Naga MarketsZgodnie z raportem datowanym na 12 września, Vestor Dom Maklerski obniża 12-miesięczną cenę docelową akcji Wieltonu z 16 zł do 15,5 zł podtrzymując rekomendację “kupuj” oraz podnosi rekomendację Atalu do “kupuj” z cenądocelową 41 zł na akcję. Pełna rekomendacja autorstwa Marka Szymańskiego z Vestor DM dostępna jest w raporcie.


Z ostatnich dwóch raportów działu analiz Domu Maklerskiego Vestor z dnia 12 oraz 13 września wynika, iż analitycy obniżają 12-miesięczną cenę docelową akcji Wieltonu oraz podnoszą rekomendację dla polskiego dewelopera budowlanego – Atalu do “kupuj”.

Te artykuły również Cię zainteresują
Jak czytamy w pierwszym raporcie: “Obniżamy 12-miesięczną cenę docelową z PLN 16,0/akcję do PLN 15,5/akcję, za sprawą niższych wycen spółek porównawczych, podtrzymując rekomendację “kupuj”. Uważamy, że obecne niskie poziomy wyceny spółki, w świetle braku istotnych negatywnych przesłanek fundamentalnych, są dobrą okazja do zakupów akcji spółki“.

W ocenie analityków, czynnikami wzrostu spółki będą: korzystne otoczenie makroekonomiczne (wysokie wskaźniki PMI w Europie oraz oczekiwane wzrosty wydatków inwestycyjnych w Polsce), rozwój organiczny (zwiększanie mocy produkcyjnych w Wieluniu do 16 tys. szt. rocznie) oraz dalsze akwizycje. Również w ich ocenie, czynnikiem mogącym pozytywnie wpłynąć na kurs będą zakładane dobre wyniki za II kwartał 2018, gdzie oczekują wzrostu przychodów do poziomu 516 mln zł (+26 proc. r/r), EBITDA 35 mln zł (+21 proc. r/r) oraz zysku netto 17 mln zł (+21 proc. r/r).

Analitycy przewidują, że dzięki kilkuprocentowym podwyżkom cen oraz wzrostowi wolumenu sprzedaży spółka osiągnie przychody na poziomie 1,9 mld zł (+21 proc. r/r) w 2018 roku oraz 2 mld zł (+5 proc. r/r) w 2019 roku. Oczekują wzrostu EBITDA do 136 mln zł (+17 proc. r/r) w 2018 roku oraz PLN 150 mln zł (+10 proc. r/r) w 2019 roku, co będzie możliwe m. in. dzięki poprawie efektywności pracowników oraz oszczędnościom kosztowym związanymi ze zwiększaniem wolumenu produkcji. W tym świetle wycenę na znormalizowanym P/E 7,7x oraz 6,8x na 2018 roku oraz 2019 roku uważamy za bardzo atrakcyjną.

WIELTON (WLT) – wykres H4 z celami DM

Atal z ceną docelową 41 zł

Analitycy w raporcie z 13 września odnoszą się do podniesienia ceny docelowej akcji spółki Atal w następujący sposób: “W naszej ocenie wsparcie dla kursu w nadchodzących kwartałach stanowić będzie solidny i zdywersyfikowany potencjał sprzedażowy (oferta oraz bank ziemi pozwalające na realizację łącznie blisko 15 tys. lokali), niski poziom zadłużenia (wskaźnik dług netto/kapitały własne 0,24x na koniec drugiego kwartału 2018), wysoka efektywność kosztowa (wskaźnik koszty SG&A/przychody na poziomie ok. 3-4 proc.) oraz wysoki poziom ROE (ponad 22 proc. w 2018-19p), atrakcyjna wycena mnożnikowa oraz atrakcyjna polityka dywidendowa (2019p stopa dywidendy 15 proc.)“.

Analitycy Vestor dodają: “Mając na uwadze wyniki spółki za pierwsze półrocze oraz aktualny harmonogram realizowanych inwestycji nieznacznie obniżamy prognozę zysku netto w 2018p do 182 mln zł oraz podtrzymujemy 187 mln zł w 2019p“.

Raport sporządzono przy kursie 31,5 zł. W chwili obecnej cena spółki oscyluje w okolicach 33,20. Cena docelowa akcji stanowi jeszcze 23 procent potencjalnego wzrostu od aktualnej ceny.

ATAL (1AT) – wykres H4Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here