Naga MarketsPoniedziałek 

Jak to zwykle bywa, poniedziałek jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych. Podobnie będzie również 9 kwietnia, kiedy to w kalendarzu makroekonomicznym nie ma zaplanowanej żadnej istotnej publikacji.

Wtorek

Wtorkowa sesja również zapowiada się stosunkowo spokojnie. Tego dnia na szczególną uwagę zasługuje zaplanowana na godz. 14:30 publikacja wyników inflacji producenckiej ze Stanów Zjednoczonych.

14:30 USD – inflacja producencka PPI
Wskaźnik inflacji producenckiej obrazuje zmiany poziomu cen ustalanych przez producentów produktów przemysłowych na różnych etapach procesu wytwarzania. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,2%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 2,8%
 • Prognoza (m/m): 0,1%
 • Prognoza (r/r): 2,9%

Środa

Środowa sesja zapowiada się już zdecydowanie bardziej interesująco. Tego dnia poznamy istotne dane z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Polski.

10:30 GBP – Wyniki produkcji przemysłowej
To publikowany przez urząd statystyczny Wielkiej Brytanii raport obejmujący dane o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, energetycznym, górnictwie i kopalnictwie Wielkiej Brytanii.

 • Poprzedni odczyt: 0,1%
 • Prognoza: 0,2%

13:30 USD – inflacja bazowa CPI
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/ rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową.

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,2%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 1,8%
 • Prognoza (m/m): 0,2%
 • Prognoza (r/r): 2,1%

16:30 USD – Zapasy ropy naftowej
Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych.

 • Poprzedni odczyt: -4,617 mln. brk
 • Prognoza: 0,246 mln. brk

20:00 USD – Protokół z posiedzenia Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku (FOMC)
Na godzinę 20:00 zaplanowana jest publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia dot. polityki monetarnej.

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może natomiast zainteresować decyzja w sprawie stóp procentowych. Konsensus przed publikacją nie zakłada jednak jakiegokolwiek ruchu na stopach. Tradycyjnie, na godzinę 16:00 zaplanowana jest również konferencja prasowa po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

Czwartek 

Czwartkowa sesja zapowiada się juz zdecydowanie spokojniej. Tego dnia poznamy m.in. wyniki produkcji przemysłowej ze Strefy Euro oraz protokół z ostatniego posiedzenia EBC.

11:00 EUR – Wyniki produkcji przemysłowej
To publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) raport  obejmujący dane o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym i energetycznym, z wyłączeniem sektora budowlanego Strefy Euro.

 • Poprzedni odczyt (m/m): -1,0%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 2,7%
 • Prognoza (m/m): 0,3%
 • Prognoza (r/r): 3,8%

13:30 EUR – Protokół z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego
Na godzinę 13:30 zaplanowana jest publikacja protokołu z lutowego posiedzenia dot. polityki monetarnej.

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może natomiast zainteresować zaplanowana na godzinę 10:00 publikacja finalnego rezultatu inflacji konsumenckiej CPI za marzec. Zdaniem ankietowanych ekonomistów ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły w marcu o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego i wzrosły o 1,7% w stosunku do marca 2017 r.

Piątek

W piątek uwaga inwestorów skupiona zostanie na zaplanowanej dopiero na godz. 16:00 publikacji raportu dot. miejsc pracy dzięki turystyce w Stanach Zjednoczonych.

16:00 USD – Miejsca Pracy Dzięki Turystyce (JOLT)
JOLTs czyli Job Openings and Labor Turnover survey to przeprowadzana i publikowana przez amerykańskie Bureau of Labor Statistics ankieta, która pozwala ocenić sytuację na rynku pracy. Wskaźnik mierzy liczbę otwartych wakatów czyli miejsc pracy stworzonych, a jeszcze nie obsadzonych do ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. Jak to zazwyczaj bywa, im wyższy odczyt wskaźnika tym teoretycznie lepszy jest to sygnał dla waluty. Niższe wartości JOLTs będą z kolei niedźwiedzim sygnałem dla dolara.

 • Poprzedni odczyt: 6,312 mln.
 • Prognoza: 5,890 mln.


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here