Naga MarketsUlma Construccion Polska miała 93,82 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 32,57 mln zł EBITDA i 8,7 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r., co oznacza spadki odpowiednio o: 13,1% r/r, 29,3% r/r i 55,7% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Ulma podsumowuje swoje wyniki z pierwszego półrocza

“Analizowany okres I półrocza 2020 roku był trudnym okresem dla działalności grupy kapitałowej tak w kraju jak również na rynkach eksportowych w związku z trwającą pandemią COVID-19. W obliczu kryzysu ekonomicznego i gospodarczego wywołanego tą pandemią grupa kapitałowa nie była w stanie utrzymać pozytywnych tendencji sprzedażowych notowanych w 2019 roku” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Drugi kwartał 2020 roku przyniósł osłabienie koniunktury budowlanej w szczególności w segmencie kubaturowym. W rezultacie grupa nie była w stanie zakontraktować nowych zleceń na poziomie notowanym w analogicznym okresie poprzedniego roku, co negatywnie wpłynęło na wysokość łącznych przychodów osiągniętych w segmencie “obsługi budów”, będących głównym motorem aktywności gospodarczej grupy, podano także.

“Jednakże zarząd grupy kapitałowej pragnie wskazać na fakt, że ww. prognozowane przychody ze sprzedaży są wyższe od wstępnych przewidywań opublikowanych raportem bieżącym nr 07/2020, a opisującym prognozowany wpływ pandemii COVID-19 na sytuację grupy kapitałowej. Przewidywania te obarczone były założeniem, że istotna liczba realizowanych budów mogła zostać zatrzymana w wyniku wybuchu pandemii. W rezultacie okazało się jednak, że pomimo prowadzenia szeregu obostrzeń sanitarnych budowy na rynku krajowym były skutecznie kontynuowane, a faktyczne wstrzymanie prac budowlanych w pojedynczych przypadkach na rynkach eksportowych nie miało istotnego przełożenia na ostateczny wynik sprzedażowy grupy kapitałowej” – czytamy dalej.

Zarząd grupy w dalszym ciągu podejmuje wiele inicjatyw mających na celu z jednej strony dalsze wzmacnianie procesów akwizycyjnych i handlowych, z drugiej zaś strony ciągłe monitorowanie poziomów kosztowych oraz dostosowanie poszczególnych pozycji kosztowych do niższych poziomów sprzedażowych. Wśród najważniejszych inicjatyw o charakterze kosztowym znalazły się m. in. dobrowolna redukcja wynagrodzeń członków zarządu oraz zmiana czasu pracy niektórych grup pracowników, co było warunkiem otrzymania wsparcia finansowego pochodzącego z państwowych funduszy antykryzysowych, zakończono w informacji.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here