Naga MarketsPo ubiegłotygodniowych decyzjach Bank of Canada (BoC) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC) dot. polityki monetarnej, w nadchodzącym tygodniu swoje decyzje ogłoszą aż trzy Banki Centralne: Boj, Fed i BoE. Oprócz tego, jak w każdy pierwszy piątek miesiąca opublikowane zostaną wyniki NFP. Zapowiada się zatem bardzo emocjonujący tydzień.

Poniedziałek

W całym tym jakże emocjonującym tygodniu, poniedziałek zdaje się być jeszcze przedłużeniem weekendu. Podobnie jak tydzień temu, również 30 października w kalendarzu makroekonomicznym brak jakichkolwiek istotnych publikacji, które mogłyby spowodować zwiększoną zmienność na rynkach.

Wtorek 

We wtorek poznamy istotne dane makroekonomiczne z Europy, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii. Najistotniejszym wydarzeniem tego dnia będzie jednak ogłoszenie decyzji w sprawie polityki pieniężnej Banku Japonii.

??:?? JPY – Decyzja w sprawie stóp procentowych
Jest to jedna z pierwszych istotnych publikacji tego dnia. Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Konsensus przed publikacją nie zakłada jakiegokolwiek ruchu na stopach. Ogromny wpływ na notowania jena japońskiego może mieć zatem treść samego oświadczenia oraz wydźwięk późniejszej konferencji prasowej.

 • Poprzedni odczyt: -0,1%
 • Prognoza: -0,1%

8:30 JPY – Konferencja prasowa po posiedzeniu Banku Japonii, przemawia  prezes BoJ, Haruhiko Kuroda
Na godzinę 8:30 zaplanowana jest konferencja prasowa po posiedzeniu Banku Japonii. Konferencja składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności odczytywane jest oświadczenie BoJ a następnie odbywa się sesja pytań i odpowiedzi (Q&A). Ogólny wydźwięk (gołębi bądź jastrzębi) może wpływać na zwiększoną zmienność na parach walutowych i rynkach skorelowanych z JPY.

12:00 EUR – inflacja konsumencka CPI (dane szacunkowe za październik)
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.

 • Poprzedni odczyt: 1,5%
 • Prognoza: 1,4%

12:00 EUR – PKB Q3
Wskaźnik obrazuje finalną wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Wartości PKB dla Kanady publikuje Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady).

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,0%

14:30 CAD – PKB (sierpień)
Wskaźnik obrazuje finalną wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Wartości PKB dla Strefy Euro publikuje Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny).

23:45 NZD – Sytuacja na rynku pracy Q3
To raport obrazujący stopę bezrobocia czyli ilość osób bezrobotnych wyrażoną jako procent całej siły roboczej oraz zmianę zatrudnienia czyli zmianę ilości osób zatrudnionych w nowozelandzkich przedsiębiorstwach.

 • Stopa bezrobocia (k/k): 4,8%
 • Zmiana zatrudnienia (k/k): -0,2%
 • Prognozy (k/k): 4,8%
 • Prognozy (k/k): 0,7%

Środa

Mimo, że w Polsce obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych, to rynki nie odpoczywają. Wręcz przeciwnie. Tego dnia poznamy m.in. oświadczenie FOMC.

11:30 GBP – Indeks PMI dla przemysłu
Na świecie istnieją dwa główne podmioty odpowiedzialne za publikację wskaźnika. Pierwszy z nich to Markit Group publikujący odczyty dla 30 krajów z całego świata. Drugi – Institute of Supply Management (ISM) – skupia się natomiast tylko i wyłącznie na rynku amerykańskim.

Raporty PMI Markit publikowane są zawsze na początku każdego miesiąca roboczego. PMI sektora przemysłowego pierwszego dnia, PMI sektora budowlanego drugiego, a PMI sektora usług w trzeci dzień roboczy każdego miesiąca.

Wskaźnik ten obrazuje aktywność sektora przemysłowego i opisuje aktualną sytuację w gospodarce.

 • Poprzedni odczyt: 55,9
 • Prognoza: 56,0

14:15 USD – Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP
Podaje on liczbę osób zatrudnionych w sektorze prywatnym (poza rolnictwem) na podstawie danych zebranych w około 400 tysiącach amerykańskich przedsiębiorstw będących klientami ADP. Jako, że publikowany jest w pierwszą środę miesiąca, wiele osób upatruje w nim podpowiedzi i wskazówek odnośnie odczytów NFP (publikowanych w pierwszy piątek miesiąca).

 • Poprzedni odczyt: 135 tys.
 • Prognoza: 200 tys.

16:00 USD – Indeks ISM dla przemysłu

 • Poprzedni odczyt: 60,8
 • Prognoza: 59,5

16:30 USD – Zapasy ropy naftowej
Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych. Zgodnie z prawem popytu i podaży, spadek zapasów wpływa na wzrost wartości czarnego złota.

 • Poprzedni odczyt: 0,856 mln. brk
 • Prognoza: -2,578 mln. brk

20:00 USD – Decyzja w sprawie stóp procentowych
Na godzinę 20:00 zaplanowano publikację oświadczenia FOMC. Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Podobnie jak w przypadku BoJ, analitycy nie spodziewają się jakiegokolwiek ruchu na stopach.

 • Poprzedni odczyt: 1,25%
 • Prognoza: 1,25%

Czwartek

Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem czwartkowej sesji będzie decyzja Bank of England w sprawie stóp procentowych.

11:30 GBP – Indeks PMI dla sektora budowlanego

 • Poprzedni odczyt: 48,1
 • Prognoza: 48,0

14:00 GBP – Decyzja w sprawie stóp procentowych
Na godzinę 14:00 zaplanowano publikację decyzji Banku Anglii w sprawie stóp procentowych i protokołu z posiedzenia MPC. W tym wypadku analitycy spodziewają się, że ilością głosów 6 do 3 członkowie BoE podniosą stopu procentowe do poziomu 0,50% z 0,25% poprzednio. Jeżeli tak się stanie, spodziewać moglibyśmy się silnej aprecjacji funta szterlinga

 • Poprzedni odczyt: 0,25%
 • Prognoza: 0,50%

14:30 GBP – Przemawia prezes BoE, Mark Carney
Na godzinę 14:30 zaplanowana jest konferencja prasowa po posiedzeniu BoE. Konferencja składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności odczytywane jest oświadczenie a następnie odbywa się sesja pytań i odpowiedzi (Q&A). Ogólny wydźwięk (gołębi bądź jastrzębi) może wpływać na zwiększoną zmienność na parach walutowych i rynkach skorelowanych z GBP.

Piątek

Najważniejszym wydarzeniem piątkowej sesji bez wątpienia będzie zaplanowana na godzinę 14:30  publikacja zmiany zatrudnienia w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych (NFP).

2:30 AUD – sprzedaż detaliczna
To raport przedstawiający szacunkowe dane sprzedaży towarów i usług według branży i obszaru.

 • Poprzedni odczyt (m/m): -0,6%

11:30 GBP – Indeks PMI dla usług

 • Poprzedni odczyt: 53,6
 • Prognoza: 53,3

14:30 USD – Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (NFP)
Amerykański wskaźnik zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, produkcyjnych i usługowych, nieuwzględniający liczby pracowników w rolnictwie, osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych oraz organizacjach rządowych i non-profit.

Oprócz łącznych wyników zatrudnienia w sektorze pozarolniczym będzie interesowała nas jego miesięczna zmiana, co pozwala określić obecną sytuację na rynku pracy. Dodatnia zmiana oznacza stworzenie nowych miejsc zatrudnienia.

Jeżeli zmiana NFP jest niższa od prognozowanej (lub rocznej średniej) wtedy odczyt charakteryzowany jest jako negatywny. Zmiana dodatnia odbierana jest przez rynek natomiast pozytywnie.

 • Poprzedni odczyt: -33 tys.
 • Prognoza: 310 tys.

14:30 USD – Stopa bezrobocia

 • Poprzedni odczyt: 4,2%
 • Prognoza: 4,2%

14:30 CAD – Zmiana zatrudnienia

 • Poprzedni odczyt: 10 tys.
 • Prognoza: 14,5 tys.

16:00 USD – Indeks ISM dla usług

 • Poprzedni odczyt: 59,8
 • Prognoza: 58,6


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here