Naga MarketsPo prowadzonych od 2016 roku testach na cyfrowej wersji hrywny zwanej e-hrywną, Ukraina czyni kolejny postęp w zakresie wdrażania technologii blockchain i kryptowalut w postaci projektu ustawy legalizującej kryptowaluty oraz wprowadzającej szereg istotnych definicji, który wpłynął do ukraińskiego parlamentu – Rady Najwyższej Ukrainy.


Projekt ustawy: ważne definicje oraz kwestie związane z podatkami

O zgłoszeniu projektu ustawy, która ma wprowadzić zmiany z zakresu opodatkowania transakcji na aktywach krypto do ukraińskiego kodeksu podatkowego oraz innych ustaw poinformowało ukraińskie Ministerstwo Przekształceń Cyfrowych.

Projekt ustawy został opracowany przez ukraińską społeczność blockchainową, międzyfrakcyjne stowarzyszenie parlamentarne Blockchain4Ukraine, think tank Better Regulation Delivery Office (BRDO) oraz zespół z Ministerstwa Przekształceń Cyfrowych.

Projekt definiuje takie pojęcia jak „aktywo wirtualne”, „aktywo krypto”, „transakcje z wykorzystaniem aktywów krypto”, „rozproszony rejestr”, „token” oraz „aktywo oparte na tokenie”.

Ponadto projekt określa istotne kwestie podatkowe. Przede wszystkim proponuje on pięcioprocentową stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych od zysków ze sprzedaży aktywów krypto przez okres pięciu lat.


Rynek CDL Token już dostępny na giełdzie CoinDeal! Sprawdź i traduj w parze z BTC!

Drugą istotną kwestią jest sposób obliczania zysków z inwestycji osiągniętych na transakcjach z wykorzystaniem aktywów krypto. Zyski te stanowią różnicę pomiędzy przychodem podatnika ze sprzedaży danego aktywa krypto a jego wartością. Trzecią ważną kwestią jest brak naliczania podatku VAT od sprzedaży aktywów krypto.

Jesteśmy przekonani, iż przyjęcie tego projektu ustawy stworzy warunki do powstania rynku aktywów wirtualnych w zgodzie z obowiązującym ustawodawstwem ukraińskim, z uwzględnieniem równowagi interesów podmiotów biorących udział w transakcjach z wykorzystaniem aktywów wirtualnych oraz państwa, które uzyska dodatkowe źródło przychodów podatkowych z tego typu transakcji.”- przeczytamy w oświadczeniu wydanym przez Ministerstwo Przekształceń Cyfrowych.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here