Naga MarketsPoniedziałek 

Jak to zwykle bywa, poniedziałek jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych. Podobnie będzie również 19 lutego, kiedy to w kalendarzu makroekonomicznym nie ma zaplanowanej żadnej istotnej publikacji.

Wtorek

Wtorkowa sesja również zapowiada się stosunkowo spokojnie. Tego dnia na szczególną uwagę zasługuje publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia RBA.

1:30 AUD – Protokół z posiedzenia RBA dot. polityki monetarnej
Na godzinę 1:30 zaplanowana jest publikacja protokołu z lutowego posiedzenia dot. polityki monetarnej.

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką mogą natomiast zainteresować zaplanowane na ten dzień publikacje dot. wyników styczniowej produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej.

Środa

W trakcie środowej sesji poznamy m.in. raport z brytyjskiego rynku pracy. Spośród szerokiej listy publikacji zza oceanu, bez wątpienia najważniejsze będą dane dot. Sprzedaży istniejących nieruchomości oraz protokół z posiedzenia FOMC.

10:30 GBP – Sytuacja na rynku pracy

 • Średnie wynagrodzenie: 2,5%
 • Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 8,6 tys.
 • Stopa bezrobocia: 4,3%
 • Prognoza: 2,5%
 • Prognoza: 5,4 tys.
 • Prognoza: 4,3%

16:00 USD – Sprzedaż istniejących nieruchomości
Jest to raport, który przedstawia liczbę sprzedanych domów na rynku wtórnym.

 • Poprzedni odczyt: 5,57 mln
 • Prognoza: 5,60 mln

20:00 USD – Protokół z posiedzenia Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku (FOMC)
Na godzinę 20:00 zaplanowana jest publikacja protokołu z lutowego posiedzenia dot. polityki monetarnej.

Czwartek 

Czwartkowa sesja pod względem istotnych publikacji makroekonomicznych wygląda zdecydowanie ciekawiej od trzech poprzednich. Tego dnia poznamy istotne raporty z Wielkiej Brytanii, Strefy Euro, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych.

10:30 GBP – PKB Q4
Wskaźnik obrazuje wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Wartości PKB dla Wielkiej Brytanii publikuje Office for National Statistics (urząd statystyczny Wielkiej Brytanii).

 • Poprzedni odczyt (k/k): 0,5%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 1,5%
 • Prognoza (k/k): 0,5%
 • Prognoza (r/r): 1,5%

13:30 EUR – Protokół z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego
Na godzinę 13:30 zaplanowana jest publikacja protokołu z lutowego posiedzenia dot. polityki monetarnej.

14:30 CAD – Wyniki sprzedaży detalicznej
Raport przedstawia wielkość całkowitej sprzedaży detalicznej w danym okresie czasu. Wyniki są często prezentowane z uwzględnieniem lub pominięciem sprzedaży samochodów, gdyż ich wysoka cena dodaje sporo zmienności do danych.

 • Sprzedaż bez samochodów: 1,6%
 • Sprzedaż detaliczna: 0,2%
 • Prognoza: 0,8%
 • Prognoza: 0,7%

17:00 USD – Zapasy ropy naftowej
Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych. Zgodnie z prawem popytu i podaży, spadek zapasów wpływa na wzrost wartości czarnego złota.

 • Poprzedni odczyt: 1,84 mln. brk

Piątek

Mimo, że piątkowe sesje często są stosunkowo spokojne, to tego dnia warto zwrócić uwagę na dane dot. Inflacji konsumenckiej ze Strefy Euro oraz Kanady.

11:00 EUR – inflacja konsumencka CPI – szacunkowy odczyt za styczeń
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/ rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,4%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 1,3%
 • Prognoza (m/m): -0,9%
 • Prognoza (r/r): 1,3%

14:30 CAD – Bazowa inflacja konsumencka CPI

 • Poprzedni odczyt (m/m): -0,5%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 1,2%

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może natomiast zainteresować zaplanowana na godzinę 10:00 publikacja stopy bezrobocia. Szacuje się, że w styczniu br. wzrosła ona do 6,9% z 6,6% dotychczas.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here