Naga MarketsWaskoMiasto Katowice przekazało odpowiedź na pozew COIG – spółki zależnej Wasko – oraz pozew wzajemny, w którym domaga się od COIG łącznie 8,21 mln zł w związku z realizacją umowy z października 2017 r. na wykonanie zamówienia publicznego pn. “Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach”, podało Wasko. W swoim pozwie COIG domagał się od Katowic zapłaty 18,18 mln zł.

“COIG (wykonawca) poinformował o otrzymaniu w dniu 25 września 2020 r., odpowiedzi na pozew o zapłatę kwoty 18 178 404,93 zł wniesiony przez wykonawcę przeciwko miastu Katowice, w związku z realizacją umowy na wykonanie zamówienia publicznego pn. ‘Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach”, zawartej w dniu 04.10.2017 r. pomiędzy miastem Katowice (zamawiającym) i konsorcjum firm: COIG S.A. oraz Vulcan sp. z o. o. wraz z pozwem wzajemnym, w którym zamawiający wniósł o:

1. oddalenie powództwa wykonawcy w całości,

2. zasądzenie od wykonawcy kwot:

a) 2 387 773,17 zł tytułem zapłaty części kary umownej za odstąpienie zamawiającego od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie wykonawcy wraz z odsetkami za opóźnienie,

b) 5 827 246,77 zł tytułem zwrotu wynagrodzenia zapłaconego wykonawcy przez zamawiającego wraz z odsetkami za opóźnienie” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują

W ocenie wykonawcy, żądania zamawiającego określone odpowiedzią na pozew oraz pozwem wzajemnym są bezzasadne.

“Prace realizowane przez wykonawcę były wykonywane należycie i terminowo, a opóźnienia i wstrzymanie realizacji umowy do jakich doszło, powstały z wyłącznej winy zamawiającego, ze względu na brak wymaganego umową współdziałania oraz wielomiesięczne opóźnienia w realizacji umowy ze strony zamawiającego. Tym samym żądanie wykonawcy określone pozwem z dnia 22.05.2020 r. o zapłatę kwoty 18 178 404,93 zł tytułem wynagrodzenia umownego jest w pełni zasadne” – czytamy dalej.

Przedmiot umowy obejmował dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wspomagającego procesy biznesowe w Urzędzie Miasta Katowice oraz w ponad 200 jednostkach organizacyjnych miasta wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury sprzętowej. Wartość umowy wynosiła 19,5 mln zł netto (23,9 mln zł brutto) i mogła zostać powiększona o zakup przez zamawiającego dodatkowych licencji oraz o zlecenie dodatkowych usług polegających na rozszerzeniu systemu o obsługę dodatkowych funkcjonalności, podkreśliło Wasko.

Wasko – spółka z branży IT – świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 415 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here