Naga MarketsWszystkie wskaźniki techniczne są opóźnione. Prawda czy fałsz?

Odpowiedź: w większości to prawda. Wszystko zależy od tego jak zdefiniujemy pojęcie ‘wskaźnik techniczny’. Jeśli myślisz o wskaźnikach takich jak średnie kroczące, MACD, czy RSI to wtedy faktycznie mamy do czynienia z opóźnionymi wskaźnikami, które bazują na przeszłej akcji cenowej.

Co jednak jeśli powiem Ci, że w pewnych warunkach rynkowych istnieje coś takiego jak wskaźnik wyprzedzający. Mimo, że nie możemy oznaczyć go jako konwencjonalnego wskaźnika technicznego, to z pewnością jest to wskaźnik w prawdziwym tego słowa znaczeniu.

Nie jest to wskaźnik, który powie Ci kiedy kupić albo sprzedać, czy też w którym momencie inkasować zyski. Zamiast tego pomyśl o nim raczej jak o ważnej wskazówce co do tego kiedy być nastawionym byczo, a kiedy niedźwiedzio w stosunku do konkretnego koszyka walut.

O jakim koszyku mowa? Dokładnie chodzi tu o pary krzyżowe z jenem japońskim.

W niniejszej lekcji omówimy bardzo prosty sposób na wyrażenie byczego lub niedźwiedziego nastawienia dla par kwotowanych z jenem, co z kolei pomoże Ci lepiej dopasować czas wejścia i wykorzystać okazję o ogromnym potencjale.

Zdefiniujemy sobie także pojęcia takie jak “risk on” oraz “risk off”, a także zobaczymy jak zmiana sentymentu wpływa na crossy z jenem oraz jak ten fakt wykorzystać.

Pary krzyżowe z jenem japońskim

Crossy z jenem to koszyk par walutowych, gdzie waluta bazowa obracana jest w stosunku do jena japońskiego (JPY).

Mowa tu o następujących parach walutowych:

  • USDJPY
  • EURJPY
  • GBPJPY
  • AUDJPY
  • NZDJPY
  • CADJPY

Mamy dwie podstawowe cechy charakterystyczne, które trzeba znać przed przystąpieniem do handlu którejkolwiek z tych par.

Zmienność jest niemal gwarantowana

Jeśli handlujesz na którejkolwiek z par wymienionych wyżej jedno jest pewne, doświadczysz dużo większej zmienności niż ta, która widziana jest na parach takich jak EURUSD czy GBPUSD. Jest to szczególnie zauważalne podczas okresów niskiej płynności takich jak święta (holiday banks), czy też okres wakacyjny.

Wspomniana zmienność jest również szczególnie dobrze zauważalna w czasach strachu i niepewności, tak jak to miało miejsce podczas globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku. Crossy z jenem były jednymi z najbardziej aktywnych par walutowych w czasie gdy uczestnicy rynku przenosili swój kapitał z bardziej ryzykownych aktywów do tych bezpieczniejszych, takich jak japoński jen.

Miara apetytu na ryzyko

To dziwnie brzmiące określenie jest w zasadzie całkiem proste. Odnosi się ono do wysokości ryzyka lub jego potencjalnie niekorzystnego wpływu na handel, które inwestorzy są skłonni zaakceptować. Poziom tego apetytu odnosi się do sentymentu ryzyka, miernika tego jak w danym momencie inwestorzy zapatrują się na ryzykowne aktywa.

Bardziej ryzykowne aktywa są atrakcyjne, kiedy apetyt na ryzyko znajduje się na wysokich poziomach. Zaliczany jest do nich dolar australijski, funt brytyjski, akcje, a nawet niektóre towary. Mimo, że aktywa te mogą dać dobry zwrot z inwestycji, niosą za sobą większe ryzyko.

Alternatywnie, aktywa mniej dochodowe takie jak japoński jen uważane są za mniej ryzykowne. Dlatego też kiedy inwestorzy zaczynają przenosić swój kapitał w stronę np. japońskiego jena mówimy, że apetyt na ryzyko jest niski. Innymi słowy, opierając się na warunkach rynkowych, inwestorzy niechętnie akceptują wysoki poziom ryzyka, tak więc szukają bezpieczniejszych aktywów do ulokowania kapitału.

Właśnie dlatego uczestnicy rynku odnoszą się do jena jako waluty uważanej za bezpieczną przystań. Popyt na tę walutę występuje kiedy chce się ograniczyć ekspozycję na straty w przypadku kryzysów rynkowych.

Idea kryjąca się za zdolnością do oceny jakie ryzyko są skłonni zaakceptować inwestorzy jest kluczowa do zrozumienia następnej koncepcji.

Risk On, Risk Off

W ten sam sposób jak apetyt na ryzyko odnosi się do poziomu ryzyka jaki inwestorzy są skłonni zaakceptować, risk on oraz risk off odnosi się do ogólnego “nastroju” rynku.

Dla przykładu, jeśli słyszysz / czytasz o “risk on” w odniesieniu do rynkowego sentymentu oznacza to, że apetyt na ryzyko jest zdrowy i uczestnicy rynku są skłonni zaakceptować większe ryzyko w zamian za potencjalnie wyższe zyski.

Z drugiej strony, określenie “risk off” odnosi się do warunków rynkowych, w których apetyt na ryzyko jest niski, dlatego też uczestnicy rynku nie chcą zaakceptować większego ryzyka w zamian za potencjalnie wyższe zyski.

Zamiast tego inwestorzy optują za bezpieczniejszymi aktywami takimi jak japoński jen. Ruch w kierunku bezpieczniejszych aktywów często określa się jako “ucieczka do bezpiecznej przystani”.

Ważne jest, by dobrze pojąć powyższe pojęcia zanim przejdziemy dalej.

Korelacja par krzyżowych z jenem japońskim

Jak zatem przetłumaczyć to wszystko na korelacje z rynkiem Forex i wyprzedzającym wskaźnikiem, który da nam przewagę?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy zwrócić się na spojrzenie makro zachowania się crossów z jenem w środowisku risk on oraz risk off. Przez “makro” odnoszę się tu do większych ruchów tych par, szczególnie tam, gdzie dochodzi do technicznych przełamań kluczowych poziomów.

Jak już wiesz, jen japoński uważany jest za bezpieczną przystań, dlatego waluta ta jest wysoce pożądana kiedy panika lub strach opanowuje rynki. Jako, że mamy do wyboru 6 par krzyżowych z jenem i rzadko zdarza się, by na każdej z nich dochodziło do przełamania ważnego poziomu w tym samym czasie, możemy ich użyć jako wskaźnika wyprzedzającego. Więcej o tym trochę później.

Poniżej znajduje się wykres ilustrujący jak pary krzyżowe z jenem odzwierciedlają wyższy stopień korelacji, kiedy wzrasta poziom lęku na rynku.

Skala pionowa: poziom strachu | Skala pozioma: stopień korelacji
Skala pionowa: poziom strachu | Skala pozioma: stopień korelacji

Zauważ na powyższym wykresie, że stopień korelacji pomiędzy tymi parami rośnie w miarę wzrostu poziomu lęku. Ma to sens z uwagi na to, że każda z głównych walut jest powiązana z jenem japońskim, co z kolei wiąże się z sentymentem ryzyka, czy też poziomem strachu na rynku.

Jednym z najlepszych barometrów takiego działania jest USDJPY, a to z powodu wyjątkowej relacji obu walut uznawanych za bezpieczną przystań czyli dolara amerykańskiego i jena japońskiego. Jednak żeby naprawdę poczuć poziom strachu na rynkach musimy spojrzeć na wszystkie sześć crossów, na poziomie makro.

Co to znaczy?

Oznacza to, że musimy spojrzeć przejrzeć każdą z tych par na interwale dziennym lub wyższym w celu skoncentrowania się na najistotniejszych poziomach rynku. Może to prowadzić do obejrzenia akcji cenowej z ostatnich sześciu miesięcy lub nawet kilku lat.

Weźmy tu jako przykład niedawne wybicie na parze walutowej NZDJPY. Można to nazwać pierwszą, przewróconą kostką domina jeśli chodzi o ruch rynku w kierunku sentymentu risk-off.

nzdjpy-head-and-shoulders-pattern-1024x763

Wykres tygodniowy NZDJPY powyżej ukazuje formację głowy z ramionami, która tworzyła się w ciągu 16-miesięcy. Formacja została potwierdzona w czerwcu tego roku i w dość krótkim czasie czasie zrealizowany został ruch mierzony o zakresie 1.050-pipsów, kiedy szybko wzrastał popyt na jena japońskiego.

Jak wykorzystać to jako wskaźnik wyprzedzający? Krótko po wybiciu na NZDJPY, dokładnie trzy tygodnie później, para walutowa AUDJPY znalazła się w centrum uwagi, kiedy przełamane zostało wsparcie kanału, który tworzył się od sześciu lat.

Oto spojrzenie na wykres tygodniowy pary walutowej AUDJPY. Poziom wsparcia działał tu ponad 6 lat przed przełamaniem.

audjpy-break-of-channel-support-1024x533

Zbieg okoliczności?

Być może. Jednak przejdźmy dalej, by zobaczyć czy na innych crossach z jenem doszło do podobnych przełamań w następstwie tego, które miało miejsce po potwierdzeniu formacji głowy z ramionami na parze NZDJPY.

Kolejne dwie pary, które zbadamy to USDJPY oraz CADJPY. Zacznijmy najpierw od USDJPY.

Prawie dwa miesiące po przełamaniu wsparcia kanału z wykresu tygodniowego na AUDJPY, para walutowa USDJPY spadła poniżej kluczowej linii trendu, aż do rocznego dołka. Mimo, że wybicie nie było tak znaczące jak na AUDJPY czy NZDJPY, to dobrze zdefiniowana linia trendu, która zostaje przełamana wystarczyła, by przyciągnąć naszą uwagę.

usdjpy-risk-off-move-1024x514

Zauważ jak para z pełnym przekonaniem przełamuje ten poziom. Ponownie, wybicie to nastąpiło prawie dwa miesiące po przełamaniu na AUDJPY i blisko trzy miesiące po odwróceniu na NZDJPY.

Jak myślisz? Wciąż jest szansa, że to tylko zbieg okoliczności?

Jeśli tak, szczęśliwie dla mnie, że mam jeszcze trzy kolejne pary krzyżowe z jenem, które pomogą mi udowodnić koncepcję sentymentu na ryzyko jako wskaźnika wyprzedzającego.

Następny jest CADJPY. Podobnie do NZDJPY, para ta utworzyła szeroką formację głowy z ramionami na wykresie tygodniowym. Ta konkretna formacja powstawała przez 3,5 roku zanim doszło do jej potwierdzenia.

cadjpy-head-and-shoulders-1024x623

Mimo, że nie jest to może najlepiej wyglądająca formacja odwrócenia, spełnia ona kryteria głowy z ramionami. Sama formacja może zostać poddana w wątpliwość, natomiast nie można umniejszyć znaczenia przełamania poniżej obszaru przy 92.00.

Przejdźmy teraz do EURJPY oraz GBJPY. Zacznę od EURJPY, ponieważ była to wtedy moja ulubiona para do handlu.

Dlaczego ulubiona?

Istnieją tak naprawdę trzy bardzo dobre powody, z których najbardziej znaczący i wymowny jest ten mówiący o wysokiej korelacji między crossami z jenem w okresie zwiększonej zmienności i strachu.

Bez zbędnych ceregieli, oto one:

  1. Poprzednie przełamania na NZDJPY, AUDJPY, USDJPY oraz CADJPY wskazywały na to, że uczestnicy rynku utracili swój apetyt na ryzykowniejsze aktywa, a zatem skupowali japońskiego jena.
  2. Nieudana próba utrzymania się powyżej horyzontalnego poziomu, który widoczny jest na poniższym wykresie.
  3. Fałszywe wybicie w górę z formacji klina, które często wskazuje na odwrócenie.

eurjpy-risk-off-move-and-technical-break-1024x660

Najbardziej znaczącym z trzech wymienionych wyżej powodów jest fakt, że na pozostałych czterech parach krzyżowych doszło do potwierdzonego wybicia dołem. W rzeczywistości spadki zarówno na NZDJPY jak i AUDJPY zadziałały jak katalizator przed spadkiem na EURJPY.

Samo to daje przekonanie o tym, że idea kryjąca się za przełamaniami na crossach z jenem w otoczeniu jakie można określić terminem risk off, może być użyte jako wskaźnik wyprzedzający dla pozostałych par krzyżowych, na których nie doszło jeszcze do znaczących ruchów.

Jedno chcę tu podkreślić, że podczas gdy NZDJPY oraz AUDJPY przełamywał się w dół, EURJPY stanowczo utrzymywał kurs. Tak naprawdę przez większość tego okresu można było dostrzec wzrostowy rajd na tej parze.

Dlatego, że para właściwie doceniła kiedy mniejszy apetyt na ryzyko (risk off) zaczyna się utrzymywać, okazja do shorta na EURJPY była lepsza niż na takich parach jak NZDJPY czy AUDJPY, na których doszło już do znacznej wyprzedaży.

Miałem zatem dobre powody by sądzić, że po wyprzedaży na pozostałych crossach z jenem, także EURJPY pójdzie w ich ślady. Zapamiętaj, że kiedy zmienność rośnie i strach bierze górę, pary krzyżowe z jenem zaczynają cechować się wyższą korelacją niż miałoby to miejsce w przypadku bardziej podatnego na ryzyko otoczenia (risk on).

Korelacje zawsze się zmieniają

Tak jak w przypadku wszystkiego na rynku Forex, tak i tu formacje związane z nastawieniem na ryzyko (risk off, risk on) mogą się zmieniać w czasie. Mimo, że japoński jen jest od pewnego czasu jedną z najlepszych walut, które postrzega się jako bezpieczną przystań, to wcale nie oznacza, że tak będzie zawsze.

Wszystko pozostaje na stałym poziomie, dopóki nie zajdą istotne zmiany. Dlatego też tak długo jak jen japoński będzie dalej zachowywał się jako bezpieczna waluta, możemy kontynuować handel w oparciu o korelacje jakie zostały przedstawione w tym artykule.

Strategię Justina Bennetta możesz wypróbować na rachunku w XM, gdzie na start otrzymasz 30 USD, a Twoje saldo będzie zabezpieczone przed ujemnym depozytem.

Innym czynnikiem, który ciągle się zmienia jest poziom strachu na rynkach. Jak wszyscy wiemy, nie ma dwóch dokładnie takich samych dni. Dzisiejszy nastrój może kompletnie różnić się od tego jaki miał miejsce wczoraj, podobnie jak jutrzejszy może zupełnie różnić się od dzisiejszego.

Akcja cenowa jaką widzimy na naszych wykresach powodowana jest psychologią w ten czy inny sposób. Biorąc pod uwagę to, że każdy dzień jest wyjątkowy i nie ma dwóch takich samych, poziom strachu jaki przenosi się z jednego dnia do kolejnego ulega ciągłym zmianom.

Mimo, że ruchy na powyższych wykresach mogą wyglądać jakby formowały się w ciągu 24-godzinnych okresów, to rzeczywistość jest zgoła inna. Psychologia i strach, które ostatecznie spowodowały przyspieszenie realizacji tych ruchów były budowane przez kilka tygodni / miesięcy, a zostały zmaterializowane kiedy strach osiągnął poziom, który nie mógł być już dłużej zignorowany przez masy.

Oznacza to, że istnieją różne poziomy lęku, a tym samym różne stopnie trybu risk on lub risk off. Mając to na uwadze, tym bardziej konieczne staje się pozostanie cierpliwym i odpowiednie ustalenie czasu wejścia.

Tylko dlatego, że jedna para krzyżowa z jenem zaczyna się umacniać lub osłabiać wcale nie oznacza, iż pozostałe szybko za nią podążą. Podczas gdy crossy z jenem cechują się pewnymi charakterystycznymi właściwościami w czasach strachu i zwiększonej zmienności, to wyprzedaż na jednej czy dwóch parach nie jest wymówką do ignorowania zasad, które opracowaliśmy jako traderzy price action.

Podsumowanie

Pełny wpływ środowiska risk on i risk off jako tego, który napędza rynek potrzebuje miesięcy, by się urzeczywistnić. W trakcie trwania tego procesu istnieją różne stopnie strachu, które mogą zarówno pobudzać tryb risk-off jak i go neutralizować. Jednakże trudno o przypadek, w którym rynek rzuca się we w pełni rozwiniętą panikę. Taka sytuacja zawsze narasta powoli, niezależnie od tego jak może to wyglądać na powierzchni.

Pamiętaj także o tym, że status japońskiego jena jako bezpiecznej przystani jest podatny na zmiany, tak jak z resztą wszystko na rynku Forex. Jednak tak długo jak zasada ta sprawdza się na rynku, możemy z niej korzystać podczas handlu.

Użyj omawianych tu korelacji tak samo jak malarz wykorzystuje szeroki pędzel do malowania tła murali. Pomaga mu on wypełnić duże luki i naświetlić główne punkty, ale szczegóły wciąż muszą zostać wypełnione przy użyciu mniejszego, bardziej precyzyjnego pędzla.

Dla nas jako traderów price action, małym pędzlem będzie używanie kluczowych poziomów oraz strategi PA, które pozwalają nam zamienić rynkową okazję w zysk, podczas gdy tematy takie jak risk on, czy risk off pomagają w określeniu nastawienia co do samego przewidywanego kierunku rynku.


Chcesz przeczytać pozostałe artykuły i analizy Justina? Poniżej znajdziesz do nich odnośniki:


dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic.pl znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Powyższy artykuł pochodzi z portalu DailyPriceAction.comktórego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here