Naga MarketsWadexW dniu 29 maja spółka Wadex podała w komunikacie, że jeden z głównych akcjonariuszy chciałby przeznaczenia kwoty 1 322 912,80 złotych na wypłatę dywidendy. Tymczasem Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie całości zysku na kapitał zapasowy.

  • Zarząd Spółki Wadex chciałby przeznaczenia całości zysku z 2019 roku na kapitał zapasowy
  • Jeden z dwóch głównych akcjonariuszy Spółki chce wypłaty 0,40 zł dywidendy na każdą akcję
  • Ostateczną decyzję dotyczącą dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 02 czerwca

Wadex wypłaci dywidendę czy nie wypłaci?

Historia podjęcia uchwały dotyczącej podziału zysku wypracowanego przez Wadex w 2019 roku nieoczekiwanie zrobiła się dość ciekawa. Wszystko rozpoczęło się 07 kwietnia kiedy to Zarząd Spółki poinformował, że zamierza zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pozostawienie całości zysku wypracowanego w 2019 roku w formie kapitału zapasowego. Równocześnie w uzasadnieniu do tej decyzji podano, że Zarząd nie spodziewa się, żeby sytuacja związana z epidemią koronawirusa miała duży wpływ na przyszłe wyniki Spółki. Projekt uchwały o przeznaczeniu całości wypracowanego w 2019 roku zysku na kapitał zapasowy znalazł się także w komunikacie z dnia 05 maja w którym zapowiedziano zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 02 czerwca.

Te artykuły również Cię zainteresują
W dniu 18 maja odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Wadex, na którym jedną z najważniejszych uchwał była ta dotycząca programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Zgodnie z przyjętą wtedy uchwałą Zarząd dostał upoważnienie do skupu maksymalnie pięciu procent kapitału zakładowego za maksymalną kwotę 1 240 230 złotych. W uchwale ustalono też, że cena skupowanych akcji powinna zawierać się w przedziale między 5 a 7,50 zł. Akcje mają zostać nabyte w celu ich umorzenia.

Kolejną informacją dotyczącą dystrybucji wypracowanego przez Wadex zysku był komunikat z dnia 29 maja w którym Spółka podała, że jeden z dwóch głównych akcjonariuszy chciałby, aby w formie dywidendy został wypłacony 1 322 912,80 złotych, co oznaczało by 0,40 zł dywidendy na akcję. Zestawiając to z kursem akcji z piątkowego zamknięcia sesji na GPW inwestorzy mogliby spodziewać się stopy dywidendy na poziomie 5,7%. Problem w tym, że dywidenda jest niepewna do czasu przegłosowania uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Dla pełnego obrazu jak może wyglądać głosowanie nad uchwałą dotyczącą sposobu podziału zysku z 2019 roku trzeba spojrzeć w strukturę akcjonariatu Wadexu. Tomasz Skrzypczak, czyli akcjonariusz który zgłosił projekt uchwały z propozycją wypłaty 0,40 zł dywidendy na akcję posiada 42,28% głosów w Spółce. Zakładając, że drugi z głównych akcjonariuszy, Zbigniew Piechociński posiadający 43,01% głosów jest przeciwny wypłacie dywidendy losy uchwały będą leżeć w rękach akcjonariuszy mniejszościowych w rękach których jest 14,71% głosów.

W poprzednich latach Wadex kilkukrotnie wypłacał dywidendę. Dobre zwyczaje w tym zakresie zostały przerwane rok temu.

Dywidenda za rok Dzień ustalenia prawa do dywidendy zgodnie z zasadą D+2 Dzień wypłaty dywidendy Wartość dywidendy na każdą akcję Stopa dywidendy
2019 08 czerwiec 2020 24 czerwiec 2020 0,40 zł 5,7%
2017 05 czerwiec 2018 21 czerwiec 2018 0,35 zł 6,5%
2016 12 maj 2017 31 maj 2017 0,70 zł 10,5%
2015 16 maj 2016 02 czerwiec 2016 1,00 zł 13,5%
2014 18 maj 2015 10 czerwiec 2015 0,67 zł 8,8%
2013 19 maj 2014 11 czerwiec 2014 0,30 zł 3,2%
2012 21 maj 2013 14 czerwiec 2013 0,44 zł 4,1%
2011 05 lipiec 2012 30 lipiec 2012 0,30 zł 4,8%
2010 07 lipiec 2011 01 sierpień 2011 0,50 zł 4,7%
2009 13 maj 2010 07 czerwiec 2010 3,00 zł 18,8%
2008 16 lipiec 2009 10 sierpień 2009 0,25 zł 2,9%

Źródło: opracowanie własne

Wadex – a co nam podpowiada wykres?

Wadex
Wadex – wykres tygodniowy

Akcje Wadex najwięcej warte były w latach 2010 i 2014. Po spadku z 2014 roku cena porusza się w trendzie bocznym pomiędzy 4 a 7,50 za akcję. Aktualnie cena jest w rejonie górnego ograniczenia tego zakresu wahań.

Wadex to producent wyrobów z blach cienkich. Działalność firmy opiera się głównie na produkcji systemów kominowych wykonanych ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Spółka ponad to zajmuje się kooperacją w zakresie produkcji podzespołów jak też wyrobów gotowych z blach nierdzewnych,  produktów niezwiązanych z systemami odprowadzania spalin. Początek istnienia firmy to rok 1990 roku. W 1999 roku podjęto się rozbudowy przedsiębiorstwa, a w 2000 roku Wadex otrzymał certyfikat ISO. Obecnie Wadex to jeden z czołowych producentów systemów odprowadzania spalin używanych w budownictwie mieszkaniowym jak też w budownictwie przemysłowym jako części składowe systemów spalinowych czy też instalacji technologicznych. Firma w swojej ofercie posiada kompleksowe doradztwo w trakcie realizacji zamówienia.

Wadex współpracuje z firmami transportowymi, motoryzacyjnymi, budowlanymi, a także z branżą przemysłową. Produkty firmy wysyłane są do krajów skandynawskich, krajów nadbałtyckich, Niemiec, Austrii, Słowacji czy Czech.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here