Naga MarketsUnimot przejął 80% udziałów spółki Operator Klastra EnergiiUnimot nabył 80% udziałów w spółce Operator Klastra Energii (OKE), która jest koordynatorem klastra Żywiecka Energia Przyszłości, podała spółka. Dzięki temu będzie rozwijać biznes zielonej energii oraz energetykę rozproszoną na Żywiecczyźnie.

Unimot planuje rozwijać biznes zielonej energii

“Głównym celem działalności klastra energetycznego Żywiecka Energia Przyszłości (ŻEP) jest wybudowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) o łącznej mocy około 100 MW. Spółka OKE pełni w klastrze funkcję koordynatora, który realizuje w imieniu uczestników wszystkie projekty i którego celem jest osiągnięcie niezależności energetycznej Żywiecczyzny do 2030 r.” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Dzięki inwestycji Grupa Unimot będzie aktywnie uczestniczyć w pracach realizowanych w ramach klastra ŻEP, między innymi poprzez organizację i dostarczanie energii elektrycznej ze źródeł wytwórczych klastra oraz rozwój portfela inwestycyjnego źródeł PV o większych mocach dla podmiotów zlokalizowanych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z obszaru powiatu żywieckiego. Ponadto spółka zależna Unimot Energia i Gaz będzie zaangażowana w program Słoneczna Żywiecczyzna, w ramach którego będzie budować prosumenckie mikroinstalacje PV pod marką Avia Solar w projekcie o całkowitej mocy ponad 11 MW, wynika z materiału.

“Zakup udziałów w OKE wpisuje się w naszą strategię uczestniczenia w zmianach na rynku energii. Zmiany powodują, iż w najbliższych latach udział klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych w rynku energii będzie dynamicznie wzrastał. Unimot posiada kompetencje do wspierania ich w dążeniu do uzyskania niezależności energetycznej oraz maksymalizacji udziału zielonej energii w konsumpcji lokalnych społeczności. Po naszej ostatniej inwestycji w rozwój źródeł wytwórczych o mocy 108 MW wraz z infrastrukturą przesyłową, zlokalizowanych w pobliżu Stargardzkiego Parku Przemysłowego na północy Polski, i teraz poprzez zakup udziału w spółce OKE, operatorze klastra Żywiecka Energia Przyszłości z południa Polski, przybliżamy się jeszcze bardziej do konsumenta końcowego i chęci zaspokajania jego potrzeb” – powiedział prezes Unimotu Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

“Przyszła współpraca z samorządami skupionymi w Związku Międzygminnym w Żywcu, partnerami klastra ŻEP, oraz partnerami z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozwoli na skuteczną realizację projektów zwiększających lokalne niskoemisyjne bezpieczeństwo energetyczne” – dodał Andrzej Moczydłowski, który w Grupie Unimot odpowiada za rozwój biznesu w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Spółka OKE rozwija także Wirtualną Żywiecką Elektrownię (WŻE), która zakłada współpracę z lokalnymi inwestorami – mieszkańcami, gminami czy innymi jednostkami samorządowymi – dając im możliwość przyłączenia bilansowego posiadanych źródeł w jedną wirtualną elektrownię słoneczną. Szczególną rolę w tym procesie odgrywać będzie koordynator klastra ŻEP, spółka OKE, jako lider i właściciel narzędzi do obsługi i zarządzania Wirtualną Żywiecką Elektrownią, zaznaczono.

“WŻE w połączeniu z projektami Słonecznej Żywiecczyzny oraz innymi działaniami z obszaru wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią to nowatorskie podejście do zarządzania lokalnym rynkiem energii, który ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Żywiecczyzny” – powiedział przewodniczący Komitetu Zarządzającego klastra ŻEP, równocześnie prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek.

Uczestnictwo firmy Unimot w klastrze ŻEP obejmie również działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Spółka OKE wraz z jedną z gmin uczestniczących w klastrze bierze udział w procesie przejęcia małej sieci energetycznej (dystrybucyjnej).

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here