Naga MarketsWaskoW komunikacie z 01 lipca Zarząd Wasko poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Spółka wypłaci dywidendę pierwszy raz od czterech lat.

  • Wasko wypłaci przeszło 1,8 mln złotych w formie dywidendy
  • Akcjonariusze ustalili, że dniem dywidendy będzie 17 lipca
  • Spółka wypłaci dywidendę pierwszy raz od 2016 roku

Wasko wypłaci dywidendę pierwszy raz od 2016 roku

W dniu 01 lipca Zarząd Wasko poinformował, że akcjonariusze Spółki przyjęli uchwałę dotyczącą podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z wolą akcjonariuszy z 4 416 144,72 zł zysku netto Spółki na dywidendę przeznaczona zostanie kwota 1 823 750,00 złotych. Pozostała część zysku z 2019 roku ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. Kwota dywidendy jaką zatwierdziło Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oznacza, że na każdą akcję wypłacone zostanie 0,02 zł dywidendy. Zestawiając to z kursem akcji z czwartkowego zamknięcia sesji spodziewać się możemy, że stopa dywidendy oscylować będzie w okolicach 1,3%.

Akcjonariusze ustalili, że aby uczestniczyć w podziale zysku Wasko z 2019 roku należy posiadać akcje Spółki na zamknięciu sesji 15 lipca. Wypłata dywidendy ma nastąpić 31 lipca.

Wasko ostatni raz dywidendę wypłaciło w 2016 roku. Wcześniej Spółka dzieliła się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem dość regularnie.

Dywidenda za rok Dzień ustalenia prawa do dywidendy zgodnie z zasadą D+2 Dzień wypłaty dywidendy Wartość dywidendy na każdą akcję Stopa dywidendy
2019 15 lipiec 2020 31 lipiec 2020 0,02 zł 1,3%
2015 28 czerwiec 2016 29 lipiec 2016 0,07 zł 4,4%
2014 26 czerwiec 2015 15 lipiec 2015 0,04 zł 2,0%
2013 12 sierpień 2014 29 sierpień 2014 0,01 zł 0,5%
2012 26 lipiec 2013 15 sierpień 2013 0,04 zł 1,7%
2011 28 czerwiec 2012 30 lipiec 2012 0,04 zł 1,9%
2010 28 czerwiec 2011 15 lipiec 2011 0,04 zł 1,4%
2008 08 lipiec 2009 31 lipiec 2009 0,04 zł 2,7%
2007 12 czerwiec 2008 30 czerwiec 2008 0,10 zł 2,4%
2006 27 czerwiec 2007 31 lipiec 2007 0,04 zł 0,7%

Źródło: opracowanie własne

Silne odbicie na wykresie Wasko

Wasko – wykres tygodniowy

Na wykresie Wasko widzimy, że długoterminowo cena porusza się lekko w dół. Ostatnie tygodnie to jednak dynamiczne odbicie. Od marcowego dołka kurs wzrósł z 0,50 zł do poziomu 1,77 zł na początku czerwca. Aktualnie cena znajduje się w lekkiej korekcie tego ruchu.

Wasko to jedna z największych polskich firm wdrażających nowe technologie. Zajmuje się projektowaniem i integracją rozwiązań informatycznych, automatyki przemysłowej, telekomunikacji i elektroniki. Spółka realizuje zaawansowane projekty inwestycyjne w zakresie budowy sieci szerokopasmowych, systemów transportowych, lotnictwa cywilnego i wojskowego, a także zintegrowanych systemów IT dla przemysłu, ochrony zdrowia i administracji publicznej. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 24 maja 2001 roku.

Polecam także inne wpisy dotyczące zbliżających się dywidend.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here