Naga Marketszłoto-minWiększość inwestorów sądzi, że posiadanie fizycznego złota jest bardzo dobrym zabezpieczeniem przed nagłym wzrostem inflacji. Bycie właścicielem czegoś co zachowuje swoją wartość w długim okresie czasu i nie jest uzależnione od koniunktury gospodarczej nawet w cyklach hiperinflacyjnych wydaje się niezwykle rozsądne.


Jak się jednak okazuje, bycie posiadaczem fizycznych rezerw złota nie chroni nas przed inflacją samą w sobie, ale przed niewiadomym. Historia pokazuje, że ceny złota wielokrotnie szły do góry w trudniejszych okresach – niezależnie od tego co było powodem problemów.

Merryn Somerset Webb z Money Week zauważa, że trwający ponad pięć lat rajd wzrostowy (2002-2007) miał miejsce kiedy dominowała bardzo niska inflacja. W związku z tym deflację możemy uznać za jeden z czynników wpływających na wzrost ceny złota.

Jest to po części spowodowane tym, że deflacja (której tak naprawdę jeszcze nie doświadczyliśmy) oznacza utrzymywanie niskich stóp procentowych w dłuższym okresie czasu – co automatycznie wpływa na obniżenie kosztów deponowania złota.

Właściwa deflacja (w pełnym tego słowa znaczeniu) w środowisku wysokiego poziomu zadłużenia może powodować silne napięcia finansowe oraz ekonomiczne. W strefie euro, nagły skok rzeczywistych kosztów obsługi długu może okazać się nieszczęsny w skutkach dla słabszych gospodarek.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że dłuższy okres niskiej inflacji i niskich stóp procentowych, które mają pobudzić ją do wzrostu – nawet wywołany przez drastyczne spadki cen ropy – powinien raczej wmocnić, a nie osłabić cenę złota.

Złoto od strony technicznej

Patrząc na wykres notowań złota (D1) widzimy, że obecna korekta osiągnęła już zasięg pierwszego ruchu korekcyjnego w trwającym od października momentum popytowym. Cena doszła do okolic 1238USD/uncja – w miejscu tym schodzi się horyzontalne wsparcie, 50% zniesienia trendu październik-luty oraz punkt rozpoczęcia grudniowej korekty spadkowej.

Na wykresie H4 widzimy, że cena doszła do naszego kluczowego wsparcia, próbowała je naruszyć, jednak ostatecznie zamknęła się powyżej, co od razu wywołało ruchy popytowe.

GOLDDaily 09.02

Za Money Weektokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here