Naga Markets

Poniedziałek 

Jak to zwykle bywa, poniedziałek jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych. Podobnie będzie również 23 kwietnia, kiedy to poznamy zaledwie kilka średnio istotnych danych z Niemiec, Strefy Euro czy Stanów Zjednoczonych. Największe zainteresowanie inwestorów wzbudzą ze pewne te ostatnie.

16:00 USD – Sprzedaż istniejących nieruchomości – odczyt za marzec
Jest to raport, który przedstawia liczbę sprzedanych domów na rynku wtórnym. • Poprzedni odczyt: 5,54 mln
 • Prognoza: 5,55 mln

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może zainteresować również zaplanowana na godzinę 10:00 publikacja raportów dotyczących wyników sprzedaży detalicznej za marzec br. 

Wtorek

Wtorkowa sesja zapowiada się już nieco bardziej interesująco. Tego dnia poznamy m.in. istotne dane z Australii oraz Stanów Zjednoczonych.

1:30 AUD – inflacja konsumencka CPI – odczyt za pierwszy kwartał 2018 r.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/ rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę. 

 • Poprzedni odczyt (k/k): 0,6%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 1,9%
 • Prognoza (k/k): 0,5%
 • Prognoza (m/m): 2,0%

16:00 USD – Zaufanie konsumentów wg Conference Board
Indeks zaufania konsumentów to publikowany przez Conference Board raport sporządzany na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych na próbie 5000 gospodarstw domowych. Badani udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące oceny bieżących i oczekiwań w stosunku do przyszłych warunków ekonomicznych, w tym zatrudnienia, dochodów, planowanych zakupów. Im wyższy odczyt indeksu tym bardziej optymistyczne odpowiedzi uzyskano w badaniu. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest w ostatni wtorek miesiąca.

 • Poprzedni odczyt: 127,7
 • Prognoza: 126,0

16:00 USD – Sprzedaż nowych nieruchomości
To publikowany przez Census Bureau raport obrazujący ilość sprzedanych nowych domów. Raport zawiera dane miesięczne i jest publikowany ok. 25 dni po zakończeniu miesiąca.

 • Poprzedni odczyt: 618 tys.
 • Poprzedni odczyt: -0,6%
 • Prognoza: 630 tys.
 • Prognoza: 1,9%

Środa

Środowa sesja zapowiada się niezwykle spokojnie. Przez wzgląd na to, że zarówno w Australii jak i Nowej Zelandii inwestorzy obchodzić będą Dzień ANZAC tego dnia poznamy zaledwie jedną istotną paczkę danych. Mowa tu oczywiście o cotygodniowym raporcie dot. zmiany poziomu zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczony. 

16:30 USD – Zapasy ropy naftowej
Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych.

 • Poprzedni odczyt: -1,071 mln. brk
 • Prognoza: -1,429 mln. brk

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może natomiast zainteresować zaplanowana na godzinę 10:00 publikacja stopy bezrobocia. Szacuje się, że w marcu br. spadła ona do 6,6% z 6,8% w lutym. 

Czwartek 

Czwartkowa sesja zapowiada się już zdecydowanie bardziej interesująco. Tego dnia poznamy bowiem decyzje monetarną Europejskiego Banku Centralnego. 

13:45 EUR – Decyzja w sprawie stóp procentowych
Na godzinę 13:45 zaplanowano publikację oświadczenia Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Analitycy nie spodziewają się jakiegokolwiek ruchu na stopach. Ogromny wpływ na notowania europejskiej waluty może mieć zatem treść samego oświadczenia oraz wydźwięk późniejszej konferencji prasowej.

 • Poprzedni odczyt: 0,00%
 • Prognoza: 0,00%

14:30 USD – Bazowe zamówienia środków trwałych
To obszerny raport obrazujący wartość zamówień na środki trwałe oraz dobra nietrwałe i zapasy w przedsiębiorstwach.

 • Poprzedni odczyt: 1,0%
 • Prognoza: 0,5%

14:30 EUR – Przemawia prezes EBC, Mario Draghi
Na godzinę 14:30 zaplanowana jest konferencja prasowa po posiedzeniu Europejskiego Banku 

Centralnego. Konferencja składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności odczytywane jest oświadczenie EBC a następnie odbywa się sesja pytań i odpowiedzi (Q&A). Ogólny wydźwięk (gołębi bądź jastrzębi) może wpływać na zwiększoną zmienność na parach walutowych i rynkach skorelowanych z euro. 

Piątek

Po czwartkowej decyzji monetarnej EBC, w piątek podobną decyzję podejmie Boj. Oprócz tego, uwagę inwestorów przykują zapewne odczyty PKB z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

05:00 JPY – Decyzja w sprawie stóp procentowych
Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Jeżeli Bank Japonii nie zdecyduje się na jakikolwiek ruch na stopach, ogromny wpływ na notowania jena japońskiego może mieć treść samego oświadczenia oraz wydźwięk późniejszej konferencji prasowej.

 • Poprzedni odczyt: -0,10%
 • Prognoza: -0,10%

10:30 GBP – PKB Q1
Wskaźnik obrazuje wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Wartości PKB dla Wielkiej Brytanii publikuje Office for National Statistics (urząd statystyczny Wielkiej Brytanii).

 • Poprzedni odczyt (k/k): 0,4%
 • Poprzedni odczyt (r/r) 1,4%
 • Prognoza (k/k): 0,3%
 • – Prognoza (r/r): 1,4%

14:30 USD – PKB Q4
Wartości PKB dla USA publikuje Bureau of Economic Analysis (Biuro Analiz Ekonomicznych USA).

 • Poprzedni odczyt (k/k): 2,9%
 • Prognoza (k/k): 2,0%Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>

Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

Conotoxia


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here