Naga MarketsPoniedziałek 

Jak to zwykle bywa, poniedziałek jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych. Podobnie będzie również 2 kwietnia, kiedy to zapoznamy się z wynikami amerykańskiego wskaźnika PMI obrazującego aktywność sektora przemysłowego w Stanach Zjednoczonych

15:45 USD – PMI dla przemysłu
Na świecie istnieją dwa główne podmioty odpowiedzialne za publikację wskaźnika. Pierwszy z nich to Markit Group publikujący odczyty dla 30 krajów z całego świata. Drugi – Institute of Supply Management (ISM) – skupia się natomiast tylko i wyłącznie na rynku amerykańskim.

Raporty PMI Markit publikowane są zawsze na początku każdego miesiąca roboczego. PMI sektora przemysłowego pierwszego dnia, PMI sektora budowlanego drugiego, a PMI sektora usług w trzeci dzień roboczy każdego miesiąca.

Wskaźnik ten obrazuje aktywność sektora przemysłowego i opisuje aktualną sytuację w gospodarce.

 • Poprzedni odczyt: 55,7
 • Prognoza: 55,7

16:00 USD – Indeks ISM dla przemysłu
To publikowany przez Institute for Supply Management (Instytut Zarządzania Podażą) raport obrazujący zmiany aktywności sektora przemysłowego w Stanach Zjednoczonych. Odczyt powyżej poziomu 50 oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Odczyt poniżej tej wartości oznacza natomiast pogorszenie sytuacji.

 • Poprzedni odczyt: 60,8
 • Prognoza: 60,0

Wtorek

Wtorkowa sesja zapowiada się zdecydowanie bardziej interesująco. Oprócz licznych odczytów dot. PMI przemysłowego w Niemczech, Strefie Euro i Wielkiej Brytanii, tego dnia poznamy również decyzję monetarną Banku Rezerw Australii.

6:30 AUD – Decyzja w sprawie stóp procentowych
Jest to jedna z najistotniejszych publikacji tego dnia. Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Konsensus przed publikacją nie zakłada jakiegokolwiek ruchu na stopach. Ogromny wpływ na notowania dolara australijskiego może mieć zatem treść samego oświadczenia.

 • Poprzedni odczyt: 1,50%
 • Prognoza: 1,50%

10:00 EUR – Indeks PMI dla przemysłu

 • Poprzedni odczyt: 56,6
 • Prognoza: 56,6

10:30 GBP – Indeks PMI dla przemysłu

 • Poprzedni odczyt: 55,2
 • Prognoza: 54,5

Środa

W trakcie środowej sesji poznamy kilka istotnych publikacji makroekonomicznych z Australii, Polski, Wielkiej Brytanii, Strefy Euro oraz ze Stanów Zjednoczonych.

01:30 AUD – Sprzedaż detaliczna
To publikowany przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii) raport przedstawiający wyniki sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej.

 • Poprzedni odczyt: 0,1%
 • Prognoza: 0,4%

10:30 GBP – Indeks PMI dla sektora budowlanego

 • Poprzedni odczyt: 51,4
 • Prognoza: 50,7

11:00 EUR – inflacja konsumencka CPI
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/ rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.

 • Poprzedni odczyt: 1,1%
 • Prognoza: 1,4%

11:00 EUR – stopa bezrobocia
Publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) raport obejmuje dane o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażona jako procent całej siły roboczej Strefy Euro. Za bezrobotnego uznaje się osobę, która jest w wieku między 15 a 74 lata, pozostaje bez pracy, może podjąć pracę w ciągu najbliższych dwóch tygodni, aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.

 • Poprzedni odczyt: 8,6%
 • Prognoza: 8,5%

14:15 USD – Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP
Raport przedstawia liczbę osób zatrudnionych w sektorze prywatnym (poza rolnictwem) na podstawie danych zebranych w około 400 tysiącach amerykańskich przedsiębiorstw będących klientami ADP. Publikacja ta dla wielu inwestorów jest prognostykiem przed zaplanowanym na piątek odczytem NFP (część składowa raportu BLS).

 • Poprzedni odczyt: 235 tys.
 • Prognoza: 205 tys.

16:00 USD – Indeks ISM dla usług

 • Poprzedni odczyt: 59,5
 • Prognoza: 59,0

16:30 USD – Zapasy ropy naftowej
Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych.

 • Poprzedni odczyt: 1,643 mln. brk
 • Prognoza: -0,287 mln. brk

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może natomiast zainteresować zaplanowana na godzinę 10:00 publikacja wstępnego rezultatu inflacji konsumenckiej CPI za marzec br.

Czwartek 

Czwartkowa sesja zapowiada się juz zdecydowanie spokojniej. Tego dnia poznamy m.in. odczyty wskaźnika PMI dla usług ze Strefy Euro i Wielkiej Brytanii.

10:00 EUR – Indeks PMI dla usług

 • Poprzedni odczyt: 55,0
 • Prognoza: 55,0

11:30 GBP – Indeks PMI dla usług

 • Poprzedni odczyt: 54,5
 • Prognoza: 54,0


Piątek

Pierwszy piątek miesiąca niemal nierozerwalnie wiąże się z publikacją raportu z amerykańskiego rynku pracy. Najistotniejszy w tym przypadku okazuje się odczyt dot. Zmiany zatrudnienia w sektorach pozarolniczych.

14:30 USD – Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (NFP)
Amerykański wskaźnik zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, produkcyjnych i usługowych, nieuwzględniający liczby pracowników w rolnictwie, osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych oraz organizacjach rządowych i non-profit.

Oprócz łącznych wyników zatrudnienia w sektorze pozarolniczym będzie interesowała nas jego miesięczna zmiana, co pozwala określić obecną sytuację na rynku pracy. Dodatnia zmiana oznacza stworzenie nowych miejsc zatrudnienia.

Jeżeli zmiana NFP jest niższa od prognozowanej (lub rocznej średniej) wtedy odczyt charakteryzowany jest jako negatywny. Zmiana dodatnia odbierana jest przez rynek natomiast pozytywnie.

 • Poprzedni odczyt: 313 tys.
 • Prognoza: 198 tys.

14:30 USD – Stopa bezrobocia – odczyt za styczeń

 • Poprzedni odczyt: 4,1%
 • Prognoza: 4,0%

14:30 CAD – Sytuacja na rynku pracy – odczyt za styczeń
To raport obrazujący stopę bezrobocia czyli ilość osób bezrobotnych wyrażoną jako procent całej siły roboczej oraz zmianę zatrudnienia czyli zmianę ilości osób zatrudnionych w kanadyjskich przedsiębiorstwach.

 • Zmiana zatrudnienia: 15,4 tys.
 • Stopa bezrobocia: 5,8%
 • Prognoza: 20 tys.
 • Prognoza: 5,9%


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here