Naga MarketsPoniedziałek 

Jak to zwykle bywa, poniedziałek jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych. Podobnie będzie również 19 marca, kiedy to jedne z istotniejszych danych dotyczyć będą bilansu handlowego w Strefie Euro oraz sprzedaży detalicznej w Polsce.

Wtorek

Wtorkowa sesja również zapowiada się stosunkowo spokojnie. Tego dnia na szczególną uwagę zasługuje publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia RBA oraz wyniki inflacji konsumenckiej CPI z Wielkiej Brytanii.

1:30 AUD – Protokół z posiedzenia RBA dot. polityki monetarnej
Na godzinę 1:30 zaplanowana jest publikacja protokołu z marcowego posiedzenia dot. polityki monetarnej.

10:30 GBP – inflacja konsumencka CPI
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/ rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.

 • Poprzedni odczyt (m/m): -0,5%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 3,0%
 • Prognoza (m/m): 0,5%
 • Prognoza (r/r): 2,8%

Środa

Po stosunkowo spokojnym początku tygodnia, środowa sesja zapowiada się zecydowanie bardziej interesująco. Tego dnia oprócz raportu z brytyjskiego rynku pracy poznamy również wyniki sprzedaży istniejących nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Uwaga większości inwestorów skupiona będzie jednak przede wszystkim na wieczornych decyzjach FOMC i RBNZ dot. stóp procentowych.

10:30 GBP – Sytuacja na rynku pracy

 • Średnie wynagrodzenie: 2,5%
 • Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: -7,2 tys.
 • Stopa bezrobocia: 4,4%
 • Prognoza: 2,6%
 • Prognoza: -3,1 tys.
 • Prognoza: 4,4%

16:00 USD – Sprzedaż istniejących nieruchomości
Jest to raport, który przedstawia liczbę sprzedanych domów na rynku wtórnym.

 • Poprzedni odczyt: 5,38 mln.
 • Prognoza: 5,41 mln.

15:30 USD – Zapasy ropy naftowej
Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych.

 • Poprzedni odczyt: 5,022 mln. brk
 • Prognozy: 3,672 mln. brk

19:00 USD – Decyzja w sprawie stóp procentowych
Na godzinę 19:00 zaplanowano publikację oświadczenia FOMC. Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Ankietowani ekonomiści spodziewają się, że Fed podniesie stopy procentowe o 25 punków bazowych, do poziomu 1,75 proc.

19:30 USD – Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC 

21:00 NZD – Decyzja w sprawie stóp procentowych
Na godzinę 21:00 zaplanowano publikację protokołu z posiedzenia RBNZ. Zawiera on decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. W tym przypadku analitycy nie spodziewają się jakiegokolwiek ruchu na stopach (stopy powinny zostać na poziomie 1,75%). Ogromny wpływ na notowania dolara nowozelandzkiego może mieć zatem treść samego protokołu.

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może zainteresować również zaplanowana na godzinę 10:00 publikacja raportów dotyczących wyników sprzedaży detalicznej za luty br.

Czwartek 

W trakcie czwartkowej sesji poznamy kilka istotnych publikacji z Australii i Wielkiej Brytanii. Większość inwestorów oczekiwać będzie prawdopodobnie zaplanowanej na godz. 13:00 decyzji BoE w sprawie stóp procentowych.

00:30 AUD – Sytuacja na rynku pracy
To raport obrazujący stopę bezrobocia czyli ilość osób bezrobotnych wyrażoną jako procent całej siły roboczej oraz zmianę zatrudnienia czyli zmianę ilości osób zatrudnionych w australijskich przedsiębiorstwach.

 • Zmiana zatrudnienia: 16 tys.
 • Stopa bezrobocia: 5,5%
 • Prognoza: 20,3 tys.
 • Prognoza 5,5%

10:30 GBP – Wyniki sprzedaży detalicznej
Raport przedstawia wielkość całkowitej sprzedaży detalicznej w danym okresie czasu. Wyniki są często prezentowane z uwzględnieniem lub pominięciem sprzedaży samochodów, gdyż ich wysoka cena dodaje sporo zmienności do danych.

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,1%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 1,6%
 • Prognoza (m/m): 0,4%
 • Prognoza (r/r): 1,5%

13:00 GBP – Decyzja w sprawie stóp procentowych
Na godzinę 13:00 zaplanowano publikację decyzji Banku Anglii w sprawie stóp procentowych i protokołu z posiedzenia MPC. Podobnie jak w przypadku RBNZ, analitycy również spodziewają się, że członkowie BoE jednogłośnie zdecydują o utrzymaniu stóp procentowych na obecnym poziomie (0,50%).

Piątek

Po niezwykle emocjonującej środzie i czwartku, piątkowa sesja zapowiada się stosunkowo spokojnie. Co prawda poznamy kilka istotnych publikacji ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, to jednak nie powinny one spowodować ponadprzeciętnej zmienności na rynku.

14:30 USD – Bazowe zamówienia środków trwałych
To obszerny raport obrazujący wartość zamówień na środki trwałe oraz dobra nietrwałe i zapasy w przedsiębiorstwach.

 • Poprzedni odczyt (m/m): -0,3%
 • Prognoza (m/m): 0,5%

14:30 CAD – Bazowa inflacja konsumencka CPI

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,5%

14:30 CAD – Wyniki sprzedaży detalicznej
Raport przedstawia wielkość całkowitej sprzedaży detalicznej w danym okresie czasu. Wyniki są często prezentowane z uwzględnieniem lub pominięciem sprzedaży samochodów, gdyż ich wysoka cena dodaje sporo zmienności do danych.

 • Sprzedaż bez samochodów: -1,8%
 • Sprzedaż detaliczna: -0,8%
 • Prognoza: 0,9%
 • Prognoza: 1,1%

16:00 USD – Sprzedaż nowych nieruchomości
To publikowany przez Census Bureau raport obrazujący ilość sprzedanych nowych domów. Raport zawiera dane miesięczne i jest publikowany ok. 25 dni po zakończeniu miesiąca.

 • Poprzedni odczyt: 593 tys.
 • Poprzedni odczyt: -7,8%
 • Prognoza: 621 tys.
 • Prognoza: 3,7%

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może natomiast zainteresować zaplanowana na godzinę 10:00 publikacja stopy bezrobocia. Szacuje się, że w lutym br. spadła ona do 6,8% z 6,9% dotychczas.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here