W raporcie z 29 listopada 2017 roku analiztycy Domu Maklerskiego Vestor obniżyli swoją rekomendację dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) do “redukuj” z “kupuj”. Jednocześnie obniżyli oni cenę docelową spółki do poziomu 86,80 zł ze 107 zł poprzednio.


Analitycy podali, że aktualizacja rekomendacji wynika z obserwowanej w ostatnim czasie znaczącej dysproporcji do cen węgla HCC oraz zmian ich podejścia do kalkulacji ceny realizacji JSW na węglu koksowym.

“Dysproporcję pomiędzy cenami spółka starała się tłumaczyć gorszymi parametrami jakościowymi sprzedawanego węgla oraz spadkiem cen węgla semi-soft. Uważamy, iż nie bez znaczenia jest tu również pozycja negocjacyjna spółki w relacjach z odbiorcami. Jednocześnie podtrzymujemy założenia dotyczące spadku cen węgla HCC w kolejnych kwartałach a długoterminową cenę HCC utrzymaliśmy na poziomie 140 USD/t przy cenie JSW w okolicach 120 USD/t” – napisano w raporcie.

Zdaniem analityków Vestor DM spadek cen węgla oznaczał będzie poprawę relacji cen koksu do węgla, która wraz ze stabilizacją produkcji w okolicach 16 mln ton, w której 73-74 proc. stanowił będzie węgiel koksowy, umożliwi JSW wypracowanie w 2018 i 2019 odpowiednio 3,1 mld zł (vs. 3,0 mld zł poprzednio; +3 proc.) oraz 1,9 mld zł EBITDA (vs 2,4 mld zł poprzednio; -19 proc.). Dlatego też mnożnik EV/EBITDA dla tych lat wyniesie odpowiednio 2,6x i 3,9x.STO

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here