Naga MarketsWaskoWasko odnotowało 1,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółka raportuje mijający kwartał

Zysk operacyjny wyniósł 1,88 mln zł wobec 1,41 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,35 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 62,32 mln zł rok wcześniej.

“W I kwartale 2020 roku grupa kapitałowa Wasko wypracowała dodatni wynik wynoszący 11,7 mln zł na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, przy zysku ze sprzedaży 1,3 mln zł i zysku netto na poziomie 1,4 mln zł. Poziom przychodów wyniósł 85,4 mln zł, co oznacza wzrost o 23,1 mln zł w porównaniu do okresu porównywalnego. Pozytywny wpływ na wyniki miała główne sprzedaż robót w ramach realizacji kontraktu GSMR oraz usług dla NASK. Odnotowane wyniki pokazują, że mimo trudnych okoliczności Grupa wykorzystuje wypracowany w poprzednich latach potencjał i uzyskuje pozytywne efekty działalności” – czytamy w komentarzu zarządu do wyników spółki.

Te artykuły również Cię zainteresują

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,61 mln zł wobec 2,89 mln zł straty rok wcześniej.

Wasko – spółka z branży IT – świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here