Naga MarketsAkcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipcaSpółka Vivid Games podała w raporcie, że rozpoczęła przegląd dostępnych opcji strategicznych mających na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowej strategii. Podczas dzisiejszej sesji VVD notuje spadki na 0,8%.


W komunikacie możemy przeczytać: “Zarząd spółki przeprowadzi analizy dostępnych opcji strategicznych, w szczególności z uwzględnieniem potencjalnych opcji zaprezentowanych wcześniej w nocie nr 15 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za I półrocze 2019 r. stanowiącego część raportu za I półrocze 2019 r. opublikowanego w dniu 24 września 2019 r. oraz w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy” 

Wśród opcji podlegających analizie znajdują się m.in.:

a) finansowanie zewnętrzne poprzez emisję nowych akcji zwykłych;
b) finansowanie zewnętrzne poprzez zaciągnięcie kredytów lub pożyczek;
c) finansowanie zewnętrzne poprzez emisję nowych obligacji;
d) alternatywne sposoby wypełnienia zobowiązań spółki wynikających z obligacji:

1) wcześniejszy wykup części obligacji;
2) przedłużenie terminu wykonania zobowiązań z obligacji;
3) dokonanie konwersji obligacji na akcje spółki, podano również.

Podkreślono także, że zarząd przeglądać będzie i rozważy również inne opcje strategiczne, które pojawić się mogą w toku procesu. Na dzień opublikowania raportu nie podjęto żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji. Jako pierwszy etap przeglądu zarząd planuje, po zasięgnięciu opinii doradców zewnętrznych oraz obligatariuszy obligacji serii A, ustalić preferowany przez obligatariuszy i spółkę sposób wypełnienia zobowiązań wynikających z obligacji.

“Rozważając potencjalne scenariusze opcji strategicznych zarząd będzie działał w najlepiej pojętym interesie spółki, a także mając na uwadze dobro wierzycieli i akcjonariuszy spółki”

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit “Real Boxing”. Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

Źródło: ISBnewsConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here