Naga MarketsPrzegląd rynków to codzienny cykl analiz tworzony we współpracy z brokerem STO, w którym każdego dnia podsumowujemy to, co wydarzyło się na głównych parach walutowych. Szczegółowy opis oferty STO przygotowaliśmy dla Was w osobnym artykule.


Miniony tydzień na rynkach finansowych przebiegał niezwykle spokojnie. Stosunkowo niewielka ilość istotnych publikacji makroekonomicznych znalazła swoje odbicie w zmiennośći. Na wielu parach walutowych pierwsza połowa tygodnia wyglądała jakby handel na pewien czas zamarł. Kursy poruszały się w wąskich konsolidacjach a to sytuacje, których nie lubi prawie nikt.

Dane ze Stanów Zjednoczonych…


Jeden z członków Fed, Robert Kaplan, podczas swojego środowego wystapienia zapewniał o chęci utrzymania otwartego umysłu jeśli chodzi o amerykańską politykę monetarną. Szefujący oddziałowi Fed w Dallas Kaplan kilkukrotnie powtórzył, że Ameryka kontynuuje swój postęp i jesteśmy obecnie na progu osiągnięcia pełnego zatrudnienia.

Zdaniem członka Fed, największym obecnie zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych jest spowolnienie obecnej dynamiki wzrostu gospodarczego. Kaplan upatruje szans na utrzymanie, a nawet zwiększenie presji wzrostowej w imigracji oraz rozwijaniu nowych umiejętności przez pracujących Amerykanów.

Wciąż szukam dowodów na dalszy wzrost poziomu inflacji – stwierdził Kaplan dodając, że przychyla się do dalszych podwyżek Fed. Zapytany o osobę Kevina Warsha, kandydata na fotel prezesa Fed stwierdził, że choć nie zgadza się z nim w kilku kwestiach, to jednak darzy go szacunkiem. Debata i pewne niezgodności w retoryce członków Fed są jak najbardziej pożądane. To zdrowe z punktu widzenia gospodarki – stwierdził Kaplan.

Tego samego dnia (również w środę) Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) opublikowało raport nt. sondaży JOLTs. Ankieta ta pozwala ocenić sytuację na rynku pracy. Wskaźnik mierzy liczbę otwartych wakatów czyli miejsc pracy stworzonych, a jeszcze nie obsadzonych do ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego.

Jak w swoim komentarzu zauważał już Krzysztof Wiwatowski, odczyty z poprzednich dwóch miesięcy wykazują liczbę otwartych wakatów na coraz wyższych poziomach, których nie widziano wcześniej w historii.

Prognozy zakładały, że liczba otwartych wakatów w sierpniu wyniesie 6,125 miliona, a więc nieco mniej niż przy zrewidowanym w dół odczycie lipcowym (6,14 mln z 6,17 mln). Przy obecnym odczycie nie udało się jednak utrzymać tendencji wzrostowej ani spełnić oczekiwań rynków z uwagi na jedynie 6,082 mln otwartych wakatów.

Najważniejszym wydażeniem środowej sesji była jednak publikacja protokołów z wrześniowego posiedzenia FOMC. Jak informowaliśmy już wcześniej, wiele uwagi poświęcono tematowi niskiej inflacji, która może utrzymać się przez kilka kolejnych miesięcy. Zdaniem przedstawicieli Rezerwy Federalnej nie powinno mieć to wpływu na zmianę decyzji o grudniowej podwyżce stóp procentowych, która dla wielu jest już niemal pewnikiem. Część analityków mówi tutaj dosyć ostro o „schizofrenii” banku centralnego.

FED widzi spowolnienie inflacji i przyznaje, że w związku z ostatnimi huraganami może się utrzymać w średnim terminie (także w przyszłym roku), dla większości oficjeli banku centralnego kolejna podwyżka (w grudniu) na pewno będzie miała jednak miejsce. Taki stan rzeczy tłumaczony jest koniecznością zachowania „cierpliwości” przy ocenie wskaźników inflacyjnych – FED chce podnieść stopy, zanim inflacja znajdzie się na zbyt wysokich poziomach. Po osiągnięciu punktu docelowego 2% na początku roku, deflator PCE (preferowany przez FED wskaźnik inflacyjny) cały czas się osuwa i obecnie jego dynamika wynosi 1,4% rdr.

Pełna treść FOMC minutes z wrześniowego posiedzenia banku centralnego dostępna pod linkiem.

Również w czwartek poznaliśmy sporą paczke danych ze Stanów Zjednoczonych. Jak informowaliśmy już wcześniej, oczekiwań inwestorów nie zawiódł ani odczyt wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, ani też dynamika wskaźnika PPI. Co prawda główny komponent pokrywał się z prognozowanymi przez analityków rezultatami (0,4% mdm), to dokonano wzrostowej rewizji rezultatów z zeszłego miesiąca.

Tego samego dnia amerykańska EIA poinformowała, że po ubiegłotygodniowym spadku zapasów ropy naftowej o 6,023 mln. brk, tym razem zapasy skurczyły się o 2,747 mln. brk. Pozytywny wydźwięk tej publikacji wspiera równeiż fakt, iż prognozy aalityków zakładały spadek jedynie o 1,991 mln. brk.

W piątek Bureau of Labor Statistics opublikował dane na temat inflacji oraz sprzedaży detalicznej. Mimo wyższych poziomów w obu przypadkach dane nie spełniły wygórowanych prognoz analityków. Inflacja we wrześniu wyniosła 0,5% przy oczekiwaniu 0,6% a sprzedaż detaliczna 1,6%.

Równocześnie poznaliśmy również najwyższe odczyty dynamiki sprzedaży detalicznej od 2010 roku m/m. Choć wskaźnik ten wzrósł o 1,6%, apetyty analityków były jeszcze większe – 1,7%. Po słabym poprzednim miesiącu gdzie sprzedaż spadła o 0,2% piątkowe dane okazały rewelacyjne! W ujęciu r/r sprzedaż urosła o 4,7%.

Dane z naszej rodzimej gospodarki…


W minionym tygodniu Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2017 roku.

Jak przeczytać możemy w komunikacie, ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4% (w tym towarów – o 0,6%, przy spadku cen usług – o 0,2%). W ujęciu rok do roku wzrost osiągnął poziom 2,2%. Oba odczyty pokryły się z prognozami analityków.

Jednocześnie GUS podał, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2017 r. w stosunku do II kwartału 2017 r. wyniósł 99,8 (spadek cen o 0,2%) a w okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł 101,9 (wzrost cen o 1,9%).

W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny żywności (o 0,5%), odzieży i obuwia (o 2,1%), w zakresie transportu (o 1,0%) oraz mieszkania (o 0,3%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio po 0,11 p. proc. oraz o 0,09 p. proc. i 0,08 p. proc. Niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 1,1%) obniżyły ten wskaźnik o 0,08 p. proc.

W piątek Narodowy Bank Polski opublikował komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej we wrześniu 2017 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,3 proc., wobec 1,9 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,5 proc., wobec 1,3 miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,0 proc., wobec 0,7 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,9 proc., wobec 1,7 proc. miesiąc wcześniej.
Opracowanie własne na podstawie danych NBP

W kierunku wyższej inflacji oddziaływał przede wszystkim wzrost dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych do 5,0 proc. r/r (wobec 4,3 proc. w sierpniu br.), cen towarów nieżywnościowych do -0,5 proc. r/r we wrześniu wobec -1,0 proc. r/r w sierpniu br. (silniejsze niż zwykle w tym miesiącu wzrosty ceny odzieży i obuwia o 2,1 proc. m/m oraz statystyczny efekt ubiegłorocznych spadków cen artykułów medyczno-farmaceutycznych), a także cen nośników energii do 2,1 proc. r/r wobec 1,6 proc. w sierpniu br. (opał podrożał o 2,5 proc. m/m).

STO jest brokerem regulowanym przez FCA oraz CySEC. Oferuje dostęp do ponad 300 instrumentów handlowych takich jak Forex, Indeksy, Ropa, Akcje, Towary i Obligacje. Klienci STO mają możliwość handlu na szerokiej gamie instrumentów CFD dzięki niezawodnym platformom MT4 i AFX Fast. Sprawdź ofertę STO!

Przejdźmy jednak do wykresów…


AUDUSD

Guy Debelle, zastępca gubernatora Reserve Bank of Australia stwierdził we wtorek, że nie oczekuje żadnych zmian w obecnym stanie krajowej gospodarki ani tym bardziej w polityce monetarnej RBA. Dowiedzieliśmy się, że jeżeli stanowisko Reserve Bank of Australia będzie miało ulec zmianie, sam Bank będzie sygnalizował to odpowiednio wcześniej.

Jak pisałem już w ubiegłym tygodniu, na notowania AUDUSD zrealizował się mój pro-spadkowy scenariusz, o którym pisałem już na początku września, kiedy to rynek odrzucał opór w okolicy poziomu 0.8100. Wówcza kurs znajdował się w okolicy technicznego wsparcia 0.7760 będącego górnym ograniczeniem wcześniejszej formacji trójkąta zwyżkującego, gdzie już w ubiegły piatek pojawiła się pierwsza reakcja popytowa.

Spoglądając na wykres tygodniowy zauważymy, że poziom ten został odrzucony i jeżeli tylko wzrosty będą kontynuowane spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania poziomu 0.8050.

AUDUSD Weekly

EURUSD

Zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją, na skutek trwjących od początku tygodnia wzrostów kurs dotarł w okollice pomarańczowej strefy oporu, gdzie w czwartek pojawiła się reakcja podażowa. Trwałę odrzucenie tego poziomu mogłoby utworzyć prawe ramię pro-spadkowej foramcji głowy z ramionami (RGR).

EURUSD Daily

USDCHF

Choć w ubiegłym tygodniu rynek wybił górą z trwającej od połowy maja br. konsolidacji, to ubiegłopiątkowa świeca pin-bar mogła być sygnałem do zbliżającej się negacji tego wybicia. Tak też się stało, i w miniony wtorek kurs ponownie znalazł się poniżej poziomu 0.9772.

USDCHF Daily

Spoglądając na wykres 4-godzinowy zauważymy, że na skutek tych spadków kurs wybił już dołem z lokalnego kanału wzrostowego. Obecnie poruszamy się w konsolidacji i dopiero ewentualne wybicie z niej dołem mogłoby otworzyć drogę do dalszych spadków.

USDCHF H4

USDJPY

Japońska gospodarka rozwija się w umiarkowanym tempie i prognozujemy, że stan ten utrzyma się w przyszłości – stwierdził we wtorek Haruhiko Kuroda. Jak już wcześniej pisał Adam Rak, Gubernator Bank of Japan zwrócił również uwagę na potrzebę dostosowania polityki monetarnej BoJ do aktualnej kondycji gospodarki kraju. Można więc podejrzewać, że na jakikolwiek jastrzębi ruch w PolMon BoJ jest jeszcze za wcześnie. Prognozy Banku pozostają jednak optymistyczne i oczekuje się, że inflacja w Japonii dotrze do poziomu docelowego BoJ w przyszłości.

Bank of Japan opublikował również najnowszy Raport Regionalny w którym podniósł prognozy gospodarcze dla czterech z dziewięciu regionów kraju. Prognozy dotyczące pozostałych pięciu nie zmieniły się. Cały raport w języku angielskim do pobrania ze strony Bank of Japan.

Przez niemal cały tydzień obserwowaliśmy spokojne spadki. Jeżeli tendencja ta będzie kontynuowana, w najbliższej czasie spodziewać moglibyśmy się re-testu pomarańczowej strefy wsparcia w okolicy poziomu 110.90 i mierzenia 38.2% korekty Fibonacciego z całego wcześniejszego ruchu wzrostowego.

USDJPY Daily

Interesujesz się Price Action?
Zapraszamy na bezpłatne seminarium PRICE ACTION DAY, podczas którego każdy z mówców mówił będzie o Price Action.

Zarezerwuj sobie miejsce

NZDUSD

Bardzo technicznie wygląda również sytuacja na NZDUSD, gdzie na skutek weekendowej luki spadkowej, rynek rozpoczął tydzień w okolicy istotnego, technicznego wsparcia 0.7055, gdzie po trzydniowej konsolidacji, w czwartek pojawiła się silna reakcja popytowa.

NZDUSD Daily

Co czeka nas w nadchodzącym tygodniu?


Źródło: investing.com

STO jest brokerem regulowanym przez FCA oraz CySEC. Oferuje dostęp do ponad 300 instrumentów handlowych takich jak Forex, Indeksy, Ropa, Akcje, Towary i Obligacje. Klienci STO mają możliwość handlu na szerokiej gamie instrumentów CFD dzięki niezawodnym platformom MT4 i AFX Fast. Sprawdź ofertę STO!tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułCzłowiek vs. Rynek: czy chciwość jest dobra?
Następny artykuł9 wskazówek profesjonalnego wyznaczania wsparć i oporów – Nial Fuller
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Jako menadżer działu edukacji w Comparic Media Group wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne i stawia ogromny nacisk na prostotę przekazywanych informacji i wiedzy. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu traderów i inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019. Jego artykuły znaleźć można również w magazynach FxMag oraz I Love Crypto, gdzie prowadzi swoją stałą rubrykę. To także prelegent podczas licznych konferencji m.in. Festiwalu Inteligencji Finansowej, Seminarium XM w Warszawie czy Expo Invest Cuffs. Członek Rady Nexusów przyznającej wyróżnienia osobom i podmiotom, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju branży blockchain i kryptowalut a także twórca i główny prowadzący cotygodniowych, niedzielnych odpraw traderów, w których regularnie uczestniczy kilkaset osób oraz analityk kryptowalutowy w serwisie Krypto Raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here