Naga MarketsW dniu 30 lipca 2019 r. odbędzie się pierwsze notowanie spółki ULTIMATE GAMES S.A.
ULTIMATE GAMES S.A. będzie 461. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 6. debiutem na tym rynku w 2019 roku i 69. spółką, która przejdzie z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy.
Uroczystość pierwszego notowania rozpocznie się o godz. 9:00 w Sali Notowań GPW.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki  ULTIMATE GAMES S.A.
Rynek  Podstawowy (przejście z NC)
spółka na rynku regulowanym  461
debiut w 2019 r. 6. (5. przejście z NC)
Sektor Gry  (10 Spółka w sektorze)
Miejsce siedziby Warszawa
Przedmiot działalności Produkcja gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne.
IPO/ publiczna sprzedaż  Brak
Wartość IPO/sprzedaży
Cena emisyjna 
Wartość spółki* 107.581.100 zł
Free float we wszystkich akcjach  42,85%
Wartość free float * 46.097.370 zł
Free float w akcjach objętych wnioskiem  42,85%
Wartość free float * 46.097.370 zł
Liczba akcjonariuszy  b.d. – spółka notowana na NC
Firma Inwestycyjna Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna

* wg średniego kursu z NewConnect z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (20,57 zł)

Historia i działalność Emitenta
Spółka została założona w grudniu 2015 r. przez obecnego prezesa Spółki, p. Mateusza Zawadzkiego. W 2016 r. Spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay S.A., wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych.
Emitent prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na różne platformy, tj. gry na komputery (PC oraz MAC), gry mobilne (Android oraz iOS) oraz gry na konsole (Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One).
Spółka jest producentem i wydawcą gier sprzedawanych na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności Steam, App Store, Google Play oraz Nintendo eShop.
Emitent zakłada szeroką dywersyfikację portfolio produktowego poprzez produkcje i wydawanie kilkudziesięciu gier rocznie z przeznaczeniem na różne platformy tj. PC, mobile, konsole. Podstawowe 2 modele na jakich Spółka opiera działalność polegają na (i) produkcji i wydawnictwie gier – w tym przypadku Spółka pokrywa koszt wytworzenia danej gry i może liczyć na znaczący procent wpływów netto ze sprzedaży danego tytułu; oraz (ii) wydawnictwie gier – w tym przypadku Spółka ponosi jedynie koszty marketingu i może liczyć na określny procent z przychodów danej gry, który zazwyczaj jest niższy niż w przypadku produkcji własnych.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 523.000 zł i dzieli się na 5.230.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

 • 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 • 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 • 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 • 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 • 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 • 230.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Sytuacja finansowa Emitenta (w tys. PLN)

  31.03.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług* 999 3.822 670 0,1
Wynik netto 663 2.009 402 (14)
Suma bilansowa 7.171 3.977 2.011 202
Kapitał własny 6.987 3.646 1.764 191
Zobowiązania i rezerwy 184 331 248 11

* pozycja nie uwzględnia Zmiany stanu produktów

Strukura akcjonariatu

Akcjonariusz Seria Liczba akcji % kapitału % głosów
PlayWay S.A. A, C, D 2.400.000 45,89% 45,89%
Mateusz Zawadzki B, C, D, E, F 589.000 11,26% 11,26%
Pozostali B, C, D, E, F 2.241.000 42,85% 42,85
Razem­_    A, B, C, D, E, F 5.230.000 100% 100%

Instrumenty debiutujące

 • 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 • 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 • 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 • 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 • 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 • 230.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here