Naga MarketsPomimo, że w przyszłym tygodniu, w Polsce obchodzić będziemy dwa ważne święta w efekcie czego wiele osób przeżywać będzie długi weekend, to mnogość i waga zaplanowanych na ten czas publikacji makroekonomicznych wcale nie przypomina weekendu.


Poniedziałek 

Jak to zwykle bywa, poniedziałek jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych. Podobnie będzie również 30 kwietnia, kiedy to poznamy zaledwie jeden istotny raport.

16:00 USD – Indeks podpisanych umów kupna domów
To raport dostarczający informacji o liczbie zawartych lecz jeszcze nie sfinalizowanych umów sprzedaży istniejących domów i mieszkań. Z uwagi na fakt, że podpisanie umowy wyprzedza zwykle sfinalizowanie transakcji o 4-6 tygodni, umożliwia on prognozowanie poziomu sprzedaży domów na rynku wtórnym. Raport ten nie zawiera jednak danych o podpisanych umowach sprzedaży nowych domów.

 • Poprzedni odczyt: 3,1%
 • Prognoza: 0,6%

Wtorek

Wtorkowa sesja zapowiada się już zdecydowanie bardziej interesująco. Pomimo, że w wielu krajach obchodzone będzie Święto/Dzień Pracy, to nie przeszkodzi to w publikacji bardzo istotnych publikacji m.in. z Australii, Wielkiej Brytanii, Kanady czy Stanów Zjednoczonych.

6:30 AUD – Decyzja w sprawie stóp procentowych
Jest to jedna z najistotniejszych publikacji tego dnia. Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Konsensus przed publikacją nie zakłada jakiegokolwiek ruchu na stopach. Ogromny wpływ na notowania dolara australijskiego może mieć zatem treść samego oświadczenia. 

 • Poprzedni odczyt: 1,50%
 • Prognoza: 1,50%

10:30 GBP – Indeks PMI dla przemysłu
Na świecie istnieją dwa główne podmioty odpowiedzialne za publikację wskaźnika. Pierwszy z nich to Markit Group publikujący odczyty dla 30 krajów z całego świata. Drugi – Institute of Supply Management (ISM) – skupia się natomiast tylko i wyłącznie na rynku amerykańskim. 

Raporty PMI Markit publikowane są zawsze na początku każdego miesiąca. PMI sektora przemysłowego pierwszego dnia, PMI sektora budowlanego drugiego, a PMI sektora usług w trzeci dzień roboczy każdego miesiąca. 

Wskaźnik ten obrazuje aktywność sektora przemysłowego i opisuje aktualną sytuację w gospodarce.

 • Poprzedni odczyt: 55,1
 • Prognoza: 55,0

14:30 CAD – PKB
Wskaźnik obrazuje wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Wartość PKB dla Kanady publikuje Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady).

 • Poprzedni odczyt (m/m): -0,1%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 2,7%
 • Prognoza (m/m): 0,1%

16:00 USD – Indeks ISM dla przemysłu
To publikowany przez Institute for Supply Management (Instytut Zarządzania Podażą) raport obrazujący zmiany aktywności sektora przemysłowego w Stanach Zjednoczonych. Odczyt powyżej poziomu 50 oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Odczyt poniżej tej wartości oznacza natomiast pogorszenie sytuacji.

 • Poprzedni odczyt: 59,3
 • Prognoza: 58,6

Środa

Środowa sesja również zapowiada się stosunkowo ciekawie. Oprócz danych z Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Strefy Euro czy Stanów Zjednoczonych, nie zabraknie również raportów z naszej, rodzimej gospodarki. 

16:30 NZD – Sytuacja na rynku pracy
To publikowany przez Statistics New Zealand (urząd statystyczny Nowej Zelandii) raport zawierający dane dot. stopy bezrobocia czyli ilość bezrobotnych, wyrażoną jako procent całej siły roboczej oraz zmiany zatrudnienia czyli zmianę ilości pracowników zatrudnionych w nowozelandzkich przedsiębiorstwach.

 • Zmiana zatrudnienia: 0,5%
 • Stopa bezrobocia: 4,5%
 • Prognoza: 0,2%
 • Prognoza: 4,6%

10:00 EUR – Wskaźnik PMI dla sektora przemysłu

 • Poprzedni odczyt: 56,0
 • Prognoza: 56,0

10:30 GBP – Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego

 • Poprzedni odczyt: 47,0
 • Prognoza: 50,5

11:00 EUR – PKB Q4

 • Poprzedni odczyt (k/k): 0,6%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 2,7%

14:15 USD – Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP
Raport przedstawia liczbę osób zatrudnionych w sektorze prywatnym (poza rolnictwem) na podstawie danych zebranych w około 400 tysiącach amerykańskich przedsiębiorstw będących klientami ADP. Publikacja ta dla wielu inwestorów jest prognostykiem przed zaplanowanym na piątek odczytem NFP (część składowa raportu BLS).

 • Poprzedni odczyt: 241 tys.
 • Prognoza: 200 tys.

16:30 USD – Zapasy ropy naftowej
Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych.

 • Poprzedni odczyt: 2,170 mln. brk

20:00 USD – Decyzja w sprawie stóp procentowych
Na godzinę 20:00 zaplanowano publikację oświadczenia FOMC. Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Ankietowani ekonomiści spodziewają się, że po ubiegło-miesięcznej podwyżce stóp procentowych, Fed pozostawi stopy procentowe na dotychczasowym poziomie.

 • Poprzedni odczyt: 1,75%
 • Prognoza: 1,75%

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może natomiast zainteresować zaplanowana na godzinę 10:00 publikacja wstępnego rezultatu inflacji konsumenckiej CPI za kwiecień br. 

Czwartek 

Czwartkowa sesja zapowiada się już zdecydowanie spokojniej. Tego dnia poznamy bowiem głównie raporty dotyczące wskaźnika PMI. 

11:30 GBP – Wskaźnik PMI dla usług

 • Poprzedni odczyt: 51,7
 • Prognoza: 52,9

11:00 EUR – inflacja konsumencka CPI
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/ rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.

 • Poprzedni odczyt (r/r): 1,3%
 • Prognoza (r/r): 1,4%

16:00 USD – Indeks ISM dla usług

 • Poprzedni odczyt: 58,8
 • Prognoza: 58,4

Piątek

Pierwszy piątek miesiąca niemal nierozerwalnie wiąże się z publikacją raportu z amerykańskiego rynku pracy. Najistotniejszy w tym przypadku okazuje się odczyt dot. Zmiany zatrudnienia w sektorach pozarolniczych. 

10:00 EUR – Wskaźnik PMI dla usług

 • Poprzedni odczyt: 55,0
 • Prognoza: 55,0

11:00 EUR – Sprzedaż detaliczna
To raport przedstawiający dane dot. całkowitej sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej. Zawiera dane zarówno o sprzedaży bezpośredniej jak i wysyłkowej, dzieląc produkty na grupy takie jak żywność i napoje, odzież, sprzęt elektroniczny.

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,1%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 1,8%
 • Prognoza (m/m): 0,6%
 • Prognoza (r/r): 2,1%

14:30 USD – Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (NFP) – odczyt za styczeń 

Amerykański wskaźnik zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, produkcyjnych i usługowych, nieuwzględniający liczby pracowników w rolnictwie, osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych oraz organizacjach rządowych i non-profit. 

Oprócz łącznych wyników zatrudnienia w sektorze pozarolniczym będzie interesowała nas jego miesięczna zmiana, co pozwala określić obecną sytuację na rynku pracy. Dodatnia zmiana oznacza stworzenie nowych miejsc zatrudnienia. 

Jeżeli zmiana NFP jest niższa od prognozowanej (lub rocznej średniej) wtedy odczyt charakteryzowany jest jako negatywny. Zmiana dodatnia odbierana jest przez rynek natomiast pozytywnie.

 • Poprzedni odczyt: 103 tys.
 • Prognoza: 198 tys.

14:30 USD – Stopa bezrobocia – odczyt za styczeń

 • Poprzedni odczyt: 4,1%
 • Prognoza: 4,0%

16:00 CAD – Wskaźnik Ivey PMI – odczyt za luty
Wskaźnik obrazuje poziom aktywności gospodarczej Kanady. Poziom indeksu Ivey PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności gospodarczej w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności w stosunku do miesiąca poprzedniego.

 • Poprzedni odczyt: 59,8


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here