecki, główny analityk Conotoxia. “W rezultacie szanse na dalsze podwyżki stóp spadły jeszcze bardziej do jedynie 2 pkt. bazowych w tym roku, co przełożyło się na silną deprecjację amerykańskiej waluty, wzrost wartości walut emerging markets oraz kontraktów na indeksy giełdowe. Notowania największego funduszu ETF nastawionego na rynki wschodzące powędrowały do trzytygodniowego maksimum. Może to również korzystnie wpłynąć na warszawski parkiet w najbliższym czasie”

Jerome Powell utrzymuje gołębie stanowisko 

W trakcie późniejszej konferecnji prasowej z udziałem gubernatora banku centralnego, Jerome Powella usłyszeliśmy, że FED obserwuje obecnie sprzeczne ze sobą i niepokojące sygnały napływające z gospodarki. Mówił między innymi o spowolnieniu zagranicznych gospodarek w Chinach i Europie, co niekorzystnie odbije się na koniunkturze globalnej. Sytuacja makroekonomiczna zdaniem gubernatora banku centralnego jest skomplikowana również na rodzimym, amerykańskim podwórku, w związku z czym instytucja postanowiła przyjąć cierpliwe stanowisko, które można opisać kolokwialnie jako „pożyjemy, zobaczymy”.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy Powell wielokrotnie podkreślał, że FED znajduje się obecnie „poza boiskiem” i przygląda sytuacji z linii bocznej. Analitycy sugerowali, że utrzyma chociaż część języka normalizacyjnego sugerującego chęć dalszych podwyżek, plany te zostały jednak jak na razie odsunięte.

NFP najwyżej od lutego 2018 r. Zawodzi jednak stopa bezrobocia

Jednym z równie istotnych wydarzeń była w ostatnich dniach takżepublikacja raportu z amerykańskiego rynku pracy autorstwa BLS. Wynika z niego, że zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP) w styczniu 2019 roku wyniosła +304 tys. etatów, co po ujemnej rewizju ubiegłomiesięcznego rezultatu okazało się najlepszym wynikiem od lutego 2018 r.

Entuzjazm ten studził jednak wzrost stopy bezrobocia. Okazuje się bowiem, że pomimo tak znacznego wzrostu zatrudnienia, bezrobocie wzrosło do 4,0% z 3,9% dotychczas.

 • NFP: 304 tysiące, prognoza 165 tysięcy, poprzednio 222 tysiące (zrewidowano ujemnie z 312 tysięcy)
 • Stopa bezrobocia: 4,0%, prognoza 3,9%, poprzednio 3,9%
 • Średnie zarobki godzinowe m/m: 0,1%, prognoza 0,3%, poprzednio 0,4%
 • Średnie zarobki godzinowe r/r: 3,2%, prognoza 3,2%, poprzednio 3,3% (zrewidowane dodatnio z 3,2%)

Sytuacja na wykresach


Biorąc pod uwagę zmienność na przestrzeni całego tygodnia zauważymy, że najsilniejszą walutą z grupy G8 był dolar australijski, który umocnił się o 0,86%. Nieco mniejszą aprecjację obserwowaliśmy również na dolarze kanadyjskim (+0,85%) oraz dolarze nowozelandzkim (0,68%). Po czerwonej stronie tego zestawienia na szczególną uwagę zasługuje natomiast funt szterling, który osłabiły się aż o 1,31%.

Tygodniowa zmienność walut grupy G8
Źródło: mataf.net

Sytuacja techniczna na GBPUSD

Spoglądajac na notowania pary walutowej GBPUSD zauważymy, ze kurs od kilku dni oscyluje w okolicy gónrego ograniczenia wczesniejszego kanału spadkowego. Dopiero trwałe odrzucenie tego wsparcia mogłoby otworzyć drogę do dalszych wzrostów.

Kurs pary walutowej GBPUSD
GBPUSD Daily

Sytuacja techniczna na złocie

Spoglądając na notowania złota zauważymy, iż zgodnie z moją niedzielną projekcją kurs dotarł w okolice 1323 dolarów, gdzie już wczoraj pojawiłą się pierwsza reakcja podażowa mogąca sygnalizować potencjalne odrzucenie tego oporu. Jeżeli tak się stanie, w najbliższych dniach spodziewać moglibyśmy się pojawienia przynajmniej korekty spadkowej.

Kurs złota
GOLD Daily

Sytuacja techniczna na srebrze

W okolicy istotnego oporu znalazł się także kurs srebra. Tu również już wczoraj pojawiła się pierwsza reakcja podażowa, w związku z czym w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się powstania przynajmniej korekty spadkowej, dla której realnym zasięgiem wydają sie okolice ostatnio pokonanego oporu (teraz wsparcia) tj. 15.75 USD i mierzenia 38.2% korekty Fibonacciego z ostatniego impulsu wzrostowego.

Kurs srebra
Silver Daily

Co czeka nas w nadchodzącym tygodniu?


kalendarz makroekonomiczny
Źródło: pl.investing.com

Jednocześnie przypominam, iż w każdą niedzielę, tuż przed otwarciem rynków słyszymy się w trakcie odprawy traderów. W trakcie trwających ok 70 min. spotkań przedstawimy wszystko to, na co należy zwrócić uwagę w ciągu najbliższych dni. Oprócz analizy fundamentalnej przyjrzymy się również sytuacji technicznej na najciekawiej wyglądających instrumentach finansowych.

Plan spotkania:

 • Przegląd najpopularniejszych instrumentów pod kątem technicznym
 • Analiza instrumentów zaproponowanych przez uczestników spotkania
 • Przegląd najistotniejszych publikacji zaplanowanych na nadchodzący tydzień

Spotkajmy się tuż przed otwarciem rynków!

Weź udział w odprawie traderów z Arkiem Jóźwiakiem

Zapraszam również do naszej nowopowstałej grupy na Facebooku “Niedzielni Traderzy


Tickmill jest autoryzowany i regulowany w Wielkiej Brytanii przez Financial Conduct Authority, jedną z najbardziej respektowanych komisji nadzoru finansowego. Uzyskaj dostęp do szerokiej gamy rynków wliczając w to rynek Forex, Indeksy giełdowe, Surowce oraz Obligacje. Korzystaj z jednych z najniższych spreadów na rynku. Doświadcz handlu w najlepszym wydaniu z międzynarodowym brokerem i zyskaj przewagę wyjątkowym warunkom handlowym. Otwórz konto realne lub wypróbuj rachunek demo.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułDlaczego musisz nauczyć się tracić, by zacząć zarabiać? – Nial Fuller
Następny artykułWycena spółki z branży deweloperskiej
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Jako menadżer działu edukacji w Comparic Media Group wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne i stawia ogromny nacisk na prostotę przekazywanych informacji i wiedzy. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu traderów i inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019. Jego artykuły znaleźć można również w magazynach FxMag oraz I Love Crypto, gdzie prowadzi swoją stałą rubrykę. To także prelegent podczas licznych konferencji m.in. Festiwalu Inteligencji Finansowej, Seminarium XM w Warszawie czy Expo Invest Cuffs. Członek Rady Nexusów przyznającej wyróżnienia osobom i podmiotom, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju branży blockchain i kryptowalut a także twórca i główny prowadzący cotygodniowych, niedzielnych odpraw traderów, w których regularnie uczestniczy kilkaset osób oraz analityk kryptowalutowy w serwisie Krypto Raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here