Naga MarketsPoniedziałek 

Mimo, że poniedziałek jest zazwyczaj jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego, to 5 marca 2018 zapowiada się całkiem interesująca sesja. Już samo otwarcie rynków może przynieść nieco większą zmienność niż zazwyczaj. Będzie to spowodowane oczywiście niedzielnymi wyborami powszechnymi we Włoszech. Oprócz tego, na uwagę zasługują również cztery istotne publikacje makroekonomiczne, które pochodzić będą ze Strefy Euro, z Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych.

10:00 EUR – Indeks PMI dla usług – odczyt za luty
To publikowany przez Markit Economics wskażnik ekonomiczny obrazujący aktywność sektora usługowego w Strefie Euro. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności sektora usługowego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności sektora usługowego w stosunku do miesiąca poprzedniego.

 • Poprzedni odczyt: 58,0
 • Prognoza: 56,7

10:30 GBP – Indeks PMI dla usług – odczyt za luty

 • Poprzedni odczyt: 53,0
 • Prognoza: 53,3

11:00 EUR – Sprzedaż detaliczna – odczyt za styczeń
To raport przedstawiający dane dot. całkowitej sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej. Zawiera dane zarówno o sprzedaży bezpośredniej jak i wysyłkowej, dzieląc produkty na grupy takie jak żywność i napoje, odzież, sprzęt elektroniczny.

 • Poprzedni odczyt (m/m): -1,1%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 1,9%
 • Prognoza (m/m): 0,3%
 • Prognoza (r/r): 2,1%

16:00 USD – Indeks ISM dla usług – odczyt za luty
To publikowany przez Institute for Supply Management (ISM – Instytut Zarządzania Podażą) raport obrazujący zmiany aktywności sektora usługowego w Stanach Zjednoczonych. Odczyt powyżej poziomu 50 oznacza wzrost aktywności sektora w stosunku do miesiąca poprzedniego. Odczyt poniżej tej wartości oznacza natomiast pogorszenie sytuacji.

 • Poprzedni odczyt: 59,9
 • Prognoza: 59,0

Wtorek

Jednym z najistotniejszych wydarzeń wtorkowej sesji bez wątpienia będzie decyzja monetarna Banku Rezerw Australii, którą poznamy już o godz 4:30. W drugiej części dnia na szczególną uwagę zasługuje natomiast zaplanowana na godz. 16:00 publikacja z Kanady.

01:30 AUD – Sprzedaż detaliczna – odczyt za styczeń
To publikowany przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii) raport przedstawiający wyniki sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej.

 • Poprzedni odczyt: -0,5%
 • Prognoza: 0,4%

4:30 AUD – Decyzja w sprawie stóp procentowych
Jest to jedna z najistotniejszych publikacji tego dnia. Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Konsensus przed publikacją nie zakłada jakiegokolwiek ruchu na stopach. Ogromny wpływ na notowania dolara australijskiego może mieć zatem treść samego oświadczenia.

 • Poprzedni odczyt: 1,50%
 • Prognoza: 1,50%

16:00 CAD – Wskaźnik Ivey PMI – odczyt za luty
Wskaźnik obrazuje poziom aktywności gospodarczej Kanady. Poziom indeksu Ivey PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności gospodarczej w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności w stosunku do miesiąca poprzedniego.

 • Poprzedni odczyt: 55,2
 • Prognoza: 61,0

Środa

W trakcie środowej sesji uwaga inwestorów skupiona zostanie na danych z Australii, Strefy Euro i Stanów Zjednoczonych. Najistotniejszym wydarzeniem dnia będzie jednak zaplanowana na godz. 16:00 decyzja monetarna Bank of Canada.

01:30 AUD – PKB Q4
Wskaźnik obrazuje finalną wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Wartości PKB dla Australii publikuje Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii).

 • Poprzedni odczyt (k/k): 0,6%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 2,8%
 • Prognoza (k/k): 0,6%
 • Prognoza (r/r): 2,5%

11:00 EUR – PKB Q4

 • Poprzedni odczyt (k/k): 0,6%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 2,7%
 • Prognoza (k/k): 0,6%
 • Prognoza (r/r): 2,7%

14:15 USD – Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP – odczyt za luty
Raport przedstawia liczbę osób zatrudnionych w sektorze prywatnym (poza rolnictwem) na podstawie danych zebranych w około 400 tysiącach amerykańskich przedsiębiorstw będących klientami ADP.

 • Poprzedni odczyt: 234 tys.
 • Prognoza: 195 tys.

16:00 CAD – Decyzja w sprawie stóp procentowych
Na godzinę 16:00 zaplanowano publikację oświadczenia Bank of Canada (BoC). Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Po styczniowej podwyżce konsensus przed publikacją zakłada utrzymanie stóp procentowych na poziomie 1,25%.

 • Poprzedni odczyt: 1,25%
 • Prognoza: 1,25%

16:30 USD – Zapasy ropy naftowej
Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych.

 • Poprzedni odczyt: 3,019 mln. brk

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może natomiast zainteresować zaplanowana decyzja w sprawie stóp procentowych. Konsensus przed publikacją nie zakłada jednak jakiegokolwiek ruchu na stopach.

Czwartek 

Po środowej decyzji BoC, w trakcie czwartkowej sesji podobną decyzję podejmie również Europejski Bank Centralny.

00:50 JPY – PKB Q4

 • Poprzedni odczyt (k/k): 0,1%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 0,5%
 • Prognoza (k/k): 0,2%
 • Prognoza (r/r): 0,9%

13:45 EUR – Decyzja w sprawie stóp procentowych
Na godzinę 13:45 zaplanowano publikację oświadczenia Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Podobnie jak w przypadku RBA i BoC, analitycy nie spodziewają się jakiegokolwiek ruchu na stopach. Ogromny wpływ na notowania europejskiej waluty może mieć zatem treść samego oświadczenia oraz wydźwięk późniejszej konferencji prasowej.

 • Poprzedni odczyt: 0,00%
 • Prognoza: 0,00%

14:30 EUR – Przemawia prezes EBC, Mario Draghi
Na godzinę 14:30 zaplanowana jest konferencja prasowa po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. Konferencja składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności odczytywane jest oświadczenie EBC a następnie odbywa się sesja pytań i odpowiedzi (Q&A). Ogólny wydźwięk (gołębi bądź jastrzębi) może wpływać na zwiększoną zmienność na parach walutowych i rynkach skorelowanych z euro.

Piątek

Piątkowa sesja zapowiada się niezwykle interesująco. Oprócz danych dotyczących stóp procentowych z Japonii poznamy również wyniki zmiany zatrudnienia w sektorach pozarolniczych ze Stanów Zjednoczonych.

??:?? JPY – Decyzja w sprawie stóp procentowych
Jest to jedno z dwóch najważniejszych wydarzeń tego dnia. Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Jeżeli Bank Japonii nie zdecyduje się na jakikolwiek ruch na stopach, ogromny wpływ na notowania jena japońskiego może mieć treść samego oświadczenia oraz wydźwięk późniejszej konferencji prasowej.

 • Poprzedni odczyt: -0,10%
 • Prognoza: -0,10%

10:30 GBP – Wyniki produkcji przemysłowej – odczyt za styczeń
To publikowany przez urząd statystyczny Wielkiej Brytanii raport obejmujący dane o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, energetycznym, górnictwie i kopalnictwie Wielkiej Brytanii.

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,3%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 1,4%
 • Prognoza (m/m): 0,2%
 • Prognoza (r/r): 2,8%

14:30 USD – Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (NFP) – odczyt za styczeń
Amerykański wskaźnik zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, produkcyjnych i usługowych, nieuwzględniający liczby pracowników w rolnictwie, osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych oraz organizacjach rządowych i non-profit.

Oprócz łącznych wyników zatrudnienia w sektorze pozarolniczym będzie interesowała nas jego miesięczna zmiana, co pozwala określić obecną sytuację na rynku pracy. Dodatnia zmiana oznacza stworzenie nowych miejsc zatrudnienia.

Jeżeli zmiana NFP jest niższa od prognozowanej (lub rocznej średniej) wtedy odczyt charakteryzowany jest jako negatywny. Zmiana dodatnia odbierana jest przez rynek natomiast pozytywnie.

 • Poprzedni odczyt: 200 tys.
 • Prognoza: 190 tys.

14:30 USD – Stopa bezrobocia – odczyt za styczeń

 • Poprzedni odczyt: 4,1%
 • Prognoza: 4,0%

14:30 CAD – Sytuacja na rynku pracy – odczyt za styczeń
To raport obrazujący stopę bezrobocia czyli ilość osób bezrobotnych wyrażoną jako procent całej siły roboczej oraz zmianę zatrudnienia czyli zmianę ilości osób zatrudnionych w kanadyjskich przedsiębiorstwach.

 • Zmiana zatrudnienia: -88 tys.
 • Stopa bezrobocia: 5,9%
 • Prognoza: 10 tys.
 • Prognoza: 5,8%


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here