Naga MarketsWeekendowy przegląd rynków to cykl analiz tworzony pod patronatem brokera FX88, w którym co tydzień podsumowujemy to wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni. Oprócz analizy najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych znajdziesz tu również techniczne spojrzenie na główne pary walutowe. Szczegółowy opis oferty FX88 przygotowaliśmy dla Was w osobnym artykule.


Nie lekceważąc istoty wielu, niezwykle ważnych publikacji makroekonomicznych, bez wątpienia najistotniejszymi wydarzeniami minionego tygodnia nazwać moglibyśmy decyzje monetarne, które podjęły kolejno FOMC, RBNZ oraz BoA. Mimo, że wszystkie z nich pokryły się z rynkowym konsensusem, to jednak nie obyło się bez niespodzianek.

Te artykuły również Cię zainteresują
FOMC zgodnie z planem. Powel zaczyna kadencję od podwyżek stóp w USA!

W środę, podczas pierwszego podsumowania posiedzenia FOMC bez Janet Yellen, którą na fotelu prezesa zastąpił Jerome Powell doszło do kolejnej podwyżki stóp procentowych. Stopa funduszy federalnych została podniesiona o prognozowane 25 punktów bazowych w efekcie czego, po raz pierwszy od 12 lat jest ona wyższa od stóp NBP.

Jak informowaliśmy już wcześniej, treść oświadczenia polityki pieniężnej nie uległa dużej zmianie od czasu ostatniego spotkania. Powtórzyły się stwierdzenia, że inflacja roczna powinna wzrastać w kolejnych miesiącach oraz te dotyczące silnej kondycji rynku pracy. Decyzja o podniesieniu stóp o 25 punktów bazowych była podjęta jednogłośnie.

Jastrzębią zmianą okazało się stwierdzenie, że „prognozy gospodarcze umocniły się w ostatnich miesiącach” i to między innymi ta linijka dzisiejszego dokumentu przyczyniła się do aprecjacji dolara amerykańskiego.

Jeżeli chodzi o popularne kropki, czyli prognozy członków FED co do kształtowania się poziomu stóp procentowych w przyszłości, to jeszcze w grudniu zakładano 4 podwyżki w 2018 roku. Teraz bankierzy centralni spodziewają się trzech podwyżek, przy jednocześnie wyższej dynamice w 2019 (3 podwyżki zamiast 2).

RBNZ utrzymało stopy na dotychczasowym poziomie

W środę Reserve Bank of New Zealand pozostawił oficjalną stopę gotówkową (OCR) na niezmienionym poziomie 1,75 procent.

W oświadczeniu dot. polityki monetarnej mogliśmy przeczytać, że perspektywy globalnego wzrostu systematycznie się poprawiają, jednak mimo to polityka pieniężna pozostanie akomodacyjna przez znaczny okres. Pozostaje wiele niepewności i polityka może wymagać odpowiedniego dostosowania.

Stopy BoE bez zmian, jednak nie obyło się bez niespodzianek

podobną decyzję podjął Bank of England. Zgodnie z konsensusem rynkowym BoE nie zdecydował się 22 czerwca zmienić poziomu dotychczasowych stóp procentowych. Sporym zaskoczeniem dla rynków okazał się jednak wynik głosowania MPC (odpowiednika polskiej RPP). Analitycy spodziewali się, że członkowie MPC jednogłośnie zdecydują o utrzymaniu stóp procentowych na niezmiennych poziomach. Tymczasem ostateczny rozkład głosów to 7-2 (co oznacza, że dwóch członków MPC chciało podwyżki stóp).

Oprócz tego, komitet jednogłośnie zagłosował za utrzymaniem stanu skupu obligacji rządowych w Wielkiej Brytanii, finansowanego z emisji rezerw banku centralnego, na kwotę 435 miliardów funtów.

Dane ze Stanów Zjednoczonych…


W środę poznaliśmy raport z amerykańskiego rynku nieruchomości. Jak poinformował National Association of Realtors, sprzedaż domów na rynku wtórnym wzrosła w lutym o 3% do 5,54 mln. Pozytywny wydźwięk tej publikacji wzmacnia również fakt, iż ankietowani ekonomiści spodziewali się wzrostu jedynie o 0,5%.

Jak już wcześniej informował Jarosław Szeląg, mediana ceny dla wszystkich typów mieszkań w lutym wyniosła 241,700 USD, czyli o 5,9 procent więcej niż w lutym 2017 r. (228 200 USD). Ceny domów rosną 72. miesiąc z rzędu.

Jak co tydzień, rynki poznały również raporty amerykańskiej Energy Information Administration (EIA) odnośnie zapasów ropy na lokalnym rynku. Po ubiegłotygodniowym wzroście zapasów o 5,022 miliona baryłek, konsensus przed dzisiejszą publikacją zakładał wzrost o 2,600 mln brk. Ostateczny odczyt okazał się jednak zdecydowanie lepszy. Z dzisiejszego raportu EIA wynika bowiem, że wbrew prognozom, w tygodniu kończącym się 16 marca 2018 roku zapasy ropy naftowej zmalały o 2,622 mln. brk.

W piątek poznaliśmy natomiast dane dot. zamówień amerykańskich przedsiębiorców na środki trwałe. Te okazały się być sporo wyższe niż przed miesiącem. Wzrost wartości zakupionych dóbr szacuje się na 3,1% w momencie, gdy w styczniu wskaźnik zniżkował o podobną wartość (-3,5%).

Bazowy wskaźnik zamówień na dobra trwałe nie wliczający środków wydanych na pojazdy mechaniczne wyniósł w lutym 1,2% w skali miesiąca. W styczniu wartość wskaźnika spadała w ujęciu miesięcznym o 0,2%.

Ostatnią, ważną publikacją tego tygodnia był amerykański raport dot. sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym. Dane za luty okazały się być nieco gorsze od oczekiwań. Jak donosi Census Bureau, przedaż domów jednorodzinnych na rynku pierwotnym w Stanach w lutym 2018 roku spadła o 0,6% w porównaniu z styczniowym poziomem wskaźnika. Oznacza to, że w drugim miesiącu tego roku  sprzedano zaledwie 618 tys. nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym. Mediana cen sprzedanych w lutym nieruchomości wyniosła 326 800 USD. To nieco mniej niż średnia na poziomie 376 700 dolarów.

Trump doprowadzi do government shutdown?

Jak się również okazuje, niedawno uchwalony oraz wart ponad 1,3 bln dolarów budżet Stanów Zjednoczonych jest zagrożony prezydenckim weto. Donald Trump poinformował o możliwości zanegowania nowej ustawy budżetowej co ponownie wpływa na wzrost obaw o tak zwany government shutdown w Ameryce.

Jak już wcześniej informował Adam Rak, brak uchwalonego budżetu oznacza brak pieniędzy w publicznych kasach. A to wpłynie bezpośrednio na amerykański sektor publiczny, który będzie musiał ograniczyć swoje działanie do najpotrzebniejszego minimum – przynajmniej do czasu zatwierdzenia przez prezydenta Stanów Zjednoczonych ustawy budżetowej.

W swoim tweecie (a jakże) Donald Trump wyraził zaniepokojenie kwestiami imigracji w przedstawionej mu przez Kongres ustawie budżetowej. Choć do weto jeszcze oficjalnie nie doszło, to takie ryzyko zaalarmowało Wall Street.

Rozważam zgłoszenie weto w sprawie ‘Omnibus spending bill’ ze względu na fakt, że ponad 800 tys. niepełnoletnich imigrantów zostało opuszczonych przez Demokratów oraz to, że mur graniczny, który jest niezbędny dla bezpieczeństwa narodowego nie jest w całości finansowany – stwierdził Donald Trump w swoim tweecie.

Biorąc pod uwagę zmienność w ciągu całego tygodnia zauważymy, że pomimo środowej podwyżki stóp procentowych, dolar amerykański pozostał jedną z najsłabszych walut grupy G8. Jego nieznaczną aprecjację obserwowaliśmy bowiem jedynie w stosunku do dolara australijskiego.

finviz.com

Dane z naszej rodzimej gospodarki…


W poniedziałek Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych opublikowało raport, z którego wynika, iż Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w marcu 2018 roku wzrósł o 0,2 punktu w stosunku do notowań sprzed miesiąca.

Nie była to istotna zmiana. W kierunku wzrostu wskaźnika działała niższa inflacja oraz utrzymujące się wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń znacznie przekraczające tempo wzrostu cen. Sytuacja taka jest korzystna dla gospodarstw domowych, choć nie dotyczy ich ogółu.

Nieznacznie osłabło w stosunku do minionych miesięcy tempo wzrostu zatrudnienia. Zważywszy jednak, że zwykle o tej porze roku zatrudnienie na ogół spada a bezrobocie rośnie, odnotowane w lutym zwolnienie tempa wzrostu liczby pracujących, jest zjawiskiem pozytywnym.

Tego samego dnia (w poniedziałek) Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował natomiast raporty dotyczące:

  • Produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej,
  • Cen produkcji

Z raportu GUS wynika, iż według wstępnych danych w lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,4% w porównaniu z lutym ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 31,4%. W okresie styczeń – luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 8,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,2%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 32,3% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 1,6%.

Oznacza to, że po trzech latach spadku, w lutym br. odnotowano wzrost produkcji budowlano montażowej w skali roku. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w lutym, w skali roku, obserwuje się natomiast już od siedmiu lat. GUS poinformował, że udział wartości produkcji działów przemysłu, w których odnotowano wzrost wyniósł 83,2%.

Z drugiego raportu wynika natomiast, że według wstępnych danych w lutym 2018 r.  ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,3% niższe w porównaniu ze styczniem 2018 r. Wyższe natomiast były ceny produkcji budowlano-montażowej – o 0,1%. W porównaniu z lutym 2017 roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu były natomiast niższe o 0,2% a ceny produkcji budowlano-montażowej wyższe o 1,6%

Oznacza to, że ceny w budownictwie w lutym 2018 r. były o 0,1% wyższe w porównaniu z poprzednim miesiącem a ceny w przemyśle w lutym 2018 r. w skali roku spadły o 0,2%, natomiast w budownictwie wzrosły o 1,6%

W piątek Główny Urząd Statystyczny opublikował natomiast raport dotyczący stopy bezrobocia. W końcu lutego br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy zmalała do 1126,7 tys. z 1133,7 tys. przed miesiącem. Fakt ten sprawił, że zgodnie z prognozami analityków stopa bezrobocia spadła do 6,8% z 6,9% poprzednio.

Źródło: GUS

W raportu GUS wynika, iż najniższe bezrobocie w lutym było w województwie wielkopolskim (3,9%) a najwyższe w woj. warmińsko-mazurskim (12,2%).

Sponsorem codziennych analiz jest broker FX88 dający swoim klientom dostęp do rachunku ECN, również w polskich złotych.

Handluj na walutach, indeksach i towarach wykorzystując atrakcyjne warunki handlowe.

Załóż bezpłatny rachunek tradingowy już teraz

Przejdźmy jednak do wykresów…


Biorąc pod uwagę zmienność na przestrzeni całego tygodnia zauważymy, że najsilniejszą walutą z grupy G8 był dolar kanadyjski, który umocnił się o 0,99%. Nieco mniejszą aprecjację obserwowaliśmy również na dolarze funcie szterlingu (+0,77%) oraz jenie japońskim (+0,59%). Największą deprecjację notował natomiast dolar australijski, który osłabił się o 1,01% oraz dolar amerykański (-0,82%).

Źródło: mataf.net

AUDUSD

We wtorek Reserve Bank of Australia opublikowało protokół z swojego ostatniego posiedzenia. Publikacja ta nie zaskoczyła nas jednak niczym szczególnym.

Cały protokół można streścić w punktach poniżej:

  • inflacja kontynuuje swoje wzrosty i oczekuje się powrotu wskaźnika powyżej 2 pp. jeszcze w tym roku,
  • prognozy wzrostu PKB w 2018 roku rosną,
  • kolejne zmiany w polityce monetarnej RBA będą stopniowe i uzależnione od spływających z gospodarki danych,
  • niskie stopy procentowe odgrywają znaczącą rolę w spadku bezrobocia oraz wzroście średniego poziomu cen,
  • wzrost wartości AUD spowolni rozwój gospodarczy kraju

Obyło się bez niespodzianek – komentują opublikowane minutki ekonomiści Commonwealth Bank of Australia.

Kluczowe dla RBA tematy czyli globalny wzrost gospodarczy, solidne podstawy australijskiej gospodarki lecz także wolny wzrost poziomu wynagrodzeń oraz inflacji w kraju nie uległy zmianie. Pozytywne oczekiwania wobec tegorocznej dynamiki wzrostu gospodarczego w kraju nie zdołały uchronić AUD przed spadkami (…) utrzymujemy naszą dotychczasową opinię, że Reserve Bank of Australia zdecyduje się jednak na podwyżkę w listopadzie tego roku (…) w związku z tym, wycena rynkowa AUD powinna się poprawiać z biegiem kolejnych miesięcy – czytamy w komentarzu CBA do dzisiejszej publikacji RBA.

W czwartek poznaliśmy natomiast raport z tamtejszego rynku pracy. Jak się okazuje zmiana zatrudnienia na poziomie 17,5 tys. przyczyniła się do wzrostu stopy bezrobocia do 5,6%. Analitycy spodziewali się natomiast odczytu na poziomie 19,8 tys. i utrzymania stopy bezrobocia na dotychczasowym poziomie 5,5%.

Spoglądając na notowania pary walutowej AUDUSD zauważymy, że na skutek środowych wzrostów doszło do re-testu pokonanej wcześniej, bardzo ważnej strefy wsparcia (teraz oporu), gdzie w czwartek pojawiła się silna reakcja podażowa. W najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się zatem dalszych spadków nawet w okolice linii tendencji wzrostowej.

AUDUSD Daily

GBPUSD

We wtorek rynki poznały dane dotyczące brytyjskiej inflacji konsumenckiej (CPI) za luty 2018. Jak informowaliśmy już wcześniej, roczny wskaźnik inflacji konsumenckiej w UK plasował się na poziomie 2,7% r/r, co było rezultatem gorszym od prognoz (2,8%) oraz 3,0% odnotowanych w styczniu. Co prawda w ujęciu miesięcznym CPI odbijała od ujemnej dynamiki, jednak wolniej niż zakładali ekonomiści (0,4% vs 0,5% m/m).

Zdecydowanie poniżej oczekiwań plasowała się również inflacja producencka PPI (-1,1% vs 0,4% m/m), co umocniło jedynie spadkowe nastroje po przedstawieniu wyników przez ONS.

W środę natomiast brytyjski Office for National Statistics (ONS) opublikował dane z tamtejszego rynku pracy. Jak się okazuje, bezrobocie w Wielkiej Brytanii spadło w styczniu do poziomu 4,3% z 4,4% w grudniu. Jak już wcześniej informował Krzysztof Wiwatowski, optymistyczne dane dotyczą także średniego dziennego wynagrodzenia z uwzględnieniem premii. Styczniowy odczyt wskazuje, że wzrosło ono o 2,8%, a prognoza zakładał wzrost jedynie o 2,6%. Dodatkowo pozytywnie zrewidowany został poprzedni odczyt (z 2,5% do 2,7%).

Niezbyt dobrze wygląda natomiast liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych za luty br. Ilość osób, które złożyły wniosek o zasiłek zwiększyła się o 9,2 tys., przy prognozie na poziomie -3,1 tys. oraz zrewidowanym w górę poprzednim odczycie w ilości -1,6 tys. wniosków (wcześniej -7,2 k).

W czwartek poznaliśmy natomiast wyniki sprzedaży detalicznej z Wielkiej Brytanii. Jak poinformował Office of National Statistic, pomimo prognoz zakładających wzrost na poziomie 0,4%, sprzedaż detaliczna wzrosła w lutym m/m aż o 0,8%.

Spoglądając na notowania pary walutowej GBPUSD zauważymy, że na skutek odrzucenia lokalnego wsparcia w okolicy 1.3910, rynek przez niemal cały tydzień poruszał się na północ. Warto również zwrócić uwagę jak dokładnie kurs re-testował każdy pokonany opór.

Jeżeli tendencja ta byłaby kontynuowana, spodziewać moglibyśmy się nawet ponownego przetestowania okolic poziomu 1.4310.

GBPUSD H4

USDCAD

W piątek poznaliśmy najnowsze wyliczenia kanadyjskiej sprzedaży detalicznej i tamtejszy wskaźnik CPI za luty. Jak poinformował Statistics Canada (Urząd Statystyczny Kanady), sprzedaż detaliczna wzrosła w styczniu o 0,3% do poziomu 49,9 mld USD.

Sprzedaż wzrosła w 7 z 11 podsektorów, co stanowi aż 63% handlu detalicznego. Wyłączając sprzedaż pojazdów mechanicznych oraz części do nich wskaźnik wzrósł o 0,9%. Po usunięciu skutków zmian cen sprzedaż detaliczna w ujęciu ilościowym wzrosła w styczniu o 0,1%.

Lepiej ma się również poziom inflacji konsumenckiej w Kanadzie. Wskaźnik wzrósł w lutym o 2,2% w ujęciu rocznym, przyspieszając po 1,7% wzroście w styczniu.

Wszystkie osiem głównych komponentów zwiększyło się z roku na rok w lutym. Koszty energii były o 5,3% wyższe w porównaniu z lutym 2017 r., Po wzroście o 2,4% rok do roku w styczniu. Wzrosty cen benzyny w ujęciu z roku na rok (+ 12,6%) oraz gazie ziemnym (+ 0,8%) były większe w lutym niż w styczniu – czytamy w raporcie StatCan.

Spoglądając na notowania pary walutowej USDCAD zauważymy, że na skutek trwających niemal od początku tygodnia spadków kurs nie tylko pokonał lokalne wsparcie ale przede wszystkim linię tendencji wzrostowej. Z technicznego punktu widzenia spodziewać moglibyśmy się dalszych spadków na tym instrumencie. Niewykluczone jednak, że w pierwszej kolejności rynek zechce przetestować od dołu ostatnio pokonane wsparcie (teraz opór) w okolicy poziomu 1.2980.

USDCAD H4

Co czeka nas w nadchodzącym tygodniu?


Źródło: pl.investing.com

Jednocześnie miło mi poinformować o nowym cyklu webinarów. W trakcie trwających ok 60 min. spotkań przedstawimy wszystko to, na co należy zwrócić uwagę w ciągu najbliższych dni. Oprócz analizy fundamentalnej przyjrzymy się również sytuacji technicznej na najciekawiej wyglądających instrumentach finansowych.

Plan spotkania:

  • Przegląd najistotniejszych publikacji zaplanowanych na nadchodzący tydzień
  • Przegląd najpopularniejszych instrumentów pod kątem technicznym
  • Analiza instrumentów zaproponowanych przez uczestników spotkania

Spotkajmy się tuż przed otwarciem rynków!

Weź udział w odprawie traderów z Arkiem Jóźwiakiem


FX88 jest brokerem regulowanym przez CySEC. Broker zapewnia konkurencyjne spready i ceny par walutowych, metali oraz CFD. Dodatkowo dostarcza najnowsze narzędzia handlowe umożliwiające inwestorom wykorzystanie niesamowitych możliwości na rynku.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

Poprzedni artykułTrump doprowadzi do government shutdown?
Następny artykułTygodniowy przegląd danych makro od easyMakrets 26-30.03.2018
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Jako menadżer działu edukacji w Comparic Media Group wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne i stawia ogromny nacisk na prostotę przekazywanych informacji i wiedzy. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu traderów i inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019. Jego artykuły znaleźć można również w magazynach FxMag oraz I Love Crypto, gdzie prowadzi swoją stałą rubrykę. To także prelegent podczas licznych konferencji m.in. Festiwalu Inteligencji Finansowej, Seminarium XM w Warszawie czy Expo Invest Cuffs. Członek Rady Nexusów przyznającej wyróżnienia osobom i podmiotom, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju branży blockchain i kryptowalut a także twórca i główny prowadzący cotygodniowych, niedzielnych odpraw traderów, w których regularnie uczestniczy kilkaset osób oraz analityk kryptowalutowy w serwisie Krypto Raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here