Naga MarketscertyfikatyZgodnie z oficjalną informacją prasową opublikowaną dzisiaj przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych (GPW), w ofercie podmiotu znajdują się Certyfikaty Turbo i Certyfikaty Faktor emitowane przez Raiffeisen Centrobank A.G, dające inwestorom możliwość uzyskania ekspozycji na zmiany cen surowców jak również zagranicznych akcji i indeksów.


Charakterystyka instrumentów

Są to instrumenty dla świadomych inwestorów, akceptujących ryzyko, gdyż zarówno certyfikaty TURBO jak i FAKTOR mają wbudowaną dźwignię finansową. Certyfikaty oparte są o surowce, akcje oraz indeksy zagraniczne. Obecnie dostępnych jest około kilkudziesięciu walorów.

rcb1
Źródło: GPW

Certyfikaty TURBO umożliwiają uzyskanie zwielokrotnionego udziału (dźwignia finansowa) w zmianie cen danego instrumentu bazowego przy zaangażowaniu jedynie małej części kapitału własnego (wartość wewnętrzna). Znaczna część inwestycji finansowana jest przez emitenta, który niejako udziela inwestorowi pożyczki (poziom finansowania). Wiąże się to też z tak zwanym kosztem finansowania, którego wartość można znaleźć w warunkach końcowych emisji każdego produktu na stronie www.rcb.at. Koszty te odzwierciedlone są w poziomie finansowania, ktory wyliczany jest codziennie i nieznacznie dostosowywany.

Certyfikat Faktor stanowi koszyk obliczany przez Raiffeisen Centrobank, składający się z instrumentu bazowego (akcje, indeksy, kontrakt futures na surowce) oraz elementu finansowania . Taka budowa certyfikatu daje możliwość odzwierciedlenia zmian cen instrumentu bazowego ważonych odpowiednim , stałym poziomem faktora. Wartość Certyfikatu Faktor obliczana jest w walucie instrumentu bazowego. Stąd w przypadku gdy instrument bazowy notowany jest w obcej walucie, na cenę certyfikatu na GPW ma dodatkowo wpływ kurs walutowy. W przypadku certyfikatów, których ceny opierają się na kursach kontraktów terminowych, Inwestor powinien dodatkowo wziąć pod uwagę efekt rolowania, w wyniku którego dopasowaniu ulega mnożnik.

Źródło: GPW
Źródło: GPW

Więcej informacji na temat certyfikatów uzyskać można w prezentacji przygotowanej przez GPW.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here