Naga MarketsPoniedziałek 

Jak to zwykle bywa, poniedziałek jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych. Podobnie będzie również 16 marca, kiedy to w kalendarzu makroekonomicznym nie ma zaplanowanej żadnej istotnej publikacji.

Wtorek

Wtorkowa sesja również zapowiada się stosunkowo spokojnie. Tego dnia jedną z najistotniejszych publikacji będzie raport dot. Zaufania konsumentów wg Conference Board.

16:00 USD – Zaufanie konsumentów wg Conference Board
Indeks zaufania konsumentów to publikowany przez Conference Board raport sporządzany na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych na próbie 5000 gospodarstw domowych. Badani udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące oceny bieżących i oczekiwań w stosunku do przyszłych warunków ekonomicznych, w tym zatrudnienia, dochodów, planowanych zakupów. Im wyższy odczyt indeksu tym bardziej optymistyczne odpowiedzi uzyskano w badaniu. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest w ostatni wtorek miesiąca.

 • Poprzedni odczyt: 130,8
 • Prognoza: 131,0

Środa

Środowa sesja zdominowana zostanie przez istotne publikacje makroekonomiczne zza oceanu. Tego dnia na szczególną uwagę zasługują raporty dot. dynamiki Produktu Krajowego Brutto, podpisanych umów kupna domów oraz poziomu zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku.

14:30 USD – PKB Q4
Wskaźnik obrazuje wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Wartości PKB dla USA publikuje Bureau of Economic Analysis (Biuro Analiz Ekonomicznych USA).

 • Poprzedni odczyt (k/k): 2,5%
 • Prognoza (k/k): 2,6%

16:00 USD – Indeks podpisanych umów kupna domów
To raport dostarczający informacji o liczbie zawartych lecz jeszcze nie sfinalizowanych umów sprzedaży istniejących domów i mieszkań. Z uwagi na fakt, że podpisanie umowy wyprzedza zwykle sfinalizowanie transakcji o 4-6 tygodni, umożliwia on prognozowanie poziomu sprzedaży domów na rynku wtórnym. Raport ten nie zawiera jednak danych o podpisanych umowach sprzedaży nowych domów.

 • Poprzedni odczyt: -4,7%
 • Prognoza: 2,3%

16:30 USD – Zapasy ropy naftowej
Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych.

 • Poprzedni odczyt: -2,622 mln. brk

Czwartek 

Czwartkowa sesja zapowiada się juz zdecydowanie ciekawiej. Tego dnia poznamy istotne publikacje makroekonomiczne z Nieniec, Wielkiej Brytanii, Kanady oraz z naszej rodzimej gospodarki.

10:30 GBP – PKB Q4
Wskaźnik obrazuje wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Wartości PKB dla Wielkiej Brytanii publikuje Office for National Statistics (urząd statystyczny Wielkiej Brytanii).

 • Poprzedni odczyt (k/k): 0,4%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 1,4%
 • Prognoza (k/k): 0,4%
 • Prognoza (k/k): 1,4%

14:30 CAD – PKB
Wartość PKB dla Kanady publikuje Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady).

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,1%
 • Prognoza (m/m): 0,1%

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może natomiast zainteresować zaplanowana na godzinę 10:00 publikacja wstępnego rezultatu inflacji konsumenckiej CPI za marzec br.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/ rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.

Piątek

Wielki piątek wiąże się z tym, iż wiele gospodarek tego dnia ma już dziń wolny. W związku z tym kalendarz makroekonomiczny jest niemal pusty i próżno spodziewać się większej zmienności na rynkach. Nawet jeżeli zmienność będzie większa to raczej przez wzgląd na koniec miesiąca i kwartału aniżeli przez wpływ istotnych publikacji makroekonomicznych na rynek.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here