Naga MarketsWadexW dniu 29 maja spółka Wadex podała w komunikacie, że jeden z głównych akcjonariuszy chciałby przeznaczenia kwoty 1 322 912,80 złotych na wypłatę dywidendy. Tymczasem Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie całości zysku na kapitał zapasowy.

  • Zarząd Spółki Wadex chciałby przeznaczenia całości zysku z 2019 roku na kapitał zapasowy
  • Jeden z dwóch głównych akcjonariuszy Spółki chce wypłaty 0,40 zł dywidendy na każdą akcję
  • Ostateczną decyzję dotyczącą dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 02 czerwca

Wadex wypłaci dywidendę czy nie wypłaci?

Historia podjęcia uchwały dotyczącej podziału zysku wypracowanego przez Wadex w 2019 roku nieoczekiwanie zrobiła się dość ciekawa. Wszystko rozpoczęło się 07 kwietnia kiedy to Zarząd Spółki poinformował, że zamierza zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pozostawienie całości zysku wypracowanego w 2019 roku w formie kapitału zapasowego. Równocześnie w uzasadnieniu do tej decyzji podano, że Zarząd nie spodziewa się, żeby sytuacja związana z epidemią koronawirusa miała duży wpływ na przyszłe wyniki Spółki. Projekt uchwały o przeznaczeniu całości wypracowanego w 2019 roku zysku na kapitał zapasowy znalazł się także w komunikacie z dnia 05 maja w którym zapowiedziano zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 02 czerwca.

W dniu 18 maja odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Wadex, na którym jedną z najważniejszych uchwał była ta dotycząca programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Zgodnie z przyjętą wtedy uchwałą Zarząd dostał upoważnienie do skupu maksymalnie pięciu procent kapitału zakładowego za maksymalną kwotę 1 240 230 złotych. W uchwale ustalono też, że cena skupowanych akcji powinna zawierać się w przedziale między 5 a 7,50 zł. Akcje mają zostać nabyte w celu ich umorzenia.

Kolejną informacją dotyczącą dystrybucji wypracowanego przez Wadex zysku był komunikat z dnia 29 maja w którym Spółka podała, że jeden z dwóch głównych akcjonariuszy chciałby, aby w formie dywidendy został wypłacony 1 322 912,80 złotych, co oznaczało by 0,40 zł dywidendy na akcję. Zestawiając to z kursem akcji z piątkowego zamknięcia sesji na GPW inwestorzy mogliby spodziewać się stopy dywidendy na poziomie 5,7%. Problem w tym, że dywidenda jest niepewna do czasu przegłosowania uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Dla pełnego obrazu jak może wyglądać głosowanie nad uchwałą dotyczącą sposobu podziału zysku z 2019 roku trzeba spojrzeć w strukturę akcjonariatu Wadexu. Tomasz Skrzypczak, czyli akcjonariusz który zgłosił projekt uchwały z propozycją wypłaty 0,40 zł dywidendy na akcję posiada 42,28% głosów w Spółce. Zakładając, że drugi z głównych akcjonariuszy, Zbigniew Piechociński posiadający 43,01% głosów jest przeciwny wypłacie dywidendy losy uchwały będą leżeć w rękach akcjonariuszy mniejszościowych w rękach których jest 14,71% głosów.

W poprzednich latach Wadex kilkukrotnie wypłacał dywidendę. Dobre zwyczaje w tym zakresie zostały przerwane rok temu.

Dywidenda za rok Dzień ustalenia prawa do dywidendy zgodnie z zasadą D+2 Dzień wypłaty dywidendy Wartość dywidendy na każdą akcję Stopa dywidendy
2019 08 czerwiec 2020 24 czerwiec 2020 0,40 zł 5,7%
2017 05 czerwiec 2018 21 czerwiec 2018 0,35 zł 6,5%
2016 12 maj 2017 31 maj 2017 0,70 zł 10,5%
2015 16 maj 2016 02 czerwiec 2016 1,00 zł 13,5%
2014 18 maj 2015 10 czerwiec 2015 0,67 zł 8,8%
2013 19 maj 2014 11 czerwiec 2014 0,30 zł 3,2%
2012 21 maj 2013 14 czerwiec 2013 0,44 zł 4,1%
2011 05 lipiec 2012 30 lipiec 2012 0,30 zł 4,8%
2010 07 lipiec 2011 01 sierpień 2011 0,50 zł 4,7%
2009 13 maj 2010 07 czerwiec 2010 3,00 zł 18,8%
2008 16 lipiec 2009 10 sierpień 2009 0,25 zł 2,9%

Źródło: opracowanie własne

Wadex – a co nam podpowiada wykres?

Wadex
Wadex – wykres tygodniowy

Akcje Wadex najwięcej warte były w latach 2010 i 2014. Po spadku z 2014 roku cena porusza się w trendzie bocznym pomiędzy 4 a 7,50 za akcję. Aktualnie cena jest w rejonie górnego ograniczenia tego zakresu wahań.

Wadex to producent wyrobów z blach cienkich. Działalność firmy opiera się głównie na produkcji systemów kominowych wykonanych ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Spółka ponad to zajmuje się kooperacją w zakresie produkcji podzespołów jak też wyrobów gotowych z blach nierdzewnych,  produktów niezwiązanych z systemami odprowadzania spalin. Początek istnienia firmy to rok 1990 roku. W 1999 roku podjęto się rozbudowy przedsiębiorstwa, a w 2000 roku Wadex otrzymał certyfikat ISO. Obecnie Wadex to jeden z czołowych producentów systemów odprowadzania spalin używanych w budownictwie mieszkaniowym jak też w budownictwie przemysłowym jako części składowe systemów spalinowych czy też instalacji technologicznych. Firma w swojej ofercie posiada kompleksowe doradztwo w trakcie realizacji zamówienia.

Wadex współpracuje z firmami transportowymi, motoryzacyjnymi, budowlanymi, a także z branżą przemysłową. Produkty firmy wysyłane są do krajów skandynawskich, krajów nadbałtyckich, Niemiec, Austrii, Słowacji czy Czech.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here