Naga MarketsVercom, dynamicznie rosnąca spółka technologiczna, dostarczająca chmurowe rozwiązania w modelu CPaaS (Communication Platform-as-a-Service), zadebiutuje na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w najbliższy czwartek 6 maja. Spółka pod koniec kwietnia z sukcesem zakończyła IPO, z którego pozyskała zakładaną kwotę 180 mln zł.

 • Vercom będzie 431. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 6. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 
 • Uroczystość pierwszego notowania akcji Spółki będzie transmitowana
  za pośrednictwem YouTube GPW o godz. 9:00.

Te artykuły również Cię zainteresują
Vercom dołączy do grona publicznie notowanych spółek na GPW

Debiut giełdowy to dla nas zwieńczenie zakończonej z sukcesem Oferty Publicznej Akcji, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych. Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim inwestorom za zainteresowanie i docenienie naszego biznesu. Słowa podziękowania kieruję także dla naszych doradców, dzięki którym mogliśmy z powodzeniem przeprowadzić naszą Ofertę. Głęboko wierzymy, że środki pozyskane z IPO będą miały istotny wpływ na dalszą budowę wartości Vercom oraz pozycji lidera rynku CPaaS w regionie CEE. Czeka nas teraz okres intensywnej pracy związany z analizą i selekcją celów akwizycyjnych. Pierwszych transakcji spodziewamy się w ciągu najbliższych miesięcy. – komentuje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

Debiut Vercom na GPW odbędzie się 6 maja o godzinie 9:00. Uroczystość będzie transmitowana w kanałach społecznościowych Giełdy Papierów Wartościowych. Vercom będzie pierwszą spółką na GPW działającą w modelu CPaaS.

W Ofercie Vercom Pekao Investment Banking S.A. pełnił rolę Globalnego Koordynatora oraz Współprowadzącego Księgę Popytu, mBank pełnił rolę Współkoordynatora oraz Współprowadzącego Księgę Popytu, Kancelaria GESSEL pełniła rolę doradcy prawnego, KPMG było audytorem Spółki, a InnerValue odpowiadało za komunikację Oferty.

Informacje podstawowe

nazwa spółki 

VERCOM S.A.

miejsce siedziby

invest

Poznań

polska/zagraniczna
(inne rynki notowań)

polska

rynek (podstawowy/równoległy)

równoległy

spółka na rynku regulowanym

431

Debiut w 2021 r.

6

przedmiot działalności

Grupa VERCOM jest jednym z wiodących polskich dostawców technologii umożliwiającej integrację i automatyzację wielu kanałów komunikacji elektronicznej, sukcesywnie rozszerzającym działalność o kolejne rynki geograficzne. Oferta Grupy obejmuje usługi wykorzystujące powszechnie stosowane kanały komunikacji, takie jak sms, email oraz push.

sektor

systemy informatyczne

spółka w sektorze

9

IPO/publiczna sprzedaż

Oferta publiczna 5.000.000 akcji, w tym:

 • 4.000.000 nowych akcji serii D,
 • 1.000.000 akcji dotychczasowych serii A

Cena emisyjna/sprzedaży

Cena emisyjna i cena sprzedaży: 45 zł

wartość oferty publicznej:

225.000.000 PLN, w tym:

 • wartość nowej emisji: 180.000.000 PLN,
 • wartość akcji sprzedawanych: 45.000.000 PLN.

wartość spółki*

651.181.500 PLN (przed rejestracją akcji serii D)

831.181.500 PLN (po rejestracji akcji serii D)

% free float

w akcjach objętych wnioskiem

75,53% PDA w liczbie 3.021.212

21,68% w akcjach objętych wnioskiem serii A, B oraz D w liczbie 4.003.633, w tym: 8,78% w akcjach dotychczasowych serii A i B w liczbie 1.270.300

wartość ww. free float*

(wg ceny emisyjnej/sprzedaży)

135.954.540 PLN w PDA

180.163.485 PLN w akcjach objętych wnioskiem, w tym 57.163.500 PLN w akcjach dotychczasowych

% free float we wszystkich akcjach

jw. (wszystkie akcje objęte wnioskiem o dopuszczenie)

wartość ww. free float

(liczone jw.)

jw. (wszystkie akcje objęte wnioskiem o dopuszczenie)

liczba akcjonariuszy

(akcje objęte wnioskiem)

Łączna liczba zapisów na akcje oferowane Inwestorom Indywidualnym wyniosła 5.885, a łączny wolumen 7.912.216. Liczba akcji oferowanych przydzielona Inwestorom Indywidualnym wyniosła 600.000 akcji nowej emisji (średnia stopa redukcji wyniosła 92,417%).

Liczba akcji oferowanych przydzielona w ramach oferty Inwestorom Instytucjonalnym wyniosła 4.400.000 akcji oferowanych, w tym 3.400.000 akcji nowej emisji oraz 1.000.000 akcji sprzedawanych.

Firma inwestycyjna

Pekao Investment Banking S.A.

Doradca prawny

Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. p.

Biegli Rewidenci

KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.

*wartość ustalona na podstawie ceny emisyjnej akcji serii D oraz ceny sprzedaży akcji serii A, tj. 45 PLN

Historia i działalność Emitenta
Spółka powstała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS 2 lutego 2005 r. Emitent w obecnej formie prawnej – spółki akcyjnej, został wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS 17 grudnia 2014 r.
Grupa VERCOM jest jednym z wiodących polskich dostawców technologii umożliwiającej integrację i automatyzację wielu kanałów komunikacji elektronicznej, sukcesywnie rozszerzającym działalność o kolejne rynki geograficzne. Rozwiązania oferowane przez Grupę obejmują specjalistyczne uniwersalne narzędzia, pozwalające ich użytkownikom na skuteczną i efektywną kosztowo komunikację z własnymi klientami. Oferta Grupy obejmuje usługi wykorzystujące powszechnie stosowane kanały komunikacji, takie jak sms, email oraz push. Oprócz integracji kanałów komunikacji między sobą oraz integracji oferowanych narzędzi z systemami informatycznymi klientów, Grupa zapewnia dostęp do szeregu zaawanasowanych funkcjonalności dodatkowych, obejmujących m.in. automatyzację procesów komunikacji w oparciu o analizę danych behawioralnych oraz informacje dostarczone przez systemy klienta.

Kapitał zakładowy Emitenta
Kapitał zakładowy Spółki zgodnie z odpisem z KRS wynosi 289.414,00 PLN i dzieli się na 14.470.700 akcji, o wartości nominalnej 0,02 PLN każda akcja, w tym:

 • 14.110.700 akcji serii A,
 • 360.000 akcji serii B.

Oferta publiczna akcji serii A i D
Oferta obejmowała:
1) 4.000.000 akcji nowej emisji serii D,
2) 1.000.000 akcji serii A należących do Krzysztofa Szyszki oraz Adama Lewkowicza.
Cena emisyjna / sprzedaży akcji: 45,00 PLN

27.04.2021 r. dokonano przydziału łącznie 5.000.000 akcji oferowanych, w tym:

 • w transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 600.000 akcji serii D,
 • w transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 4.400.000 akcji, w tym 3.400.000 akcji serii D oraz 1.000.000 akcji serii A.

Stopa redukcji w transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 92,417%.

Wartość oferty publicznej: 225.000.000 PLN, w tym:

 • wartość nowej emisji (środki pozyskane przez Emitenta): 180.000.000 PLN,
 • wartość akcji sprzedawanych (środki pozyskane przez akcjonariuszy sprzedających akcje): 45.000.000 PLN.

Cele emisji:
Spółka planuje przeznaczyć do 250 mln PLN na akwizycje podmiotów działających w obszarze CPaaS. Jednym z kluczowych elementów strategii Grupy jest realizacja przejęć podmiotów prowadzących działalność w obszarze dostarczania technologii umożliwiającej automatyzację i integrację kanałów komunikacji elektronicznej. Emitent zamierza przeznaczyć na realizację rozważanych przejęć kwotę do ok. 250 mln PLN (w tym 100% środków pozyskanych w ramach oferty akcji serii D).

Instrumenty debiutujące:
Równoległe notowanie (dwie linie notowań) akcji istniejących serii A i B oraz praw do akcji serii D.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here