Naga Markets

VRG odnotowało 2,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 23,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

VRG podsumowuje wypracowane wyniki

Strata operacyjna wyniosła 10,37 mln zł wobec 28,58 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 18,41 mln zł, wobec 56,66 mln zł rok wcześniej.“Decydujący wpływ na wyniki finansowe grupy w I półroczu 2020 roku miało wydane w dniu 13 marca 2020 roku przez Ministra Zdrowia rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego nakładające ograniczenia w działaniu obiektów handlowych, o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2. Regulacja ta spowodowała że od dnia 14 marca 2020 roku do 4 maja 2020 roku nie funkcjonowało blisko 100% salonów stacjonarnych grupy. W związku z wprowadzonymi regulacjami, za I półrocze 2020 roku grupa nie uwzględniła kosztów czynszów najmu za okres gdy centra handlowe nie funkcjonowały, tj. od dnia 13 marca do 4 maja 2020 roku. Z uwagi na zapisy ustawy oraz bieżącą sytuację i trwające negocjacje z wynajmującymi, zarząd spodziewa się ostatecznego rozliczenia kwestii czynszowych za okresy objęte zakazem prowadzenia działalności w terminie do końca III kwartału 2020 roku” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 174,87 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 270,22 mln zł rok wcześniej.

“Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zmniejszyła się do 52,7 tys. m2 czyli o 1% r/r. Spadek powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 3% natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 5%” – czytamy dalej.

Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku grupa kapitałowa posiadała sieć sprzedaży detalicznej, liczącą 567 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka, Bytom, Deni Cler, W.KRUK. Spośród funkcjonujących salonów Grupa jest właścicielem tylko 2 lokalizacji. Z pozostałych lokalizacji Grupa korzysta na podstawie średnio/długoterminowych umów najmu zawieranych na okres zasadniczo 5 lat, niewielka część umów zawarta jest na czas nieokreślony. Większość z lokali znajduje się w nowoczesnych wielkopowierzchniowych centrach handlowych, podano również.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 34,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 372,34 mln zł w porównaniu z 484,6 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w I półroczu 2020 roku wyniosły 237,3 mln zł i były o 87,8 mln zł (tj. o 27%) niższe od przychodów osiągniętych za okres I półrocza 2019 roku. W II kw. 2020 r. sprzedaż tego segmentu wyniosła 114 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do II kw.  2019 r. o 38%. Grupa VRG w ramach segmentu odzieżowego wykazała w I półroczu 2020 r. stratę netto na poziomie 32,6 mln zł w stosunku do 11,4 mln zł zysku netto w I półroczu 2019 roku

NED

Przychody w segmencie jubilerskim wyniosły 135 mln zł i były niższe od sprzedaży segmentu zanotowanej w I półroczu 2019 roku o 24,5 mln zł (-15%). W II kw. 2020 roku przychody ze sprzedaży w tym segmencie wyniosły 60,9 mln zł i były niższe od zrealizowanych w II kw.  2019 roku o 25,8 mln zł (-30%). Niższa sprzedaż z uwagi na niższą o 45 (-29%) liczbę dni handlowych w I półroczu 2020 roku oraz niższą o 28 (-36%) liczbę dni handlowych w II kwartale 2020 roku. Strata netto segmentu jubilerskiego w I półroczu 2020 roku wyniosła 1,7 mln zł w stosunku do 10,1 mln zł zysku netto w I półroczu 2019 roku. zaznaczono.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2020 r. wyniosła 30,26 mln zł wobec 10,54 mln zł zysku rok wcześniej.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji “operatora” marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2019 r. wyniosły 1 068 mln zł.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here