Naga MarketsWeekendowy przegląd rynków to cykl analiz tworzony pod patronatem brokera Tickmill, w którym co tydzień podsumowujemy to wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni. Oprócz analizy najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych znajdziesz tu również techniczne spojrzenie na główne pary walutowe.


Miniony tydzień na rynkach walutowych przebiegał dość spokojnie. Nie poznaliśmy żadnej decyzji monetarnej, żaden bank nie podniósł stóp procentowych a w dodatku środa, która była jednym z ciekawszych dni pod względem istotnych publikacji makroekonomicznych była dla nas dniem wolnym od pracy.

Dane ze Stanów Zjednoczonych…


Rośnie sprzedaż detaliczna w USA

W minionym tygodniu poznaliśmy najnowsze wyniki sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez amerykański Census Bureau, wartość bazowej sprzedaży detalicznej m/m wzrosła w lipcu br. o 0,6%, co okazało się wynikiem zdecydowanie lepszym zarówno od poprzedniej publikacji (0,2%) jak również od i tak już optymistycznych prognoz (0,4%). Równie dobrze prezentował się także pełny wskaźnik sprzedaży detalicznej, który pomimo prognoz zakładających utrzymanie tempa wzrostu na poziomie 0,2%, ostatecznie wzrósł aż o 0,5%.

Zapasy ropy naftowej rosną o niemal 4 mln. brk

Jak co środę, o godzinie 16:30 rynki poznały również raporty amerykańskiej Energy Information Administration (EIA) odnośnie zapasów ropy na lokalnym rynku. Wynika z niego, że po ubiegłotygodniowym spadku o 1,351 mln. brk, w tygodniu kończącym się 10 sierpnia 2018 roku zapasy ropy naftowej wzrosły aż o 6,805 mln. brk co okazało się wynikiem zdecydowanie gorszym od prognoz zakładających spadek o kolejne 2,499 mln. brk.

Nieco lepsze dane z rynku nieruchomości i pracy w USA

W czwartek amerykańskie Census Burau opublikowało dane z rynku nieruchomości dotyczące m.in. zezwoleń na budowę oraz rozpoczętych budów domów.

Lipcowa wartość building permits (pozwolenia na budowę) wyniosła 1,311 miliona pokonując prognozy analityków (1,310 mln) oraz wyniki czerwcowe (1,292 mln.). Dzięki temu dynamika wskaźnika w ujęciu miesięcznym notowała mocne odbicie o 1,5% (z -0,7% obserwowanych w poprzednim okresie).

Rezultat housing starts (rozpoczęte budowy domów) nie był jednak aż tak optymistyczny. Mimo, że odczyt na poziomie 1,168 mln okazał się lepszy od poprzedniego, który został zrewidowany w dół do 1,158 mln z 1173 mln, to jednak nie sprostał on oczekiwaniom analityków, którzy zakładali odczyt na poziomie 1,270 mln. Fakt ten sprawił, że dynamika wskaźnika plasowała się na poziomie 0,9% co jest rezultatem znacząco gorszym od prognoz (7,4%) choć i tak wciąż lepszym od odczytu poprzedniego, który zrewidowano do -12,9% z -12,3%.

Jak co czwartek, równocześnie poznaliśmy także dane z amerykańskiego rynku pracy. Jak wynika z najnowszego raportu Department of Labor liczba wstępnie zadeklarowanych bezrobotnych w tygodniu kończącym się 11 lipca br. uplasowała się na poziomie 212 tysięcy, co oznacza spadek o 2 tys. w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Nastroje konsumentów w USA najniżej od września ubiegłego roku

W piątek rynki poznały także wstępny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan za sierpień br. Sam indeks powstaje na podstawie ankiet telefonicznych, które przeprowadzane są na reprezentatywnej grupie 500 amerykańskich gospodarstw domowych. Prosi się w nich o zarówno o ocenę bieżących warunków ekonomicznych oraz oczekiwania, co do przyszłości.

Konsensus przed tą publikacją zakładał niewielki wzrość wartości wskaźnika do 98,1 z 97,9 poprzednio. Jak się jednak okazało, potencjały nabywczy amerykańskich konsumentów wydaje się być obecnie znacząco gorszy, gdyż uzyskany wynik na poziomie 95,3 okazał się zdecydowanie gorszy nie tylko od prognoz, lecz również poprzedniej publikacji.

“Nastroje konsumentów spadły do najniższego poziomu od września ubiegłego roku (…) Dane wskazują, że konsumenci stali się znacznie bardziej wrażliwi nawet na stosunkowo niską inflację niż w ostatnich dziesięcioleciach. Jak zwykle na tym etapie cyklu koniunkturalnego, pewien opór cenowy został zneutralizowany przez rosnące płace, chociaż spadek korzystnego postrzegania cen był o wiele większy niż kiedykolwiek wcześniej. Ogólnie rzecz biorąc, dane wskazują, że konsumenci mają niewielką tolerancję dla przekroczenia celów inflacyjnych, a dla dobra Fed stopy procentowe odgrywają obecnie bardziej decydującą rolę w podejmowaniu decyzji o zakupie.” – komentował główny ekonomista, Richard Curtin.

Dane z naszej rodzimej gospodarki…


W minionym tygodniu Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował szybki szacunek polskiego Produktu Krajowego Brutto w drugim kwartale 2018 r., z którego wynika, iż PKB niewyrównany sezonowo w II kwartale 2018 roku był realnie wyższy o 5,1% rok do roku, wobec 4,0% w analogicznym okresie 2017 r.

Okazuje się więc, że Polska pozytywnie wyróżnia się na tle innych gospodarek Europy Środkowo-Wschodznie, a nasz kraj jako jedyny może pochwalić się wzrostem powyżej 5%.

Źródło: http://stat.gov.pl

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za II kwartał 2018 r., który zostanie opublikowany w dniu 31.08.2018 r.

Równocześnie poznaliśmy także raport dotyczący inflacji konsumenckiej (CPI), z którego wynika, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2% (w tym towarów – o 0,4%, przy wzroście cen usług – o 0,5%). W porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły natomiast o 2,0% (w tym towarów – o 2,1% i usług – o 1,4%).

​Wpływy zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

W lipcu 2018 r. największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny odzieży i warzyw, które obniżyły ten wskaźnik po 0,13 p. proc.

W 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, największy udział wydatków w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych mają żywność i napoje bezalkoholowe (24,36%) oraz towary i usługi związane z użytkowaniem mieszkanialub domu i nośniki energii (20,35%).

W lipcu 2018 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.)

Źródło: http://stat.gov.pl

Przejdźmy jednak do wykresów…


Biorąc pod uwagę zmienność na przestrzeni całego tygodnia zauważymy, że najsilniejszą walutą z grupy G8 był dolar nowozelandzki, który umocniło się o 0,71%. Nieco mniejszą aprecjację obserwowaliśmy również na dolarze kanadyjskim (+0,35%). Po czerwonej stronie tego zestawienia na szczególną uwagę zasługuje natomiast funt szterling, który osłabił się o 0,48%. Tygodnia do udanych zaliczyć nie mogą również frank szwajcarski oraz dolar amerykański, które osłabiły się o 0,29%.

Źródło: mataf.net

AUDUSD

W minionym tygodniu poznaliśmy raport z australijskiego rynku pracy, z którego wynika, iż pomimo prognoz zakładających wzrost zatrudnienia o 15 tys. osób, doszło do jego spadku o 3,9 tys. osób. Stało się tak za sprawą zmniejszenia zatrudnienia sezonowego o 23,2 tys. osób, za to liczba osób pracujących na pełen etap zwiększyła się o 19,3 tysięcy.

Zmniejszyła się za to stopa bezrobocia – z 5,4% do 5,3%, co jest zaskoczeniem, ponieważ mimo wysokich oczekiwań co do wzrostu zatrudnienia rynki nie spodziewały się zmiany tej wartości. Częściowo odpowiada za to spadek stopy partycypacji, z 65,7% do 65,5%.

RBA – kiedy podwyżka stóp?

W piątek odbyło się natomiast przesłuchanie prezesa Banku Australii, który zapowiedział przed parlamentem, że kolejna zmiana stóp procentowych nastąpi prawdopodobnie w górę, nie w dół. Jak na razie należy obserwować stopniowy progres inflacji oraz niższego bezrobocia na przestrzeni następnych kilku lat.

Uważa on, że ryzyko globalne się zwiększyło i obawia się eskalacji wojny handlowej. Cieszy się, że Australia jest na dobrej drodze ku pełnemu zatrudnieniu, ale na to należy jeszcze trochę zaczekać. Zarząd Banku nie ma zamiaru spieszyć się z podwyżką stóp. Prezes martwi się nieco o sytuację w krajach rozwijających się, szczególnie w Argentynie, Brazylii i Turcji.

Wszystko to już wcześniej słyszeliśmy, Bank Australii nie ma zamiaru w żaden sposób zmieniać poglądu na politykę monetarną, skoro widać jej pozytywne działanie.

Spoglądając na notowania pary walutowej AUDUSD zauważymy, że kurs od środy porusza się na północ. Jeżeli tendencja ta będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się re-testu ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu), zbiegającego się obecnie z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego. Dopiero trwałe pokonanie bądź odrzucenie tej strefy mogłoby określić przyszły kierunek ruchu na tym instrumencie.

AUDUSD Daily

EURUSD

Szacunkowe PKB w strefie euro w górę

W minionym tygodniu Eurostat opublikował szacunkowe wyliczenia zmiany w poziomie europejskiego PKB w drugim kwartale 2018 r. Z raportu Eurostatu wynika, iż według wstępnych danych Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł w drugim kwartale 2018 roku o 0,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem zarówno zarówno w strefie euro (EA19), jak i w UE28. Odczyt ten był wyższy od prognoz ekonomistów (0,3%).

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, szacunkowy odczyt PKB wzrósł w drugim kwartale 2018 r. o 2,2% zarówno w strefie euro jak i UE28. Choć odczyt ten był wyższy od oczekiwań analityków (2,1%), to jest on o 0,3 p.p. gorszy od poprzedniej publikacji (2,5%).

Produkcja przemysłowa w strefie euro w dół o 0,7%

Równocześnie dowiedzieliśmy się także, że produkcja przemysłowa w czerwcu 2018 r. (m/m) spadła o 0,7% w strefie euro (EA19), a w całej Unii Europejskiej (UE28) obniżyła się o 0,4

Roczna inflacja konsumencka w strefie euro wzrosła o 2,1%

W piątek Eurostat opublikował raport, z którego wynika, iż roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła w lipcu 2018 r. 2,1%, wobec 2,0% w czerwcu, a w całej Unii Europejskiej 2,2%, wobec 2,1% w czerwcu.

Najniższe stawki roczne odnotowano w Grecji (0,8 %), Danii (0,9 %) i Irlandii (1,0 %). Najwyższe roczne wartości wskaźnika odnotowano natomiast w Rumunii (4,3 %), Bułgarii (3,6 %), Węgrzech (3,4%) oraz w Estonii (3,3%).

Źródło: Eurostat

W lipcu 2018 r. największy wkład w roczną stopę inflacji w strefie euro miała energia (+0,89 punktu procentowego), a następnie usługi (+0,64 punktu procentowego), żywność, alkohol i tytoń (+0,49 punktu procentowego) i dobra przemysłowe nieenergetyczne (+0,12 punktu procentowego).

Spoglądając na notowania pary walutowej EURUSD zauważymy, że podobnie jak w przypadku AUDUSD, kurs od środy porusza się na północ. Biorąc pod uwagę, że rynek w dalszym ciągu nie przetestował jeszcze od dołu ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu), w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się dalszej aprecjacji.

EURUSD Daily

GBPUSD

Wzrost wynagrodzenia poniżej oczekiwań. Spada stopa bezrobocia

W minionym tygodniu Office for National Statistics (ONS) opublikował dane z rynku pracy w Wielkiej Brytanii. Jak już wcześniej informował Krzysztof Wiwatowski, czerwcowe dane nie dają jednoznacznego wydźwięku odczytu dla funta brytyjskiego. Średnie wynagrodzenie z wyłączeniem premii spadło do 2,7% względem z zeszłego miesiąca, który zrewidowany został do poziomu 2,8%. Średnie wynagrodzenie z uwzględnieniem premii również się osunęło z 2,5% do 2,4%. Prognoza zakładała natomiast, że pozostanie na poziomie 2,5%.

Negatywnie zaskoczył odczyt liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Liczba wniosków wzrosła w lipcu o 6,2 tysiąca, co jest lepszym wynikiem niż miesiąc temu (+9 tys.po rewizji w górę) jednak gorszym od prognoz (+3,8 tys.).

Zmiana zatrudnienia w trzymiesięcznym okresie do czerwca  2018 również odnotowuje słabszy odczyt (42 tys.) od oczekiwanego (93 tys.), a dodatkowo jest to gorszy wynik od wynik od poprzedniego wskazania (137 tys.).

Pozytywnie zaskoczyła natomiast stopa bezrobocia, która osunęła się do poziomu 4% wobec 4,2% poprzednio oraz takich samych prognoz analityków

Brytyjska inflacja CPI nieco powyżej oczekiwań

W środę Wyspiarze podzielili się także najnowszymi wynikami brytyjskiej inflacji konsumenckiej (CPI). Jak wynika z najnowszego raportu Office for National Statistics, pomimo prognoz zakładających spadek o 0,1%, ceny towarów i usług konsumpcyjnych utrzymały się w lipcu na dotychczasowym poziomie. W ujęciu rok do roku odnotowano natomiast ich wzrost o 2,5% co było wynikiem nieco lepszym od poprzedniego (2,4%).

Rośnie sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii

W czwartek poznaliśmy natomiast wyniki lipcowej sprzedaży detalicznej. Ta pomimo i tak już pozytywnych oczekiwań, okazała się jeszcze lepsza.

Zgodnie z najnowszym raportem ONS dotyczącym dynamiki brytyjskiej sprzedaży detalicznej w lipcu, główne wskaźniki retail sales notowały silne wzrosty w stosunku do prognoz analityków ankietowanych przez Bloomberga:

  • Sprzedaż detaliczna m/m: 0,7%, prognoza 0,2%, poprzednio -0,5%
  • Sprzedaż detaliczna r/r: 3,5%, prognoza 3,0%, poprzednio 2,9%
  • Bazowa sprzedaż detaliczna m/m: 0,9%, prognoza 0,1%, poprzednio -0,6
  • Bazowa sprzedaż detaliczna r/r: 3,7%, prognoza 2,8%, poprzednio 2,9% (po spadkowej rewizji z 3,0%)

ONS zwraca uwagę, że sprzedaż detaliczna odbiła się w lipcu po spadku z ubiegłego miesiąca. Ponadto wzrasta sprzedaż w ujęciu rocznym. Informacje zwrotne od sprzedawców handlujących poza tradycyjnymi sklepami sugerują, że promocje online jeszcze bardziej zachęcały do ​​sprzedaży, podczas gdy sklepy inne niż spożywcze odnotowały spadek odwiedzin w lipcu 2018 roku.

Spoglądając na notowania pary walutowej GBPUSD zauważymy, że kurs od ubiegłego tygodnia oscyluje w okolicy dość istotnego wsparcia, którego trwałe odrzucenie mogłoby otworzyć drogę do pojawienia się przynajmniej większej korekty wzrostowej.

GBPUSD Weekly

NZDUSD

Spoglądając na notowania pary walutowej NZDUSD zauważymy, że podobnie jak w przypadku AUDUSD i EURUSD, tu również kurs od środy porusza się na północ. Jeżeli tendencja będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet re-testu ostatnio pokonanego wsparcia. Biorąc pod uwagę, że opór ten znajduje się w okolicy mierzenia 50% korekty Fibonacciego, w jego okolicy mogłaby pojawić się silna reakcja podażowa, sygnalizująca jego odrzucenie, co z technicznego punktu widzenia mogłoby otworzyć drogę do ponownych spadków.

USDCAD

Kanadyjska inflacja CPI najwyżej od wrzenia 2011 roku

W minionym tygodniu Urząd Statystyczny Kanady opublikował raport, z którego wynika, iż pomimo prognoz zakładających utrzymanie inflacji na poziomie 0,1% m/m oraz 2,5% r/r, ostatecznie ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w lipcu aż o 0,5% w stosunku do miesiąca poprzedniego oraz 3,0% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, co jest najlepszym rezultatem od września 2011 roku.

Za tak znaczny wzrost odpowiedzialne są przede wszystkim wyższe ceny benzyny, paliw, transportu lotniczego oraz wycieczek.

Ponadto bazowy wskaźnik, który ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii pomija te czynniki również okazał się znacznie lepszy niż prognozowano i w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrósł o 0,2% (wobec 0,1% poprzednio) a w ujęciu rok do roku aż o 1,6% (wobec 1,3% poprzednio).

Pozytywny wydźwięk tej publikacji wspierał również wzrost zakupów zagranicznych papierów wartościowych do 11,55 mld. CAD z 3,01 mld. CAD przed miesiącem.

Co czeka nas w nadchodzącym tygodniu?


Źródło: investing.com

Jednocześnie przypominam, iż w każdą niedzielę, tuż przed otwarciem rynków słyszymy się w trakcie odprawy traderów. W trakcie trwających ok 70 min. spotkań przedstawimy wszystko to, na co należy zwrócić uwagę w ciągu najbliższych dni. Oprócz analizy fundamentalnej przyjrzymy się również sytuacji technicznej na najciekawiej wyglądających instrumentach finansowych.

Plan spotkania:

  • Przegląd najpopularniejszych instrumentów pod kątem technicznym
  • Analiza instrumentów zaproponowanych przez uczestników spotkania
  • Przegląd najistotniejszych publikacji zaplanowanych na nadchodzący tydzień

Spotkajmy się tuż przed otwarciem rynków!

Weź udział w odprawie traderów z Arkiem Jóźwiakiem


Tickmill jest autoryzowany i regulowany w Wielkiej Brytanii przez Financial Conduct Authority, jedną z najbardziej respektowanych komisji nadzoru finansowego. Uzyskaj dostęp do szerokiej gamy rynków wliczając w to rynek Forex, Indeksy giełdowe, Surowce oraz Obligacje. Korzystaj z jednych z najniższych spreadów na rynku. Doświadcz handlu w najlepszym wydaniu z międzynarodowym brokerem i zyskaj przewagę wyjątkowym warunkom handlowym. Otwórz konto realne lub wypróbuj rachunek demo.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

Poprzedni artykułKomentarz giełdowy – Nici z ożywienia
Następny artykułTygodniowy przegląd danych makro – 20-24.08.2018
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Jako menadżer działu edukacji w Comparic Media Group wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne i stawia ogromny nacisk na prostotę przekazywanych informacji i wiedzy. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu traderów i inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019. Jego artykuły znaleźć można również w magazynach FxMag oraz I Love Crypto, gdzie prowadzi swoją stałą rubrykę. To także prelegent podczas licznych konferencji m.in. Festiwalu Inteligencji Finansowej, Seminarium XM w Warszawie czy Expo Invest Cuffs. Członek Rady Nexusów przyznającej wyróżnienia osobom i podmiotom, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju branży blockchain i kryptowalut a także twórca i główny prowadzący cotygodniowych, niedzielnych odpraw traderów, w których regularnie uczestniczy kilkaset osób oraz analityk kryptowalutowy w serwisie Krypto Raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here