TMS


Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (ang. SEC) głosowała za poprawą przejrzystości i nadzoru regulacyjnego nad systemami obrotu na rynku papierów wartościowych, zwanymi często “dark poolami”, w związku z rosnącymi obawami, że brak ich klarowności pozwala na stosowanie praktyk drapieżnych.


Dark pool, czyli zlecenia niewidoczne dla rynku

Menedżerowi finansowi często używają dark pooli – które formalnie określane są „alternatywnymi systemami tradingowymi” (ATS) – aby potajemnie przeprowadzać operacje na większych pakietach akcji bez wywoływania nadmiernej reakcji rynku, w ostatnich latach ich zastosowanie staje się jednak coraz powszechniejsze. Takowe „systemy” nie są pełnoprawnymi giełdami tak jak Nasdaq czy NYSE, w związku z czym podlegają mniejszemu nadzorowi regulacyjnemu i wymagana jest od nich mniejsza transparentność.

Ponad jedna trzecia dziennego obrotu akcjami w USA odbywa się poza amerykańskimi giełdami, z czego według Tabb, grupy badającej strukturę rynku, około 13 procent przypada własne na dark poole. Są jednak nękane oskarżeniami, że podmioty nimi zarządzające (którymi często są banki), dopuszczają się nadużyć w związku z czym w ostatnich latach nałożono sporo kar finansowych.

W związku z tym SEC zagłosowała w środę za “zwiększeniem przejrzystości operacyjnej i nadzoru regulacyjnego nad alternatywnymi systemami obrotu”, nakładając na niektóre ATSy obowiązek składania szczegółowych informacji ujawnianych publicznie, tak aby inwestorzy mogli rozstrzygać ewentualne konflikty.

“Pochwalam retrospektywny przegląd naszych przepisów ATS przeprowadzony przez urzędników”, powiedział w oświadczeniu przewodniczący SEC Jay Clayton. “Zgadzam się, że promowanie większej przejrzystości w zakresie interakcji, dopasowania i realizacji zleceń pomoże inwestorom i ich pośrednikom w znalezieniu takich systemów obrotu, które najlepiej spełniają ich cele w zakresie obrotu i inwestycji”.

Informacje, które mają być ujawniane, obejmują opłaty, procedury mające na celu ochronę poufnych informacji handlowych oraz umowy z subskrybentami systemu obrotu lub z jego pośrednikiem maklerskim. Wzmocniona regulacja jest zgodna z karami nakładanymi na operatorów dark pooli za nadużycia. Pod koniec 2016 r. Deutsche Bank zgodził się zapłacić 37 mln USD w celu rozliczenia dochodzeń prowadzonych przez amerykańskie organy regulacyjne w sprawie sposobu wysyłania zamówień do tychże systemów. Credit Suisse, Barclays i ITG również zapłaciły kary za ugody z władzami w ostatnich latach.

Publikacja książki Michaela Lewisa zatytułowana Flash Boys i poświęcona obrotowi akcjami, w której twierdzono, że rynek jest “fałszowany”, również pomogła skupić uwagę na roli, jaką odgrywają ciemne baseny.


Już teraz skorzystaj z serii darmowych materiałów edukacyjnych i dołącz do Strefy eLearn portalu Comparic.pl!

Czym tak naprawdę jest dark pool?

Według definicji ekonomicznej, „dark pool” jest rodzajem prywatnej giełdy zarządzanej przez duże podmioty inwestycyjne, umożliwiając zawieranie transakcji tuż przed realizacją zleceń klientów w obrocie ogólnodostępnym przy pojawieniu się informacji o zleceniu dopiero przed jego wykonaniem.

Blog Day-Trader proponuje tłumaczenie zwrotu na „ciemne książki”: Są to właściwie mini giełdy, które łączą zlecenia kupna i sprzedaży akcji bez wyświetlania tychże kwotowań na rynku. Jeżeli przesyłasz zlecenie kupna (powiedzmy, kupna 50 000 akcji na MSFT) do ciemnej ksiązki, w teorii, nikt nie wie że Twoje zlecenie pojawiło się na rynku. Masz możliwość wypełnienia zlecenia bez żadnego wpływu na rynek – co z pewnością miałoby miejsce gdyby Twoje zlecenie pojawiło się na oknie kwotowań Level II tak by zobaczyli je inni gracze. Bardzo wiele tzw. Smart routerów przeszukuje najpierw płynność na Dark Pools zanim zlecenia zostaną przesłane do widocznych giełd oraz ECN’ów. W związku z tym, Twoje zlecenie ma szanse zostać wypełnione przed innymi graczami na rynku”mogliśmy przeczytać w artykule.Invest Cuffs

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here