Naga MarketsPoniedziałek 

Jak to zwykle bywa, poniedziałek jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych. Podobnie będzie również 8 stycznia, kiedy to jedyną istotną paczkę danych opublikuje Eurostat.

11:00 EUR – Sprzedaż detaliczna – odczyt za listopad
To raport przedstawiający dane dot. Całkowitej sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej.

 • Poprzedni odczyt (m/m): -1,1%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 0,4%
 • Prognoza (m/m): 1,3%
 • Prognoza (r/r): 2,2%

Wtorek

Wtorkowa sesja zapowiada się równie spokojnie co poniedziałkowa. Tego dnia poznamy zaledwie kilka ważnych raportów ze Strefy Euro oraz Stanów Zjednoczonych.

11:00 EUR – stopa bezrobocia – odczyt za listopad
Publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) raport obejmuje dane o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażona jako procent całej siły roboczej Strefy Euro. Za bezrobotnego uznaje się osobę, która jest w wieku między 15 a 74 lata, pozostaje bez pracy, może podjąć pracę w ciągu najbliższych dwóch tygodni, aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.

 • Poprzedni odczyt: 8,8%
 • Prognoza: 8,7%

16:00 USD – Miejsca Pracy Dzięki Turystyce (JOLT) – odczyt za listopad
JOLTs czyli Job Openings and Labor Turnover survey to przeprowadzana i publikowana przez amerykańskie Bureau of Labor Statistics ankieta, która pozwala ocenić sytuację na rynku pracy. Wskaźnik mierzy liczbę otwartych wakatów czyli miejsc pracy stworzonych, a jeszcze nie obsadzonych do ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. Jak to zazwyczaj bywa, im wyższy odczyt wskaźnika tym teoretycznie lepszy jest to sygnał dla waluty. Niższe wartości JOLTs będą z kolei niedźwiedzim sygnałem dla dolara.

 • Poprzedni odczyt: 5,996 mln.

Środa

W trakcie środowej sesji poznamy m.in. wyniki produkcji przemysłowej z Wielkiej Brytanii czy cotygodniowe dane dot. zmiany zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych.

10:30 GBP – Wyniki produkcji przemysłowej – odczyt za listopad
To publikowany przez urząd statystyczny Wielkiej Brytanii raport obejmujący dane o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, energetycznym, górnictwie i kopalnictwie Wielkiej Brytanii.

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,0%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 3,6%

16:30 USD – Zapasy ropy naftowej
Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych. Zgodnie z prawem popytu i podaży, spadek zapasów wpływa na wzrost wartości czarnego złota.

 • Poprzedni odczyt: -7,419 mln. brk

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może natomiast zainteresować zaplanowana na godzinę 12:10 decyzja w sprawie stóp procentowych. Konsensus przed publikacją zakłada, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się utrzymać stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, w efekcie czego stopa referencyjna w dalszym ciągu miałaby wynosić 1,50%.

Czwartek

Czwartkowa sesja zapowiada się jeszcze ciekawej. Już w nocy poznamy bowiem wyniki sprzedaży detalicznej z Australii. Najważniejszym wydarzeniem sesji europejskiej będzie natomiast publikacja protokołu z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego dot. polityki monetarnej.

01:30 AUD – Sprzedaż detaliczna – odczyt za listopad

 • Poprzedni odczyt: 0,5%

11:00 EUR – Wyniki produkcji przemysłowej – odczyt za listopad

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,2%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 3,7%
 • Prognoza (m/m): 0,8%
 • Prognoza (r/r): 3,2%

13:30 EUR – Protokół z grudniowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego 

14:30 USD – inflacja producencka PPI – odczyt za grudzień
Wskaźnik inflacji producenckiej obrazuje zmiany poziomu cen ustalanych przez producentów produktów przemysłowych na różnych etapach procesu wytwarzania. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,4%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 3,1%
 • Prognoza (m/m): 0,3%
 • Prognoza (r/r): 3,1%

Piątek

Jak to często bywa, piątkowy kalendarz makroekonomiczny nie należy do najciekawszych. Tego dnia jedyne istotne dane pochodzić będą ze Stanów Zjednoczonych.

14:30 USD – inflacja konsumencka CPI – odczyt za grudzień
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/ rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,1%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 1,7%
 • Prognoza (m/m): 0,2%
 • Prognoza (r/r): 1,8%

14:30 USD – Wyniki sprzedaży detalicznej – odczyt za grudzień
Raport przedstawia wielkość całkowitej sprzedaży detalicznej w danym okresie czasu. Wyniki są często prezentowane z uwzględnieniem lub pominięciem sprzedaży samochodów, gdyż ich wysoka cena dodaje sporo zmienności do danych.

 • Sprzedaż detaliczna: 0,8%
 • Sprzedaż bez samochodów: 1%
 • Sprzedaż bez samochodów i paliw: 0,8%
 • Prognoza: 0,4%
 • Prognoza: 0,5%


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here