Naga MarketswawelWawel odnotował 17,85 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 18,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wawel podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki

Zysk operacyjny wyniósł 22,61 mln zł wobec 22,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,48 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 135,79 mln zł rok wcześniej.

“W trzecim kwartale 2020 roku spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 22,5 mln zł, co oznacza spadek o 0,3 mln zł, tj. o 1,5% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na osiągnięty przez spółkę wynik finansowy w trzecim kwartale 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki:

– spadek przychodów ze sprzedaży o 23,3 mln zł,

– spadek wartości kosztów ogólnego zarządu o 3,2 mln zł,

– spadek wartości kosztów ze sprzedaży o 2,4 mln zł” – czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 31,09 mln zł zysku netto w porównaniu z 37,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 320,69 mln zł w porównaniu z 375,81 mln zł rok wcześniej.

“Zmniejszenie pozycji wynikowych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w układzie narastającym w roku 2020 związane jest bezpośrednio ze spadkiem przychodów w analizowanym okresie. Niższy poziom sprzedaży w pierwszych 9 miesiącach 2020 r. jest z kolei bezpośrednio związany z sytuacją pandemiczną w naszym kraju i wynikającymi z niej konsekwencjami na rynku sprzedaży detalicznej. Natomiast spadek pozycji kosztowych (tj. kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu) w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w układzie narastającym w roku 2020 wynika bezpośrednio z podjętych przez spółkę działań, które miały na celu ograniczenie kosztów związanych z bieżącą działalnością operacyjną. Podjęte działania w zakresie zmniejszenia bieżących kosztów operacyjnych dotyczyły w szczególności ograniczenia wydatków związanych z działaniami reklamowymi w telewizji, radiu i internecie oraz eventami i aktywacjami konsumenckimi w punktach sprzedaży. Ponadto przeprowadzone zostały działania w zakresie wewnętrznego przeorganizowania struktur handlowych spółki obsługujących wszystkie kanały dystrybucji, celem zmniejszenia ich kosztów funkcjonowania z jednoczesnym przedefiniowaniem celów operacyjnych, co w efekcie powinno wpłynąć na podniesienie efektywności działania całego pionu handlowego” – czytamy dalej.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here