Naga MarketsUrsus miał 56,27 mln zł straty netto, 28,75 mln zł straty EBIT w 2020 r.Ursus w restrukturyzacji odnotował 56,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 80,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ursus przedstawia swoje wyniki finansowe

“Grupa kapitałowa Ursus S.A. w 2020 roku zanotowała stratę netto [ogółem] w wysokości 56,7 mln zł, przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 44,4 mln zł, wobec 80,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najistotniejszy wpływ na stratę, którą poniosła spółka w 2020 r. miały poniższe okoliczności i zdarzenia:
i) aktualna sytuacji w branży oraz ograniczenia epidemiczne wpływające na sprzedaż na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych,
ii) możliwości kontaktów i przemieszczania się, a także ograniczenia w produkcji ze względu na przerwanie dostaw z Turcji, Włoch oraz niektórych producentów krajowych w związku z pandemią COVID-19,
iii) sprzedaży w lutym 2020 roku Dywizji w Opalenicy,
iv) dokonanie cyklicznych oraz typowych dla działalności produkcyjnej operacji o charakterze księgowym odnoszących się do aktywów (w szczególności obrotowych);
v) pozostający w toku proces restrukturyzacji grupy kapitałowej emitenta oraz utrzymywanie się niesatysfakcjonującej sytuacji płynnościowej spółki wynikające z istotnych ograniczeń w zakresie możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów od dostawców po przedpłaceniu za towary” – napisał zarząd w liście załączonym do raportu.

Te artykuły również Cię zainteresują
Strata operacyjna wyniosła 28,75 mln zł wobec 69,51 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,41 mln zł w 2020 r. wobec 80,9 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wyniosła 52,13 mln zł wobec 73,67 mln zł straty rok wcześniej.

Ursus miał wstępnie 5,23 mln zł jednostkowej straty netto w okresie 1 I – 17 III

Ursus w restrukturyzacji miał 5,23 mln zł jednostkowej straty netto w okresie od 1 stycznia do 17 marca 2021 r., wobec 2,3 mln zł straty w I kw. 2020 r., przy przychodach na poziomie 8,42 mln zł wobec 7,67 mln zł w I kw. ub.r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Ursus podał także, że wstępna strata brutto ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 17 marca 2021 r. wyniosła 2,07 mln zł wobec 0,93 mln zł straty w I kw. 2020 r., zaś wstępna strata z działalności operacyjnej w w okresie od 1 stycznia do 17 marca 2021 r. wyniosła 4,44 mln zł w porównaniu do 4,87 mln zł straty w I kw. 2020 r.

“Proces agregacji jednostkowych oraz skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2021 roku pozostaje w toku, a termin publikacji raportu za I kwartał 2021 r. został wyznaczony na dzień 28 maja 2021 r.” – podsumowano.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here