Naga MarketsWeekendowy przegląd rynków to cykl analiz tworzony pod patronatem brokera FX88, w którym co tydzień podsumowujemy to wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni. Oprócz analizy najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych znajdziesz tu również techniczne spojrzenie na główne pary walutowe. Szczegółowy opis oferty FX88 przygotowaliśmy dla Was w osobnym artykule.


Miniony tydzień na rynkach walutowych przebiegał całkiem interesująco. Oprócz zaplanowanej na czwartek decyzji monetarnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i piątkowej decyzji Bank of Japan (BoJ), sporo mówiło się także na temat poziomu rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA.

Dane ze Stanów Zjednoczonych…


Rośnie wskaźnik PMI i sprzedaż nowych domów

W poniedziałek poznaliśmy najnowsze dane z amerykańskiej gospodarki. Mowa tu oczywiście o wynikach PMI i sprzedaży istniejących nieruchomości. Z raportu Markit Economics wynika, iż pomimo dobrych danych dot. PMI dla przemysłu i usług, zbiorczy wskaźnik nie sprostał oczekiwaniom analityków i wzrósł zaledwie do poziomu 54,8.

Źródło: pl.investing.com

Zdecydowanie lepiej prezentowały się natomiast najnowsze dane dot. sprzedaży istniejących nieruchomości. Jak wynika z raportu National Association of Realtors (NAR), w marcu sprzedano aż 5,60 mln nieruchomości na rynku wtórnym co oznacza wzrost o 1,1%. Tymczasem analitycy spodziewali się wzrostu na poziomie zaledwie 0,2%.

New home sales zdecydowanie powyżej prognoz

Równie dobrze prezentowały się także dane dot. sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym. Z wtorkowego raportu Census Bureau wynika bowiem, iż pomimo prognoz zakładających wzrost sprzedaży nowych nieruchomości o 1,9% do 625 tys., ich ilość wzrosła w marcu aż o 4% do 694 tys. Pozytywny wydźwięk tej publikacji wzmacnia również dodatnia rewizja poprzedniego odczytu do 667 tys. (3,6%) z 618 tys. (-0,6%).

Indeks zaufania konsumentów, który przygotowuje badawcza organizacja non-profit o nazwie Conference Board również wskazuje na poprawę sytuacji. Pomimo prognoz zakładających spadek wartości wskaźnika do 126 pkt. z 127 poprzednio, ostatecznie odnotowano wzrost do 128,7.

Nastroje konsumentów wzrosły umiarkowanie w kwietniu po spadku w marcu (…) Ocena konsumentów pod kątem obecnych warunków uległa pewnej poprawie, ponieważ konsumenci ocenili zarówno warunki biznesowe, jak i warunki na rynku pracy dość korzystnie. Krótkoterminowe oczekiwania konsumentów również się poprawiły (…) Ogólnie rzecz biorąc, poziom zaufania utrzymuje się na wysokim poziomie i sugeruje, że gospodarka będzie nadal rozwijać się w solidnym tempie w najbliższych miesiącach.” – skomentowała Lynn Franco, dyrektor ds. Wskaźników ekonomicznych w Conference Board.

Rosną zapasy ropy naftowej

W środę poznaliśmy również cotygodniowy raporty amerykańskiej Energy Information Administration (EIA) odnośnie zapasów ropy na lokalnym rynku. Jak już wcześniej informował Krzysztof Wiwatowski, z raportu EIA wynika, że po ubiegłotygodniowym spadku o 1,071. brk, w tygodniu kończącym się 20 kwietnia 2018 roku zapasy ropy naftowej zwiększyły się o 2,170 mln. brk., co okazało się wynikiem gorszym od prognoz zakładających spadek na poziomie 1,6 mln. brk.

Mieszane dane dot. zamówień środków trwałych

Jak wynika z najnowszego raportu Census Bureau, zamówienia środków trwałych w USA wzrosły w marcu o 6,4 mld USD, czyli o 2,6%, co było wynikiem zdecydowanie lepszym od prognoz zakładających wzrost jedynie o 1,6%. Dodatkowo pozytywny wydźwięk tej publikacji wspierała również dodatnia rewizja poprzedniego odczytu z 3,0% do 3,5%.

Zdecydowanie gorzej prezentowały się natomiast dane dotyczące zamówień na dobra trwałe bez środków transoportu. W tym przypadku pomimo prognoz zakładających wzrost o 0,5% nowe zamówienia praktycznie nie uległy zmianie (0,0%). Ponadto poprzednia publikacja została zrewidowana ujemnie z 1,2% do 0,9%.

USA: Unemployment claims najniżej od 6 grudnia 1969 roku

Jak co tydzień, w czwartek poznaliśmy również najnowszy raport Department of Labor, z którego wynika, iż liczba wstępnie zadeklarowanych bezrobotnych w tygodniu kończącym się 21 kwietnia uplasowała się na poziomie 209 tysięcy, co oznacza spadek o 24 tys. w porównaniu z poprzednim tygodniem. Jak się okazuje, jest to najniższy poziom wstępnych wniosków o zasiłek od 6 grudnia 1969 roku, kiedy to rezultat plasował się na poziomie 202 tysięcy.

4 tygodniowa średnia wyniosła natomiast 229 250, co oznacza spadek o 2 250 w stosunku do średniej kroczącej z poprzedniego tygodnia.

Pierwsze szacunki amerykańskiego PKB za Q1 2018 biją prognozy

W piątek poznaliśmy natomiast pierwszy szacunek zmiany poziomu Produktu Krajowego Brutto w pierwszym kwartale tego roku. Według najnowszych szacunków rzeczywiste PKB w pierwszym kwartale 2018 roku wzrosło o 2,3% w ujęciu rocznym – czytamy w raporcie Bureau of Economic Analysis. Jednocześnie, najnowsze wyliczenia rewidują ostatni odczyt wskaźnika z 2,7% do 2,3%.

Jak już wcześniej informował Adam Rak, wzrost realnego PKB w pierwszym kwartale odzwierciedlał wzrost inwestycji zagranicznych, wydatków na konsumpcję osobistą (PCE), eksportu, poziomu inwestycji federalnych oraz wydatków rządowych i samorządowych. Jednocześnie wzrósł również poziom importu, który ujemnie wpływa na wartość wskaźnika.

Dolar amerykański najsilniejszy od ponad trzech miesięcy

W minionym tygodniu sporo mówiło się również na temat 10-letnich obligacji skarbowych. W minioną środę, ich rentowność po raz pierwszy od stycznia 2014 roku przekroczyła bowiem 3% (choć obecnie ponownie znajduje się poniżej tego poziomu). Fakt ten sprawił, że w stosunku do koszyka głównych walut, dolar amerykański wyceniany jest najwyżej od trzech miesięcy. Największą jego aprecjację w tym okresie obserwowaliśmy w stosunku do dolara australijskiego.

Źródło: finviz.com

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wyznaczyła w środę nowe czteroletnie maksimum na poziomie 3,035 procent. Ze główny powód tej aprecjacji upatruje się obawy przed rosnącą podażą długu publicznego i presją inflacyjną związaną z rosnącymi cenami ropy naftowej.

Ostatni skok rentowności amerykańskich obligacji spowodował, że różnice między USA i Japonią oraz USA i Niemcami dalej się pogłębiają na korzyść dolara. Warto również zwrócić uwagę, że przynajmniej w ostatniej, kilkunastoletniej historii nie było takiej sytuacji, aby dług USA był wyżej oprocentowany niż nasz dług. Czyżby w najbliższym czasie miało się to zmienić?

Jeszcze na początku kwietnia, 79% ekonomistów uważało, że w czerwcu czeka nas kolejna podwyżka stóp procentowych. Dziś jest to już 93%. Obecna wyprzedaż na rynkach akcji jest efektem obaw o normalizację rynków.

“O ile na rynkach akcji w USA nie nastąpi bardzo nieprawdopodobny krach, wątpliwe jest, by Fed wstrzymał się w czerwcu od kolejnej podwyżki stóp procentowych” – napisał w notatce Stephen Innes, szef handlu w regionie Azji i Pacyfiku dla Oandy w Singapurze. “Dzięki rosnącym rentownością obligacji, w obliczu utrzymujących się na rynku kapitałowym nastrojów, wszechmogący dolar może umacniać się stosunku do głównych walut niczym kula” – dodał.

Warto również zwrócić uwagę, że indeks dolara amerykańskiego (DXY) będący wskaźnikiem odzwierciedlającym siłę lub też słabość USD wobec koszyka sześciu głównych walut osiągnął w minionym tygodniu najwyższy poziom od połowy stycznia br.

Biorąc zaś pod uwagę zmienność jedynie na przestrzeni minionego tygodnia zauważymy, że w tym okresie czasu dolar amerykański również umacniał się w stosunku do wszystkich walut grupy G8. Jego największą aprecjację obserwowaliśmy w stosunku do funta szterlinga i dolara nowozelandzkiego.

Źródło: finviz.com

Dane z naszej rodzimej gospodarki…


Bezrobocie w Polsce coraz mniejsze

W minionym tygodniu Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informacje o sytuacje społeczno-gospodarczej w kraju w pierwszym kwartale 2018 roku.

Z raportu tego wynika, iż w I kwartale br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w skali roku w wolniejszym tempie niż w poprzednich okresach. W urzędach pracy zarejestrowało się mniej bezrobotnych niż w okresie styczeń–marzec ub. roku, jednocześnie mniej bezrobotnych skreślono z ewidencji. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych i stopa bezrobocia w końcu marca br. były niższe niż przed rokiem.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń–marzec br. wyniosło 6191,1 tys. osób, tj. zwiększyło się o 3,7% w stosunku do obserwowanego przed rokiem (wobec wzrostu o 4,4% w analogicznym okresie ub. roku). Tylko w marcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło natomiast 6205,3 tys. osób, tj. o 3,7% więcej niż przed rokiem (wobec wzrostu w lutym br. o 3,7% i w marcu ub. roku o 4,5%).

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu marca br. wyniosła 1092,2 tys. i była niższa zarówno w porównaniu z notowaną w poprzednim miesiącu (o 34,6 tys., tj. o 3,1%), jak i w marcu ub. roku (o 232,0 tys., tj. o 17,5%). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,6%, tj. obniżyła się o 0,2 p.proc. w skali miesiąca i o 1,4 p.proc. w skali roku.

Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 3,8% w wielkopolskim do 11,8% w warmińsko-mazurskim. Zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem jak również z analogicznym okresem roku ubiegłego zmniejszyła się ona we wszystkich województwach.

Źródło: GUS

W I kwartale br. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 455,7 tys. osób i była o 12,5% niższa niż przed rokiem (wobec spadku o 13,3% w analogicznym okresie ub. roku). Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, a ich udział w nowo zarejestrowanych ogółem był wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku (o 0,3 p.proc. do 84,0%).

Główny Urząd Statystyczny zauważa również, że w strukturze zarejestrowanych bezrobotnych w końcu marca br. udział kobiet był wyższy niż mężczyzn i wyniósł 54,1% (o 1,4 p.proc. więcej niż przed rokiem).

Polacy zarabiają coraz lepiej

W I kwartale br. wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń nominalnych i realnych brutto w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był zbliżony do obserwowanego w IV kwartale ub. roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń–marzec br. ukształtowało się na poziomie 4700,11 zł i było o 7,1% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu o 7,6% w IV kwartale ub. roku i o 4,5% przed rokiem).

W samym marcu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło natomiast 4886,56 zł, tj. o 6,7% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 5,2%). Kwota wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń–marzec br. była wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku o 11,1% (przed rokiem obserwowano wzrost o 9,1%).

Polska: wyniki sprzedaży detalicznej zdecydowanie powyżej prognoz

W minionym tygodniu Główny Urząd Statystyczny opublikował także najnowsze wyniki sprzedaży detalicznej. Jak przeczytać możemy w raporcie, w marcu 2018 r. tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w cenach stałych r/r było o 1,1 p. proc. wyższe niż w poprzednich miesiącach br.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu br. była wyższa niż przed rokiem o 8,8% (wobec wzrostu o 7,9% w marcu ub. roku) a w porównaniu z lutym br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej aż o 17,9%.

W okresie styczeń-marzec br. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 8,1% (wobec wzrostu o 7,1% w 2017 r.).

Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu br. była o 0,5% wyższa w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Źródło: GUS

“Pomimo wprowadzenia częściowego zakazu handlu w niedziele, w marcu sprzedaż detaliczna wzrosła aż o 9,2 proc. Ostatnio tak silną zwyżkę zanotowano w styczniu ubiegłego roku, ale był to jedynie jednorazowy skok. Systematycznie z wyższą dynamiką sprzedaży mieliśmy do czynienia w okresie poprzedniego boomu gospodarczego z lat 2005-2008. Marcowe wyniki okazały się też dużo lepsze od prognoz, ekonomiści spodziewali się bowiem wzrostu o 8,1 proc. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych, czyli skorygowanych o wpływ inflacji, była wyższa o 8,8 proc., co również oznacza znaczące przyspieszenie, w porównaniu do lutowej zwyżki o 7,7 proc.” – czytamy w koemntarzu Romana Przasnyskiego, Głównego Analityka Gerda Broker

Sponsorem codziennych analiz jest broker FX88 dający swoim klientom dostęp do rachunku ECN, również w polskich złotych.

Handluj na walutach, indeksach i towarach wykorzystując atrakcyjne warunki handlowe.

Załóż bezpłatny rachunek tradingowy już teraz

Przejdźmy jednak do wykresów…


Biorąc pod uwagę zmienność na przestrzeni całego tygodnia zauważymy, że już trzeci tydzień z rzędu najsilniejszą walutą z grupy G8 był dolar amerykański, który umocnił się o 1,31%. Nieco mniejszą aprecjację obserwowaliśmy również na dolarze kanadyjskim (+0,65%). Wszystkie pozostałe waluty grupy G8 traciły natomiast na wartości. Drugi tydzień z rzędu największą deprecjację obserwowaliśmy na dolarze nowozelandzkim, który osłabił się o 0,73%. Tygodnia do udanych zaliczyć nie może również funt szterling, który po ubiegłotygodniowym spadku o 0,88%, tym razem osunął się o kolejne 0,58%.

Źródło: mataf.net

AUDUSD

We wtorek poznaliśmy najnowsze dane dotyczące inflacji konsumenckiej (CPI) z Australii. Jak wynika z raportu Australian Bureau of Statistics, australijska inflacja konsumencka (CPI) wzrosła w pierwszym kwartale tego roku o 0,4% k/k i o 1,9% r/r. Oba odczyty okazały się więc gorsze od prognoz, które zakładały wzrost kolejno o 0,5% k/k i 2,0% r/r.

Analitycy ANZ komentujący nocne publikacje przekonują, że pomimo braku sprostania wymagań rynku odczyt CPI nie należy do najgorszych. Wskaźnik znajduje się po środku przedziału oczekiwań RBA i choć nasz Diffusion Index spada to jednak bazowe odczyty inflacji pozostają solidne – przekonuje bank.

Spoglądając na notowania pary walutowej AUDUSD zauważymy, że pomimo, iż kurs nie dotarł w okolice poziomu 0.7500, to w miniony piątek pojawiła się silna reakcja popytowa. Jeżeli wpłynie ona na przynajmniej tymczasową zmianę nastawienia trendu, spodziewać moglibyśmy się re-testu pokonanej niedawno linii trendu wzrostowego bądź nawet poziomu 0.7650.

AUDUSD Daily

EURUSD

W poniedziałek Markit Economics opublikował wstępne dane dotyczącem wskaźnika PMI dla usług. Jak informowaliśmy już wcześniej, wskaźnik uplasował się na 2-miesięcznych maksimach (poziom 55 punktów wobec 54,9 w marcu). Z kolei przemysłowy wskaźnik na poziomie 55,8 zaliczył 17-miesięczny dołek. W marcu natomiast odczyt wskazywał na 55,9.

EBC pozostawia stopy i oświadczenie bez zmian

Jak wspominałem już we wstępie, jednym z najistotniejszych wydarzeń minionego tygodnia była czwartkowa decyzja monetarna Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Jak można się było spodziewać, EBC zdecydował się utrzymać ścieżkę swojej dotychczasowej polityki pieniężnej bez zmian, pozostawiając stopy procentowe na tym samym poziomie i wprowadzając jedynie kosmetyczne modyfikacje do treści oświadczenia polityki pieniężnej.

Na dzisiejszym [czwartkowym] posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00%, 0,25% oraz −0,40%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto” – informował komentarz EBC.

W trakcie późniejszej konferencji prasowej „Super Mario” odczytał oświadczenie wstępne przypominając, że liczy na powrót inflacji do poziomów docelowych, cały czas czekając na pozytywne oznaki ze strony inflacji bazowej. We wstępie do wystąpienia pojawiło się kilka gołębich komentarzy, sugerujących między innymi, że tempo wzrostu gospodarczego zaczęło zwalniać na początku nowego roku. Z drugiej strony w szerszym ujęciu dynamika powinna utrzymać zdrową tendencję pozwalając Eurozonie na dalszą poprawę warunków gospodarczych.

Spoglądając na notowania pary walutowej EURUSD zauważymy, iż na skutek trwających już od ubiegłego tygodnia spadków, kurs wybił dołem z ówczesnej konsolidacji i dotarł w okolice poziomu 1.2080, gdzie w piątek pojawiła się silna reakcja popytowa. Niewykluczone więc, że w najbliższym czasie rynek wykona przynajmniej niewielką korektę wzrostową, na skutek której mogłoby dojść do re-testu ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu) znajdującego się obecnie w okolicy mierzenia 38.2% korekty Fibonacciego z ostatniego impulsu spadkowego.

EURUSD Daily

GBPUSD

PKB Wielkiej Brytanii zdecydowanie gorsze od prognoz!

W piątek poznaliśmy szacunkowe dane dot. dynamiki brytyjskiego Produktu Krajowego Brutto w pierwszym kwartale 2018 roku.

Z raportu National Statistics wynika, iż Produkt Krajowy Brutto (PKB) Zjednoczonego Królestwa wzrósł w pierwszym kwartale 2018 roku zaledwie o 0,1% w porównaniu z 0,4% w IV kwartale 2017 r. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku dynamika plasowała się natomiast na poziomie 1,2% co również było rezultatem gorszym od prognoz zakładających utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu gospodarczego na poziomie 1,4%.

Wzrost PKB w Wielkiej Brytanii był najwolniejszy od IV kwartału 2012 r. – czytamy w raporcie.

Na skutek tej publikacji kurs pary walutowej GBPUSD osunął się aż w okolice konfluencji technicznego poziomu wsparcia oraz linii trendu wzrostowego. Trwałe pokonanie tej strefy mogłoby otworzyć drogę do dalszych spadków nawet w okolice poziomu 1.3610. Jeżeli jednak w najbliższym czasie pojawi się reakcja popytowa, na skutek której mogłoby dojść do odrzucenia obecnie testowanego wsparcia, wówczas potencjalne wzrosty mogłyby dotrzeć w okolice poziomu 1.3990 zbiegającego się z mierzeniem 38.2% korekty Fibonacciego.

GBPUSD Daily

NZDUSD

Niezwykle interesująco wygląda również obecna sytuacja techniczna na notowaniach pary walutowej NZDUSD, gdzie pomimo, iż kurs nie znalazł się w okolicy żadnego technicznego wsparcia, to w miniony piątek pojawiła się tam silna reakcja popytowa. Warto zwrócić uwagę, że notowania od niemal dwóch tygodni poruszają się nieprzerwanie na południe. Fakt ten sprawia, że z każdym dniem zwiększa się prawdopodobieństwo pojawienia przynajmniej korekty wzrostowej. Jeżeli takowa rozpoczęłaby się już teraz, potencjalnym zasięgiem dla wzrostów mogłyby okazać się okolice ostatnio pokonanego wsparcia tj. dolnego ograniczenia wcześniejszej konsolidacji, zbiegającego się obecnie z mierzeniem 38.2% korekty Fibonacciego.

NZDUSD Daily

USDJPY

W minionym tygodniu poznaliśmy decyzję BoJ w sprawie stóp procentowych. Jak już wcześniej informował Przemysław Jarząbek, tak jak się spodziewano, polityka monetarna kraju nie uległa zmianie. Ważniejsze jest to, co do przekazania miał Kuroda. Przede wszystkim, Bank Japonii nie zmienia horyzontu czasowego dla osiągnięcia celu inflacyjnego. Trzeba jednak pamiętać, że to nadal jest tylko prognoza, a nie twarda granica. Jeśli inflacja nie zdąży osiągnąć 2% w 2019 roku, to wcale nie oznacza, że Bank Japonii będzie starał się jej pomóc poprzez dalsze luzowanie.

Co jeszcze mogliśmy usłyszeć od Kurody? Sentyment wzrostowy ma zostać zachowany w 2019 i 2020 roku. Bank centralny nadal za swój główny cel stawia osiągnięcie inflacji na poziomie 2%. Mimo że BoJ nie planuje wprowadzenia większego luzowania polityki monetarnej, to w sytuacji wyjątkowej zostaną zastosowane dodatkowe środki.

Spoglądając na notowania pary walutowej USDJPY zauważymy, że na skutek poniedziałkowych wzrostów kurs pokonał pomarańczową strefę oporu (teraz wsparcia). Mimo to, w dalszym ciagu nie doszło do jej ponownego przetestowania od góry. Jeżeli zatem trwające od czwartku spadki będą kontynuowane, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się takiego re-testu.

USDJPY Daily

Co czeka nas w nadchodzącym tygodniu?


Źródło: pl.investing.com

Jednocześnie miło mi poinformować o nowym cyklu webinarów. W każdą niedzielę, tuż przed otwarciem rynków zapraszamy na odprawę traderów. W trakcie trwających ok 60 min. spotkań przedstawimy wszystko to, na co należy zwrócić uwagę w ciągu najbliższych dni. Oprócz analizy fundamentalnej przyjrzymy się również sytuacji technicznej na najciekawiej wyglądających instrumentach finansowych.

Plan spotkania:

  • Przegląd najpopularniejszych instrumentów pod kątem technicznym
  • Analiza instrumentów zaproponowanych przez uczestników spotkania
  • Przegląd najistotniejszych publikacji zaplanowanych na nadchodzący tydzień

Spotkajmy się tuż przed otwarciem rynków!

Weź udział w odprawie traderów z Arkiem Jóźwiakiem


FX88 jest brokerem regulowanym przez CySEC. Broker zapewnia konkurencyjne spready i ceny par walutowych, metali oraz CFD. Dodatkowo dostarcza najnowsze narzędzia handlowe umożliwiające inwestorom wykorzystanie niesamowitych możliwości na rynku.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułStrategia gry na wybicia, którą powinieneś opanować
Następny artykułTygodniowy przegląd danych makro od easyMakrets 30.04-4.05.2018
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Jako menadżer działu edukacji w Comparic Media Group wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne i stawia ogromny nacisk na prostotę przekazywanych informacji i wiedzy. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu traderów i inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019. Jego artykuły znaleźć można również w magazynach FxMag oraz I Love Crypto, gdzie prowadzi swoją stałą rubrykę. To także prelegent podczas licznych konferencji m.in. Festiwalu Inteligencji Finansowej, Seminarium XM w Warszawie czy Expo Invest Cuffs. Członek Rady Nexusów przyznającej wyróżnienia osobom i podmiotom, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju branży blockchain i kryptowalut a także twórca i główny prowadzący cotygodniowych, niedzielnych odpraw traderów, w których regularnie uczestniczy kilkaset osób oraz analityk kryptowalutowy w serwisie Krypto Raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here