Naga MarketsUnimot odnotował 8,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 7,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.


Zysk operacyjny wyniósł 8,42 mln zł wobec 5,53 mln zł straty rok wcześniej. Skorygowana EBITDA (oczyszczona o wpływ wyceny zapasu obowiązkowego paliw ciekłych oraz zdarzenia jednorazowe) wyniosła 16,7 mln zł wobec -1,4 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 001,92 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 843,82 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 24,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,49 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 877,23 mln zł w porównaniu z 1 523,7 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 27,76 mln zł wobec 4,64 mln zł rok wcześniej.

“Te solidne wyniki finansowe udało nam się osiągnąć głównie dzięki efektywnemu wykorzystaniu sprzyjającego w tym okresie otoczenia zewnętrznego – głównie w segmencie oleju napędowego, oraz dzięki wygranym przetargom naszego działu biopaliw. Wsparciem dla dobrych wyników były także niższe koszty operacyjne możliwe dzięki przeprowadzonemu procesowi restrukturyzacji na przełomie roku 2018/2019. Nie ukrywam, że wyniki I półrocza br. są wyraźnie lepsze od naszych oczekiwań. Zaraz po przygotowaniu szacunków za II kwartał, zdecydowaliśmy się znacząco podnieść naszą prognozę wyników finansowych na cały 2019 r. Obecnie szacujemy, że skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniesie 46,2 mln zł (wobec 34,0 mln zł poprzednio)” – napisał prezes Adam Sikorski w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 21,86 mln zł wobec 11,17 mln zł straty rok wcześniej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here